Nu kommer køreledningerne op mellem Køge Nord og Næstved

Fundamenterne er i jorden, kørestrømsmasterne er ved at blive rejst, og nu begynder vi at sætte køretråden op i masterne mellem Køge Nord og Næstved.

Imens vi arbejder fokuseret på at få de sidste kørestrømsfundamenter i jorden på og omkring Køge Station, og imens vi har rejst master på efterhånden et godt stykke af strækningen, begynder vi nu at trække køreledninger fra Næstved og nordøstover mod Køge.

De første 10 nætter trækker vi den øverste ledning, der føder anlægget med strøm, og bagefter kommer turen til selve køreledningerne. I alt skal der trækkes over 200 kilometer ledning for at få strøm på den 45 kilometer lange strækning.

"Når vi trækker køretråd bliver jernbanen for alvor synlig i området. Det er et syn, vi skal vænne os til, men samtidig et tegn på, at jernbanen mellem Næstved og Køge Nord med hastighedsopgradering, elektrificering og anlæggelsen af Den nye bane København-Ringsted er ved at udvikle sig til at være en af de vigtige jernbanestrækninger på Sjælland," siger projektchef Annette Legart.   

På en nat kan et arbejdshold trække tre til fem kilometer køreledning, og vi er færdige med at trække køretråd sidst på efteråret. Det støjer kun moderat, når arbejdskøretøjerne og mandskabet rykker op gennem Sjælland. Der er over 500 master, der skal have monteret kørestrømsophæng og trukket køreledning mellem sig.

"Vi monterer køreledningerne om aftenen og om natten for at genere togtrafikken så lidt som muligt. Arbejdet foregår fra arbejdskøretøjer på skinnerne, hvor tromlerne med køretråd ligger klar, og så ruller vi langsomt fremad fra mast til mast," siger Annette Legart.

Der kører ikke tog efter klokken 20 om aftenen, og passagererne opfordres til at tjekke rejseplanen.dk.

Se film om, hvordan vi trækker kørestrøm.

Højere hastigheder, kortere rejsetid
Elektrificeringen skaber på sigt rammerne for en langt mere moderne jernbane med billigere og mere stabil drift samtidig med, at det gavner miljøet. 

El-tog giver mulighed for højere tempo og kortere rejsetider, blandt andet fordi el-tog accelererer hurtigere. Togene støjer også mindre end dieseltog, og omkostningerne til drift og vedligehold er lavere.

Læs mere om elektrificeringen af Køge Nord-Næstved på www.bane.dk

Følg arbejdet med at elektrificere strækningen på Facebook

FAKTA:
Køge Nord-Næstved
Strækningen mellem Køge Nord og Næstved er i disse år under forvandling fra at være en regionalbane til at være en vigtig strækning på jernbanenettet. Strækningen hastighedsopgraderes, bliver elektrificeret og bliver den første fjernbanestrækning på Sjælland med det nye signalsystem,

Med det nye signalsystem og Den nye bane København-Ringsted over Køge bliver rejsetiden mellem Næstved og København yderligere reduceret. Der kommer direkte togforbindelse mellem byerne Herfølge, Tureby, Haslev, Holm- Olstrup og København, og rejsetiden bliver cirka 38 minutter mellem Haslev og København.

 

Elektrificeringen af banen begyndte i 2015 - og nu nærmer vi os målet

2015: Vi udskiftede og ombyggede broerne, så der er plads til kørestrømsanlæg under den.

2016: Ekspropriationer og rydning af bevoksning langs strækningen

2017: Vi begyndte prøvegravningerne, som er med til at sikre, at vi undgår at grave kabler over

2018: Mastefundamenterne er rammet i jorden, masterne er på vej op, de to transformerstationer, som strømmen kommer fra, er på plads, og nu går vi i gang med at trække kørestrøm.

2019: Her afslutter vi elektrificeringen og tester det nye anlæg.

Kontaktinformation

For yderligere informationer kan journalister kontakte Banedanmark presse
på telefon 8234 1313