Pas på, på banen

Instruktionen Pas på, på banen er for alle der skal:
  • Færdes i og inden for 4 meter fra trafikerede jernbanespor, hvor der normalt ikke er offentlig adgang.
  • Arbejde i og inden for 4 meter fra trafikerede jernbanespor.

Der er ingen helbredskrav, udover at du skal have normalt syn og normal farvesans og høresans.

 
Efter gennemført kursus modtager du et legitimationskort, som du skal kunne fremvise, hver gang du færdes eller arbejder i sporet. 

 

Udstedelse af legitimationskort

 

Legitimationskortene som Banedanmark udsteder er en pdf fil med kortejerens navn, billede og MA-nummer (medarbejdernummer) samt en unik QR-kode.

SR-arbejdsledere og SR-koordinatorer kan ved hjælp af app’en Banedanmark Kvalifikationer scanne QR-koden på medarbejderes legitimationskort for derved at se kortejerens gyldige sikkerheds- og banetekniske kvalifikationer direkte i Banedanmarks database. Det er udelukkende kvalifikationer, der er opnået på kurser hos Banedanmark, der vises i app’en.  

Efter du har gennemført instruktionen Pas på, på banen, får du udstedt et personligt legitimationskort, som du hver gang du færdes eller arbejde i og ved trafikerede jernbanespor skal kunne fremvise. Når du senere hen får nye kompetencer, mister kompetencer, fornyer kompetencer eller skifter firma vil de automatisk fremgå når kortet scannes, så snart de er oprettet eller ajourført i Banedanmarks database.

Du kan læse mere om legitimationskort og udstedelse af legitimationskort i Uddannelseskompendium for instruktionen Pas på, på banen og her på siden under E-card.