Nyt vejanlæg og ny bro åbner centralt i Vordingborg

Fredag den 26. januar åbner og indvier Banedanmark og Vordingborg Kommune en helt ny bro og et helt nyt vejanlæg centralt i Vordingborg med taler, broløb og pølser til borgerne

Fredag den 26. januar åbner og indvier Banedanmark og Vordingborg Kommune en helt ny bro og et helt nyt vejanlæg centralt i Vordingborg med taler, broløb og pølser til borgerne Det er broen over jernbanen på Ny Næstvedvej, der fremover kommer til at hedde Valdemarsvej, der er blevet revet ned og bygget op nord for den gamle bro for at gøre plads til kørestrømsanlæg, når strækningen inden for de kommende år bliver elektrificeret.

Borgmester i Vordingborg Michael Smed udtaler:
"Det ændrede vejforløb medfører en positiv påvirkning af de trafikale forhold, da det nye vejanlæg med de valgte løsninger af kryds, svingbaner og signaler i højere grad kan håndtere den eksisterende og fremtidige trafik. Derudover er anlægget tilpasset at kunne rumme en fremtidig trafikstigning, hvor trafikken kan afvikles mere hensigtsmæssigt og sikkert."

"Jeg er rigtig glad for, at vi nu har fået en 30 år gammel idé udført, som hidtil ikke har været mulig at realisere."

Projektdirektør for Ringsted-Femern Banen Klaus S. Jørgensen udtaler:
"Vi er rigtig glade for at det i samarbejde med Vordingborg Kommune, er lykkedes at nå frem til den mest optimale løsning for byen i forbindelse med byggeriet af en ny bro og nyt vejanlæg helt centralt i Vordingborg. Samtidig har vi hele tiden haft med i vores planlægning at kunne afvikle tog- og biltrafikken med mindst mulig gene for gennemrejsende i tog og de lokale borgere."

"Vi vil også gerne sige tak for tålmodigheden til de lokale borgere, som i perioder har skullet benytte sig af alternative ruter igennem byen."

Den nye bro og den nye vejføring i byen lige ved stationen er et led i den samlede opgradering af Ringsted-Femern Banen, der strækker sig fra Ringsted til Holeby på Sydlolland. 

I 2021 vil rejsetiden fra Vordingborg til København blive reduceret med op til 15-20 min. Fra Nykøbing F. til København vil rejsetiden fremover være komme ned på ca. en time, hvor det i dag tager ca. halvanden time. 

Arbejdet med den nye bro over jernbanen og det nye vejanlæg startede op i påsken sidste år. Der vil være restarbejder på broen, men det vil ikke påvirke biltrafikken. 

Fakta:

  • Strækningen Ringsted-Holeby er 115 kilometer lang
  • Hastigheden bliver opgraderet fra de nuværende 120/160 km/t til 200 km/t
  • Projektet skønnes at koste 9,5 mia. kr. (2015-priser)
  • Fremrykkede, forberedende anlægsaktiviteter blev igangsat i 2014 og afsluttet i 2017, og det er besluttet at selve anlægsarbejdet mellem Ringsted og Nykøbing Falster foregår 2016-2021 og med elektrificering senest i 2024. Anlægsaktiviteterne på Lolland tilpasses åbningen af Femern-tunnelen.
  • Anlægsarbejderne er et led i opgraderingen af Ringsted-Femern Banen, den 115 km lange strækning fra Ringsted til Holeby, der finansieres af A/S Femern Landanlæg, et datterselskab under Sund & Bælt.
  • Opgraderingen af banen er en del af det samlede Femern Bælt-projekt, som også omfatter kyst-kyst-forbindelsen mellem Rødby og Femern.
  • Ringsted-Femern Banen vil sammen med Den nye bane København-Ringsted give markante tidsbesparelser for togpassagererne. Det vil i fremtiden være muligt at rejse fra Nykøbing Falster til København på ca. en time. I dag er rejsetiden lidt over halvanden time.
  • Femern Bælt-projektet er Danmarks største infrastrukturprojekt med et samlet budget på godt 62 mia. kr