Omfattende anlægsarbejder udføres i påsken mellem Ringsted og Nykøbing F.

I påskedagene fra fredag den 7. april om aftenen til natten efter mandag den 17. april skal Banedanmark udføre omfattende anlægsarbejder på hele strækningen mellem Ringsted og Nykøbing F.
I påskedagene fra fredag den 7. april om aftenen til natten efter mandag den 17. april skal Banedanmark udføre omfattende anlægsarbejder på hele strækningen mellem Ringsted og Nykøbing F.  Det betyder, at togene vil være erstattet af busser, imens arbejderne udføres. 

"I påsken skal vi arbejde mange steder på strækningen fra Ringsted til Nykøbing F. for at gøre banen klar til kørestrømsanlæg og et ekstra spor. Vi skal blandt andet rive flere broer ned på strækningen, arbejde i og tæt ved det eksisterende spor for at gøre klar til det nye spor. Rette det eksisterende spor ud, så der er mulighed for at køre med højere hastighed på strækningen og etablere en sporbærende bro ved Næstved," siger Klaus S. Jørgensen, anlægschef for Ringsted-Femern Banen, i Banedanmark. 

"Med de anlægsarbejder vi skal udføre på hele strækningen, er det ikke muligt at afvikle togtrafik samtidigt. Når vi har en totalspærring af strækningen, bestræber vi os på at samle så mange arbejder som muligt for at genere togtrafikken og pendlerne mindst muligt." 
Samtidig udføres der forberedende arbejder ved Masnedsundbroen, hvor vegetation ryddes, og der laves geotekniske boringer på Vordingborg Station som forberedelse til opgradering af stationen.  

Arbejdet med 18 nye broer på Lolland og Falster er netop afsluttet, og opstart af ca. 80 broer og opgradering af seks stationer på strækningen påbegyndes i løbet af foråret.  

Anlægsarbejderne er et led i opgraderingen af Ringsted-Femern Banen, den 115 km lange strækning fra Ringsted til Holeby, der finansieres af A/S Femern Landanlæg. Opgraderingen af banen er en del af det samlede Femern Bælt-projekt, som også omfatter kyst-kyst-forbindelsen mellem Rødby og Femern.

Ringsted-Femern Banen vil sammen med Den nye bane København-Ringsted give markante tidsbesparelser for togpassagererne. Det vil i fremtiden være muligt at rejse fra Nykøbing Falster til København på ca. en time. I dag er rejsetiden lidt over halvanden time.

Femern Bælt-projektet er Danmarks største infrastrukturprojekt med et samlet budget på godt 62 mia. kr.

Anlægsarbejder i påsken mellem Ringsted og Nykøbing F:
-Ved Glumsø skal der flyttes store mængder jord for at gøre klar til det nye spor
- To broer rives ned mellem Ringsted og Næstved og skal genopbygges senere for at gøre plads til kørestrømsanlæg
- En ny bro bygges op ved siden af en eksisterende bro på strækningen
- Etablering af sporbærende bro som del af ny omfartsvej i Næstved
- Geotekniske boringer på Vordingborg Station
- Rydningsarbejder ved Masnedsundbroen
- Restarbejder på flere nye broer ved Eskilstrup 
- Forberedelse til ny perron ved spor 2 i Eskilstrup 
- Jordarbejder syd for Eskilstrup som forberedelse til forlægning af jernbanen

Hold dig opdateret om togtrafikken på Rejseplanen og dsb.dk

For yderligere information kontakt Banedanmark på tlf: 8234 1313