SR

Her finder du en oversigt over de reglementer og instrukser, der gælder for kørsel på samt arbejde i og ved Banedanmarks infrastruktur.

Navn Gyldig fra Gyldig til Download
A. SSB 09/2018 TIB 4, Gadstrup, Havdrup og Lille Skensved. Omstilling af centralbetjente sporskifter. Arbejdskøretøjer uden attest 01.06.2018 31.05.2019
B. SSB 10/2018 TIB 4, Herfølge, Tureby, Haslev og Holme-Olstrup. Omstilling af centralbetjente sporskifter. Arbejdskøretøjer uden attest. 01.06.2018 31.05.2019
C. SSB 12/2018 SR § 73. Kørsel i aflåste sporskifter. 01.06.2018 31.05.2019
D. SSB 23/2018 TIB 820 og 840. Kørsel med prøvetog Østerport-Svanemøllen-Farum. 01.11.2018 27.10.2019
E. SSB 24/2018 TIB strækning 25. Stationer med transitionsområder. Bestemmelser for kørsel og arbejder i sporområder mellem SR og ORF. Bemærk: SSB 24/2018 ophæver SSB 20/2018. 06.10.2018 05.10.2019
F. SSB 26/2018 Anvendelse af kortvarige sporspærringer. Uændret forlængelse af SSB 07/2018. 01.11.2018 31.10.2019
G. SSB 29/2018 Kørsel med mobilt ETCS-anlæg og DK-STM, mulig fejl ved opstart af togkontrolanlæg. SSB 29/2018 er en uændret forlængelse af SSB 01/2018. 01.12.2018 30.11.2019
H. SR SSB 102-2019 TIB 4, Roskilde-Køge. Kørsel med prøvetog. 21.01.2019 30.06.2019
I. SR SSB 103-2019 TIB 4, Roskilde-Køge. Kørsel med prøvetog (trial run). Erstatter SSB 04/2018. 21.01.2019 30.06.2019
J. SR SSB 104-2019 TIB 820, Gentofte - Lyngby. Teknisk og reglementarisk grænse mellem HKT og CBTC. Uændret forlængelse af SSB 08/2019. 01.02.2019 31.01.2020
K. SR SSB 106-2019 TIB 1, Storebæltsforbindelsen. Restriktioner ved tværvind. 08.01.2019 31.01.2020
L. SR SSB 107-2019 TIB 1, Høje Taastrup-Roskilde. Kørsel med prøvetog. 25.02.2019 24.02.2020
M. SR SSB 108-2019 TIB 34, Struer-Thisted. Kørsel med prøvetog. 15.03.2019 30.09.2019
N. SR SSB 111-2019 TIB 1, Ringsted og TIB 6, Vigerslev. Dispensation fra SODB Anlægsbestemmelser. 23.04.2019 28.05.2019
O. SR SSB 112-2019 TIB 6 Vigerslev-Ringsted. Sporskifter udstyret med bevægelig hjertespids. Kontrol af endestilling og aflåsningsregler med transportable låsebolte. 29.05.2019 31.05.2022
P. SR SSB 114-2019 TIB 1, Høje Taastrup-Roskilde. Prøvekørsel med HOBW-120 (TR754). 26.04.2019 01.10.2019
Q. SR SSB 115-2019 SR § 73. Kørsel i aflåste sporskifter. 01.06.2019 31.05.2020
R. SR SSB 116-2019 TIB 820, Svanemøllen. Bestemmelser for kørsel og arbejder i spor mellem SR og ORS. 26.05.2019 31.03.2020
S. SR SSB 117-2019 TIB 880, Ryparken T. Bestemmelser for kørsel og arbejder i spor mellem SR og ORS. 26.05.2019 31.03.2020
T. SR SSB 118-2019 TIB 6, Vigerslev-Ringsted. Trafikafvikling uden tillyst linjeblok. 29.05.2019 31.07.2019
U. SR SSB 119-2019 TIB 1, 6 og 10. Dispensation for SR § 12 pkt. 1.3. 31.05.2019 31.05.2019
V. Instruks (TIB 6) Vigerslev - Ringsted 27.04.2019 Instruks for kørsel og infrastrukturarbejde på spor under anlæg version 4. 27.04.2019 28.05.2019