Nyt signalsystem mellem Vigerslev og Ringsted

Banedanmark tog et nyt, digitalt signalsystem mellem Vigerslev i Valby og Ringsted i brug i marts 2023.

Banedanmark har installeret et nyt, digitalt signalsystem på den ny bane mellem Vigerslev i København og Ringsted. Systemet blev taget i brug i foråret 2023 og åbner nye muligheder for togtrafikken på Sydsjælland.

I april 2023 blev de gamle signaler langs skinnerne erstattet af det nye signalsystem på den 57 km lange strækning mellem Vigerslev og Ringsted, også kendt som Den nye bane København-Ringsted - en dobbeltsporet, elektrificeret jernbane med mulighed for højhastighedstog. 

Ny, klimavenlig forbindelse over Køge Nord Station
Samtidig med at det nye signalsystem blev taget i brug på strækningen mellem Vigerslev og Ringsted, blev togkorridoren mellem Lille Syd Banen og Den nye bane København-Ringsted åbnet.

De to baner forenes ved en forgrening syd for Køge Nord Station, og de kan nu spille sammen, takket være det nye signalsystem, som allerede benyttes på Lille Syd Banen.  Da begge strækninger er elektrificerede giver det også mulighed for at indsætte klimavenlige el-tog.

Om det nye signalsystem 
Det nye system, ERTMS (European Rail Traffic Management System), er ved at blive rullet ud på hele fjernbanen. Det er et samlet system, hvor al datakommunikation mellem sikkerhedssystemer og tog foregår via digitale signaler. Det er et fælleseuropæisk standardsystem, og dermed vil det for togene på den danske jernbane blive nemmere at krydse grænser.

Udrulningen af de nye systemer vil give jernbanen et markant teknologisk løft. Dermed spiller de nye signaler ikke alene en vigtig rolle i forhold til at gøre jernbanen klar til fremtiden, men de baner også vejen for at elektrificere jernbanen, så togdriften kan blive endnu mere klima- og miljøvenlig.

Udrulningen af de nye signalsystemer vil have en række fordele, og det vil passagererne kunne mærke efterhånden, som de nye signaler bliver taget i brug på flere og flere strækninger.

Når Banedanmark tager et nyt, digitalt signalsystem i brug på en ny strækning, vil der være en indkøringsperiode, hvor det nye system bliver holdt under ekstra bevågenhed. På den måde kan Banedanmark hurtigt sætte ind, hvis der skulle opstå tekniske fejl i indkøringsperioden.

Medfinansieret af EU