Sporarbejde mellem Ringsted og Næstved fra udgangen af marts

Lørdag den 28. marts sætter Banedanmark gang i sporarbejdet imellem Næstved og Ringsted, som betyder, at togstrækningen vil være spærret i otte måneder frem til udgangen af november.

Lørdag den 28. marts sætter Banedanmark gang i sporarbejdet imellem Næstved og Ringsted, som betyder, at togstrækningen vil være spærret i otte måneder frem til udgangen af november.

I løbet af de otte måneder skal der udføres et kolossalt løft af hele strækningen, hvor man både opgraderer den eksisterende bane og klargør den til den kommende Ringsted-Femern-forbindelse. Sporarbejdet betyder, at der i fremtiden kan køre flere tog på strækningen, togene vil køre hurtigere og have en højere punktlighed. For passagererne betyder det, at rejsetiden bliver kortere, der vil være færre forsinkelser og plads til flere afgange.

Samtidig bliver strækningen gjort klar til fremtidens eltog, der bliver renoveret broer og lavet faunapassager, så dyrene kan komme trygt under jernbanen.

”Hele projektet er godt for klimaet, miljøet og fremkommeligheden, men meget af det arbejde, vi skal lave, foregår i sporet eller meget tæt ved. Flere steder fjerner vi helt de gamle spor, så det vil være umuligt at køre tog. Derfor er det helt nødvendigt at lukke banen, mens vi arbejder, hvilket desværre kommer til at påvirke togtrafikken i hele perioden,” siger projektdirektør Klaus S. Jørgensen fra Banedanmark.

Ud over at passagererne må undvære toget mellem Næstved og Ringsted i otte måneder, kan de nærmeste naboer til banen komme til at opleve støj, støv og rystelser. Naboerne vil modtage digital post, som varsler om generne, og i de områder, hvor der kommer forøget tung trafik, som transporterer materialer til og fra banen, vil det blive annonceret i de lokale medier. Togpassagererne henvises til rejseplanen.dk og dsb.dk/sydbanen for at finde alternativ transport.

FAKTA: Det skal vi udføre mellem Ringsted og Næstved

  • Jord- og afvandingsarbejde
  • Lægge nyt spor mellem Ringsted og Næstved
  • Udrette kurver syd for Glumsø, ved Herlufmagle og nord for Næstved
  • Tilslutte nyt sportracé nord og syd for Glumsø
  • Etablere kørestrømsanlæg mellem Ringsted og Næstved
  • Anbringe støjskærm nord for Næstved
  • Ombygge Glumsø Station med ny forplads, perroner, gangbro og støjskærme
  • Renovere broer: Vognbækken, Susåbroen, Skullerupvej, Herlufsholm Allé, Viadukten (Næstved Station)
  • Bygge nye broer på Sandbyvej og Holmager samt nye vandløbsbroer/faunapassager for Valmosegrøften og Vasegrøften
  • Nedrive broer på Møllebækvej og Åsø Bygade