Nu går vi i gang med at forbedre jernbanen mellem Roskilde og Kalundborg

Nu tages de første skridt mod elektrificeringen af Nordvestbanen. Første besigtigelsesmøde er på torsdag, og inden for de kommende år bliver strækningen fra Roskilde over Holbæk til Kalundborg elektrificeret og udstyret med det nye signalsystem. Samtidig bliver sporet mellem Holbæk og Kalundborg renoveret.

Nu tages de første skridt mod elektrificeringen af Nordvestbanen. Første besigtigelsesmøde er på torsdag, og inden for de kommende år bliver strækningen fra Roskilde over Holbæk til Kalundborg elektrificeret og udstyret med det nye signalsystem. Samtidig bliver sporet mellem Holbæk og Kalundborg renoveret.

I de kommende år vil strækningen mellem Roskilde og Kalundborg blive fornyet og forbedret på flere områder. Vi elektrificerer strækningen, der kommer nyt signalsystem, og dele af sporet mellem Holbæk og Kalundborg er så slidt, at det skal udskiftes.

De store projekter giver et betydeligt løft til strækningen.

”De mange investeringer på jernbanen mellem Roskilde og Kalundborg giver togene langt bedre muligheder for at holde køreplanen og indhente eventuelle forsinkelser, fordi el-tog er hurtigere til at komme op og ned i fart. Elektrificeringen er samtidig til gavn for miljøet, og det nye signalsystem reducerer antallet af signalfejl betragteligt,” siger Steen Neuchs Vedel, anlægsdirektør i Banedanmark.

De mange projekter bliver gennemført frem mod 2027, men de første forberedelser skal nu i gang.

”Vi lægger ud med at gøre banen klar til elektrificering og det kommende kørestrømsanlæg. Masterne kræver mere plads langs banen, ligesom vi skal sikre os, at der er plads under broerne til kørestrømsmasterne,” tilføjer Steen Neuchs Vedel.

Første besigtigelsesmøde
I forbindelse med elektrificeringen skal der eksproprieres langs banen, så der bliver plads til kørestrømsanlægget.

Første besigtigelsesmøde er i Hvalsø Hallen torsdag den 11. januar klokken 9, hvor Ekspropriationskommissionen og Banedanmark vil gennemgå projektet. Herefter vil Ekspropriationskommissionen foretage besigtigelse af en række ejendomme, der er berørt.

Selve ekspropriationerne vil først ske senere.

”Ekspropriation kan godt være en ubehagelig oplevelse for grundejerne nær banen. Det er heldigvis relativt få, der kan blive omfattet af ekspropriation af hus eller arealer på denne strækning,” tilføjer han.

Flere vil til gengæld blive pålagt en servitut om eldrift. Det vil sige, at der kommer visse restriktioner for, hvor høje genstande, træer og hække, der må være tæt på banen.

Når vi er færdige med alle projekterne, og de sidste orangeklædte mænd har forladt sporet, vil strækningen mellem Roskilde og Kalundborg være elektrificeret og have det nye signalsystem, ligesom dele af sporet på den yderste del vil være renoveret. Og det giver flere fordele.

 

Det skal vi i de kommende år gennemføre på strækningen mellem Roskilde og Kalundborg

Forberedende arbejde:
Kørestrømsanlægget kræver mere plads. Vi eksproprierer langs banen for at få plads til kørestrømsanlægget, og så er der flere steder, hvor det er nødvendigt enten at bygge nye broer eller sænke sporet for at få den nødvendige plads i højden. Det arbejde begynder nu.

Sporombygning:
Strækningen mellem Holbæk og Kalundborg står foran en sporfornyelse, hvor den slidte del af sporet – skinner, sveller og ballast - skal fornyes. De sporsænkninger, der skal gennemføres mellem Holbæk og Kalundborg for at sikre, at der er plads til kørestrømsanlægget under broerne, vil blive udført i forbindelse med sporprojektet. Vi forventer at gennemføre sporombygningen i 2020

Immunisering:
Vi immuniserer strækningen mellem Roskilde og Holbæk, så det eksisterende signalsystem kan klare, at banen bliver elektrificeret. Mellem Holbæk og Kalundborg skal vi ikke immunisere. Her udruller vi det nye signalsystem, inden vi elektrificerer.

Elektrificering:
Banedanmark er i gang med at elektrificere en stor del af det danske jernbanenet. Elektrificeringen skaber på sigt rammerne for en langt mere moderne jernbane med billigere og mere stabil drift samtidig med, at det gavner miljøet. Fra 2023 vil der kunne køre el-tog til Holbæk, og herefter går vi i gang med strækningen ud mod Kalundborg, hvor vi regner med at være færdige i 2027.

Læs mere om elektrificeringen

Nyt signalsystem:

Banedanmark er i øjeblikket i fuld gang med at udrulle nye signalsystemer på jernbanen. De nye signalsystemer vil medføre færre forsinkelser og give mulighed for højere hastighed og flere tog. Når signalsystemerne udskiftes, vil signalanlæggene ikke længere begrænse togenes hastighed. Det nye signalsystem bliver taget i drift på strækningen mellem Roskilde og Kalundborg i 2026

Læs mere om udskiftningen af signaler