Nyt signalsystem mellem Thisted og Struer

Banedanmarktog det nye signalsystem i brug på strækningen mellem Thisted og Struer i 2020.

Banedanmark har taget det nye signalsystem i brug på strækningen mellem Thisted og Struer. Det skete den 6. april 2020. Udrulningen af det nye signalsystem skete over fire etaper, hvor stækningen mellem Hvidbjerg og Struer var den sidste. 

I forbindelse med udrulningen af signalsystemet har vi blandt andet udskiftet bomanlæggene ved jernbaneoverkørslerne, i alt 48, og installeret det sidste udstyr i sporene. 
 

Flere tog til tiden

Erfaringerne fra Banedanmarks to første strækninger, hvor det nye signalsystem er blevet installeret, viser, at systemet her har givet flere tog til tiden, så passagererne oplever færre forsinkelser. Vi forventer også færre signalfejl på Thybanen, når det nye signalsystem er udrullet.

Om det nye signalsystem

Banedanmark er i øjeblikket i fuld gang med at etablere fjernbanens nye signalsystem, ERTMS, på de første strækninger. ERTMS skal erstatte jernbanens gamle signalanlæg, der giver forsinkelser for togtrafikken. ERTMS er et moderne it-baseret signalsystem, hvor der ikke er signaler langs sporene, men alene på skærmen i lokomotivførerens førerrum. ERTMS er et fælleseuropæisk standardsystem for jernbaner. Det giver mulighed for at køre grænseoverskridende trafik, og vil løbende komme til at erstatte de nationale signalsystemer rundt om I Europa. En totaludskiftning af jernbanens gamle signalsystemer til et moderne signalsystem betyder færre forsinkelser, som skyldes signalfejl og dermed flere tog til tiden. Derudover giver det mulighed for at køre flere tog og med højere hastighed på visse strækninger. Desuden betyder udskiftningen, at der er et ensartet højt sikkerhedsniveau på hele jernbanen.