SR

Her finder du en oversigt over de reglementer og instrukser, der gælder for kørsel på samt arbejde i og ved Banedanmarks infrastruktur.

Navn Gyldig fra Gyldig til Download
A. SR SSB 112-2019 TIB 6 Vigerslev-Ringsted. Sporskifter udstyret med bevægelig hjertespids. Kontrol af endestilling og aflåsningsregler med transportable låsebolte. 29.05.2019 31.05.2022
B. SR SSB 115-2019 SR § 73. Kørsel i aflåste sporskifter. 01.06.2019 31.05.2020
C. SR SSB 116-2019 TIB 820, Svanemøllen. Bestemmelser for kørsel og arbejder i spor mellem SR og ORS. 26.05.2019 31.03.2020
D. SR SSB 117-2019 TIB 880, Ryparken T. Bestemmelser for kørsel og arbejder i spor mellem SR og ORS. 26.05.2019 31.03.2020
E. SR SSB 120-2019 TIB 880. Kørsel med prøvetog Ryparken-Ny Ellebjerg. 29.07.2019 31.03.2020
F. SR SSB 125-2019 TIB 4, Herfølge, Tureby, Haslev og Holme-Olstrup. Omstilling af centralbetjente sporskifter. Arbejdskøretøjer uden attest. 26.06.2019 30.11.2020
G. SR SSB 130-2019 TIB 4, Roskilde-Køge. Ibrugtagning af ERTMS/ETCS. Afledte ændringer i SR. 13.12.2019 30.04.2020
H. SR SSB 131-2019 SR § 52 punkt 6.2.1.1. Signalgivning til spor, hvor hastigheden ændres. 07.11.2019 01.03.2020
I. SR SSB 133-2019 SR § 73 punkt 10. samt SR SSB 112-2019. Oplåsning af aflåste sporskifter. Bemærk: SR SSB 133-2019 ophæver SR SSB 132-2019. 30.11.2019 31.10.2020
J. SR SSB 101-2020 TIB 34, Snedsted-Thisted. Ibrugtagning af ERTMS/ETCS. Afledte ændringer i SR. 24.02.2020 08.03.2020
K. SR SSB 102-2020 TIB 34, Bedsted Thy-Thisted. Ibrugtagning af ERTMS/ETCS. Afledte ændringer i SR. 09.03.2020 22.03.2020
L. SR SSB 105-2020 TIB-S 1, Høje Taastrup-Roskilde. Kørsel med prøvetog. 25.02.2020 28.02.2021
M. SR SSB 107-2020 TIB 1, Storebæltsforbindelsen. Restriktioner ved tværvind. Uændret forlængelse af SR SSB 106-2019. 01.02.2020 31.10.2020
N. SR-ORF SSB 801-2020 Strækning 34, Snedsted. Kørsel over systemgrænsen. 24.02.2020 08.03.2020
O. SR ORF SSB 802-2020 Strækning 34, Bedsted Thy. Kørsel over systemgrænsen. 09.03.2020 22.03.2020