Besigtigelsesforretninger

Her kan du se præsentationer fra besigtigelsesforretningerne i forbindelse med projektet. 

Hvad er en besigtigelsesforretning?

Det er Kommissarius ved Statens Ekspropriationer der afholder besigtigelsesforretninger for alle berørte grundejere. Banedanmark præsenterer projektet og hvad der i hovedtræk ønskes eksproprieret. Det kan for eksempel være træer på naboejendomme, der ønskes fældet, tinglysning af servitutter eller midlertidig erhvervelse af areal til adgangsveje eller byggepladser. De berørte grundejere kan stille spørgsmål og komme med bemærkninger til Kommissarius eller Banedanmark. Det er Kommissarius der inviterer de berørte naboer til besigtigelsesforretning.

Ekspropriationsforretning

Efter projektet er godkendt ved besigtigelsesforretningen afholder Kommissarius ved Statens Ekspropriationer såkaldt ekspropriationsforretning.

Tidsplan for besigtigelsesforretninger og ekspropriation

  • Oktober 2019 - besigtigelsesforretninger for Hedensted-Horsens 
  • 2. halvår 2019 - besigtigelsesforretninger Skanderborg og Aarhus Kommuner
  • 1. halvår 2020 - besigtigelsesforretninger for resten af Vejle Kommune
  • 2020-2022 - ekspropriationsforretninger

Dokumenter:

Kirkevej-Marselis Boulevard - besigtigelsesforretning 26. november kl. 9.30

Ringvej Syd-Kirkevej - besigtigelsesforretning 26. november kl. 12.30

Aarhus ved Kommunegrænsen til Ringvej Syd - besigtigelsesforretning 27. november kl. 8.30

Horsens - besigtigelsesforretning 8. oktober kl. 13.30

Horsens - besigtigelsesforretning 8. oktober kl. 9.30

Hedensted - besigtigelsesforretning 1. oktober 2019 kl. 9.30

Hedensted - besigtigelsesforretning 1. oktober 2019 kl. 13.30

Vejle - besigtigelsesforretning 29. maj 2019 kl. 9.30

Vejle - besigtigelsesforretning 28. maj 2019 kl. 14

Vejle - besigtigelsesforretning 28. maj 2019 kl. 10