Broer

Strækningen mellem Roskilde og Kalundborg skal forberedes til elektrificering. Derfor er de eksisterende broer blevet screenet for at sikre, at der er tilstrækkeligt frirum under dem, så det nye kørestrømsanlæg kan sættes op. Ved to broer er det besluttet at erstatte den eksisterende bro med en ny højere bro samt tilpasning af de veje, der fører op til broen. De nye broer opføres forskudt for de eksisterende for at sikre, at de eksisterende broer kan holdes åbne for vejtrafik i udførelsesperioden.

Broerne som skal udskiftes med nye er broen, der fører Engvejen over banen mellem Holbæk og Kalundborg sydvest for Regstrup, og broen der fører Skovvejen over banen mellem Holbæk og Kalundborg vest for Jyderup i Astrup Skov.

Kort med broen for Engvej og Skovvej

Engvejen

Broen, som fører Engvej over banen sydvest for Regstrup mellem Holbæk og Kalundborg, skal udskiftes. Den nye bro opføres 20 meter øst for den eksisterende bro. Det betyder, at den eksisterende bro kan holdes åben for vejtrafik i hele udførelsesperioden.

Tidplan for anlægsperioden
Februar 2019: Ekspropriationsforretninger
Marts 2019: Entreprenøren mobiliserer byggeplads, adgangsveje mv.
April-november: Udførelse af ny bro
April 2020: Banen spærres i 56 timer i forbindelse med nedrivning af den eksisterende bro
April-juni 2020: Afsluttende arbejder.

Skovvejen

Broen, der fører Skovvejen (Sølystvej) vest for Jyderup over banen, skal erstattes af en ny og højere bro for at sikre et tilstrækkeligt frirum under broen i forbindelse med elektrificering af strækningen. Den nye bro opføres ca. 20 meter øst for den eksisterende bro. Broen er en etsporet privat vej. Den eksisterende bro vil være åben i udførelsesperioden. Dog vil der forekomme kortere perioder, hvor det ikke er muligt.

Tidsplan for anlægsperioden
Februar 2019: Ekspropriationsforretninger
Marts 2019: Mobilisering af byggeplads, adgangsveje mv.
April-november 2019: Udførelse af ny bro
April 2020: Spærring af banen i 56 timer i forbindelse med nedrivning af den eksisterende bro
April-juni 2020: Afsluttende arbejder