Nu kommer der elevatorer på Langå Station

 I næste uge går Banedanmark i gang med at forberede byggeriet af en gangbro med to elevatorer på Langå Station. Byggeriet ventes færdigt, så elevatorerne kan sættes i drift inden udgangen af 2017.

"Med de to elevatorer får kørestolsbrugere og passagerer med barnevogne eller særligt tung bagage direkte adgang til samtlige perroner på stationen, hvilket de ikke har i dag. Samtidig kommer broen til at binde byen sammen på tværs af banen, siger Bjørn Lykke Jensen, projektleder i Banedanmark.

Otte bropiller ved stationsbygningen

Vi går i gang med at opstille byggeplads med skure og hegn på baneterrænet ved den sydlige ende af Lindevej fra mandag den 29. maj 2017.  

Derefter rydder vi skråningerne ved Lindevej nærmest stationsbygningen, hvor vi skal bygge en rampe til broen. Derefter bliver der boret huller til de otte bropiller af beton, inden bropillerne støbes, og toppen lægges på. Nede på perronerne tager vi fat på at grave ud til fundamenter til elevatortårne og trapper,

Bro bliver 90 meter lang 
Broen, der bliver 6 meter høj, 2,5 meter bred og 90 meter lang, opføres umiddelbart syd for stationsbygningen. Både broen og elevatortårnene opføres af betonelementer, som efter planen monteres i løbet af juli 2017. Elevatorstolene monteres i løbet af september og oktober 2017.

Støjende arbejde kan forekomme
"Vi arbejder som udgangspunkt i dagtimerne. Af hensyn til togtrafikken kan vi dog være nødt i perioder også at arbejde om natten, og vi kan desværre ikke undgå at støje, når vi borer huller til bropiller, hugger perronoverfladen op for at grave ud til fundamenter og kører materialer til og fra byggepladsen. Vi beklager ulejligheden og håber på borgernes og passagerernes forståelse under anlægsarbejdet," siger Bjørn Lykke Jensen. 

Under arbejdet med at bygge broen og elevatorerne vil den sydlige ende af perronerne være spærret af. Handicappede og gangbesværede med rollator, som indtil nu har kunnet krydse sporene for at komme til perron 2, kan få assistance til at komme til og fra perronen via DSBs Handicapservice.

Ring senest 12 timer før afrejse på tlf. 7013 1415/tryk 6.

Der vil i øvrigt være adgang til stationen som normalt. 

Kontaktinformation
For yderligere information kontakt Banedanmark presse på tlf. 8234 1313