Nu begynder arbejdet med at udskifte to centrale broer i Randers

For at gøre plads til det kommende kørestrømsanlæg går Banedanmark nu i gang med at udskifte broerne ved Parkboulevarden og Viborgvej.

I de kommende år sætter Banedanmark strøm på jernbanen mellem Aarhus og Lindholm, og for at der kan blive plads til kørestrømsanlægget, er det nødvendigt at hæve en række broer på strækningerne.

To af disse broer - Parkboulevarden og Viborgvej i Randers - står nu for tur, og den 19. februar begynder arbejdet med at udskifte de to broer for alvor.

"Vi kan desværre ikke ombygge broerne uden at det kommer til at kunne ses og høres. Det vil være muligt at komme over broerne i stort set hele anlægsperioden, men trafikken kan ikke afvikles helt så smidigt, som normalt. Og når vi rammer spuns og spunsplader i jorden, så støjer det," siger projektleder Martin Friis

Kompliceret og støjende arbejde
Broen, der fører Viborgvej over jernbanen bliver hævet 1,4 meter. På den nye bro etablerer vi ni meter kørebane, to cykelstier og to fortove og lysregulering

Den nordlige del af den nye bro bliver bygget først og skal så fungere som vej, mens den eksisterende bro rives ned, og den største del af den nye bro bygges. Byggeriet af den nordlige del af broen foregår fra februar til juni, og i den periode vil der blive rammet spunsvægge og pæle.

Der vil samtidig blive bygget en midlertidig vej henover det nuværende stadionareal, så trafikken omlægges i perioden, hvor den største del af den nye bro og vejanlægget skal anlægges. Det kommer til at foregå i juni.

Brodækket vil blive lagt på plads i september måned 2018, og det nye vejanlæg anlægges i løbet af efteråret i 2018.

Broen, der fører Parkboulevarden over jernbanen skal rives ned, og der bygges en nye bro. På broen etablerer vi seks meter kørebane, to cykelstier og to fortove. Her er anlægsperioden fra januar 2018 til maj 2019. I perioden fra juli til november 2018 vil Parkboulevarden være spærret for trafik. Parkboulevarden vil være mulig at passere for cyklende og gående fra begyndelsen af august 2018.

Banedanmark vil fortsat være i tæt dialog med kommunen og de naboer, der for alvor bliver berørt af vores arbejder.

Vejtrafikken
Der er tale om to trafikerede broer, hvor der hvert døgn passerer henholdsvis 15.000 og 3500 biler. Det vil være muligt at komme over broerne i stort set hele ombygningsperioden, og på intet tidspunkt vil de to broer være spærret samtidig.

Togtrafikken
Togtrafikken bliver for alvor berørt til sommer, hvor sporet vil være spærret i otte uger i perioden fra den 30. juni til den 26. august. Det sker både så broarbejderne kan blive færdige og i forbindelse med sporombygningen mellem Langå og Hobro, der også foregår i år.

Derudover er der en række mindre spærringer i togtrafikken fra slutningen af februar frem til sommeren 2018. Som rejsende kan man med fordel holde sig opdateret via rejseplanen.dk

Elektrificeringen af strækningen fra Aarhus til Lindholm er en del af Banedanmarks elektrificeringsprogram, der skaber rammerne for en langt mere moderne jernbane med billigere og mere stabil drift samtidig med, at det gavner miljøet. 

Yderligere information
På Banedanmarks hjemmeside kan du finde yderligere informationer og mere materiale:

 For yderligere information til pressen kontakt Banedanmarks pressevagt
på telefon 82 34 13 13