SR

Regler for kørsel og arbejde på infrastruktur, der ikke er udstyret med enten CBTC eller ETCS

Navn Gyldig fra Gyldig til Download
A. SR SSB 112-2021 TIB 1, Høje Taastrup-Roskilde. Kørsel med prøvetog 01.03.2021 30.11.2022
B. SR SSB 146-2021 Undtagelser fra ATC-instruks ved kørsel fra DSB litra EB 01.12.2021 30.11.2022
C. SR SSB 147-2021 TIB 1, Storebæltsforbindelsen. Restriktioner ved tværvind 01.11.2021 31.10.2022
D. SR SSB 102-2022 TIB 810, Carlsberg T. Bestemmelser for kørsel og arbejder i spor mellem SR og ORS 16.01.2022 31.12.2022
E. SR SSB 105-2022 TIB 850, Sydhavn T. Bestemmelser for kørsel og arbejder i spor mellem SR og ORS 17.01.2022 31.12.2022
F. SR SSB 106-2022 Køretøjer udstyret med mobilt ETCS-anlæg og DK-STM 21.03.2022 31.12.2022
G. SR SSB 110-2022 TIB 1, 6 og 11. Omlægning af tog mellem København H, Vigerslev og Ringsted 19.03.2022 10.12.2022
H. SR SSB 112-2022 TIB 31, Esbjerg-(Holstebro). Ibrugtagning af ERTMS/ETCS. Afledte ændringer i SR 23.05.2022 31.12.2022
I. SR SSB 115-2022 TIB 33, Holstebro-Brande. Ibrugtagning af ERTMS/ETCS. Afledte ændringer i SR 20.06.2022 14.08.2022
J. SR SSB 116-2022 TIB 35 Hammerum-Kibæk. Ibrugtagning af ERTMS-ETCS. Afledte ændringer i SR 20.06.2022 08.07.2022
K. SR SSB 117-2022 TIB 35, Skanderborg-Skjern. Ibrugtagning af ERTMS/ETCS. Afledte ændringer i SR 09.07.2022 31.12.2022
L. SR SSB 120-2022 SR § 73 Kørsel i aflåste sporskifter 01.06.2022 31.12.2022
M. SR SSB 121-2022 TIB 6, Vigerslev-Ringsted: Sporskifter udstyret med bevægelig hjertespids. Kontrol af endestilling og aflåsningsregler med transportable låsebolte 01.06.2022 10.12.2022
N. SR SSB 122-2022 SR § 73 punkt 10: Oplåsning af aflåste sporskifter 01.06.2022 10.12.2022
O. SR SSB 124-2022 TIB 2, Ringsted-Næstved, kørsel med elektriske tog 13.06.2022 31.10.2023
P. SR - ORF SSB 807-2022 TIB 31 og 33. Opbevaring af nøgler i forbindelse med op- og aflåsning af sporskifter 13.05.2022 28.08.2022
Q. SR - ORF SSB 811 - 2022 Strækning 33, Brande. Kørsel over systemgrænsen. 20.06.2022 15.08.2022