SR

Regler for kørsel og arbejde på infrastruktur, der ikke er udstyret med enten CBTC eller ETCS

Navn Gyldig fra Gyldig til Download
A. SR SSB 112-2019 TIB 6 Vigerslev-Ringsted. Sporskifter udstyret med bevægelig hjertespids. Kontrol af endestilling og aflåsningsregler med transportable låsebolte 29.05.2019 31.05.2022
C. SR SSB 112-2021 TIB 1, Høje Taastrup-Roskilde. Kørsel med prøvetog 01.03.2021 30.11.2022
F. SR SSB 121-2021 Køretøjer udstyret med mobilt ETCS-anlæg og DK-STM 16.04.2021 30.10.2022
G. SR SSB 133-2021 TIB 1 og 6. Omlægning af godstog mellem strækning 1 og strækning 6 mellem Vigerslev og Ringsted 12.07.2021 31.08.2022
I. SR SSB 139-2021 SR § 73 punkt 10., SR SSB 112-2019 samt SR SSB 140-2021. Oplåsning af aflåste sporskifter 01.10.2021 31.05.2022
J. SR SSB 140-2021 SR § 73. Kørsel i aflåste sporskifter 01.10.2021 31.05.2022
L. SR SSB 146-2021 Undtagelser fra ATC-instruks ved kørsel fra DSB litra EB 01.12.2021 30.11.2022
M. SR SSB 147-2021 TIB 1, Storebæltsforbindelsen. Restriktioner ved tværvind 01.11.2021 31.10.2022
Q. SR SSB 153-2021 TIB 2, Næstved-(Lundby). Trafikafvikling uden linjeblok, samt afledte ændringer 30.11.2021 30.04.2022
R. SR SSB 154-2021 TIB 150, Havrebjerg. Kørsel mellem Havrebjerg og Slagelse T 20.12.2021 07.06.2022
T. SR SSB 102-2022 TIB 810, Carlsberg T. Bestemmelser for kørsel og arbejder i spor mellem SR og ORS 16.01.2022 31.12.2022
U. SR SSB 103-2022 Kørsel med prøvetog. Afprøvning af DK-STM 26.02.2022 03.07.2022
V. SR SSB 105-2022 TIB 850, Sydhavn T. Bestemmelser for kørsel og arbejder i spor mellem SR og ORS 17.01.2022 31.12.2022