Besigtigelsesforretninger

Banedanmark elektrificerer jernbanestrækningen mellem Aarhus, Aalborg og Aalborg Lufthavn. I den forbindelse har der været holdt besigtigelsesforretninger langs strækningen.

Herunder kan du se de slides, som blev anvendt på hver enkelt delstrækning.

Det er Kommissarius ved Statens Ekspropriationer, der afholder besigtigelsesforretninger for alle berørte grundejere. Banedanmark præsenterer projektet, og hvad der i hovedtræk ønskes eksproprieret. Det kan for eksempel være træer på naboejendomme, der ønskes fældet, tinglysning af servitutter eller midlertidig erhvervelse af areal til adgangsveje eller byggepladser. De berørte grundejere kan stille spørgsmål og komme med bemærkninger til Kommissarius eller Banedanmark. Det er Kommissarius der inviterer de berørte naboer til ekspropriationsforretning.

Supplerende besigtigelsesforretning i Mariagerfjord, Rebild og Aalborg Kommune

Filnavn Download
Præsentation fra forretning afholdt d. 25-1-2023-Mariager-Rebild-Aalborg

SUPPLERENDE besigtigelsesforretning i Aarhus Kommune

Filnavn Download
Præsentation fra forretning afholdt d. 25-1-2023-Aarhus

Supplerende besigtigelsesforretninger 

Filnavn Download
EPFA Ar-Lih - Supl besigtigelsesforretning Rebild og Aalborg
PPT til supl besigtigelsesforretning Aarhus Favrskov og Randers Kommune

besigtigelsesforretninger i Rebild kommune

Filnavn Download
DELSTRÆKNING ST. 218250-ST.231.030 3. oktober kl. 12.30

Besigtigelsesforretninger i Aalborg kommune

Filnavn Download
DELSTRÆKNING ST. 231.030-ST.239580 1. oktober kl. 10.00
DELSTRÆKNING ST. 239.580-ST.244.850 1. oktober kl. 13.00
DELSTRÆKNING ST. 244.850-ST. 251.500 2. oktober kl. 8.30

Besigtigelsesforretninger i Mariagerfjord Kommune

Filnavn Download
DELSTRÆKNING 183.410-ST.200.860 25. september kl. 8.00
DELSTRÆKNING ST. 200.860-ST. 218.250 25. september kl. 10.00

besigtigelsesforretninger I Randers kommune

Filnavn Download
Delstrækning st. 153.700 - st. 162.600 13. juni kl. 9.00
Delstrækning st. 162.600 - st. 170.700 13. juni kl. 11.00
Delstrækning st. 170.700 - st. 183.410 14. juni kl. 9.00

Besigtigelsesforretninger I Aarhus kommune

Filnavn Download
Delstraekning st. 110.630 - st. 114.400 afholdt 29/5-18 kl 9.00
Delstraekning st. 114.400 - st. 118.820 afholdt 29/5-18 kl. 11.00
Delstraekning st. 118.820 - st. 126.020 afholdt 30/5-18 kl. 9.00

Besigtigelsesforretninger I Favrskov kommune

Filnavn Download
Delstraekning st. 126.020 - st. 133.500 afholdt 6/6-18 kl. 9.00
Delstraekning st. 133.500 - st. 142.500 afholdt 6/6-18 kl. 11.00
Delstraekning st. 142.500 - st. 153.700 afholdt 7/6-18 kl. 9.00