Strejke kan standse togtrafikken i Danmark

Banedanmark har her til morgen orienteret jernbanevirksomhederne om, at en eventuel strejke vil betyde, at togtrafikken i Danmark kan blive indstillet

Banedanmark har her til morgen orienteret jernbanevirksomhederne om, at en eventuel strejke vil betyde, at togtrafikken i Danmark kan blive indstillet Flere faglige organisationer har varslet strejke mod Banedanmark. Konsekvensen af de modtagne strejkevarsler gør, at det kan blive nødvendigt at indstille al togtrafik i Danmark, hvis strejken måtte blive en realitet. Dette gælder både fjern-, regional-, gods- samt S-tog.

Direktør for Teknik i Banedanmark, Søren Boysen, siger:
"Vi har i dag orienteret jernbanevirksomhederne om, at de strejkevarsler vi på nuværende tidspunkt har modtaget, vil ramme Banedanmarks aktiviteter meget bredt i tilfælde af en strejke. Bemandingen af helt centrale funktioner vurderes at være alt for skrøbelig og for fragmenteret, hvorfor jernbanetrafikken må indstilles. Vi har vurderet, at vi på denne baggrund må orientere jernbanevirksomhederne, således at de har mulighed for at tage højde for det i deres planlægning af materiel og personaleresurser." 

Det er Banedanmarks vurdering, at med en så kraftigt reduceret bemanding til rådighed, bliver risici og skrøbelighed for stor, da der ikke vil være nogen form for robusthed til at kunne kompensere for f.eks. sygemeldinger og afvigelser fra normalbilledet. En sikker og velfungerende infrastruktur forudsætter, at der er disponibelt personale 24/7, som bl.a. kan træde til, når der opstår tekniske fejl, tognedbrud, personpåkørsler eller andet. Skulle der opstå fejl eller hændelser vil det betyde fuldt driftsstop, da bemandingen ikke kan absorbere en håndtering af hændelsen.

En eventuel strejke vil også påvirke en række anlægsprojekter og arbejdet med jernbanens nye signalsystem. 
Banedanmark har på nuværende tidspunkt modtaget strejkevarsler fra:

  • Dansk Jernbaneforbund
  • HK Trafik & Jernbane
  • AC
  • 3F
  • Dansk Metal
  • Blik- og Rørarbejderforbundet 
  • Dansk Malerforbund.

25 procent af Banedanmarks ansatte er tjenestemænd.