Anlægsplan 2030

Banedanmarks Anlægsplan indeholder centrale infrastrukturprojekter, der udføres på den danske jernbane til og med 2030.

Alle projekter, der er politisk besluttet, og hvor der er afsat finansiering på finansloven eller ved aktstykke, indgår i Anlægsplanen. Endvidere fremgår planlagte, større spor- og kørestrømsfornyelser frem til og med 2025. Af kapitel 5 fremgår anlægsprojekter, der ikke er endeligt besluttet og planlagt, samt en oversigt over, hvornår der skal træffes politisk beslutning, hvis de skal indgå i den nuværende Anlægsplan.

Formålet med planen er at give et overblik over de centrale infrastrukturprojekter og sikre en sammenhængende langtidsplanlægning ved at afsætte tid til at gennemføre den enkelte anlægsaktivitet ud fra en teknisk og økonomisk optimal strategi på baggrund af politiske beslutninger, herunder aftale af 15. november 2017 om en ny strategi for udrulning af Signalprogrammet (jf. Aftale om en grøn transportpolitik).

Anlægsplanen er senest opdateret i juni 2021.