SR

Regler for kørsel og arbejde på infrastruktur, der ikke er udstyret med enten CBTC eller ETCS

Navn Gyldig fra Gyldig til Download
A. SR SSB 112-2019 TIB 6 Vigerslev-Ringsted. Sporskifter udstyret med bevægelig hjertespids. Kontrol af endestilling og aflåsningsregler med transportable låsebolte. 29.05.2019 31.05.2022
B. SR SSB 125-2019 TIB 4, Herfølge, Tureby, Haslev og Holme-Olstrup. Omstilling af centralbetjente sporskifter. Arbejdskøretøjer uden attest. 26.06.2019 30.11.2020
C. SR SSB 133-2019 SR § 73 punkt 10. samt SR SSB 112-2019. Oplåsning af aflåste sporskifter. Bemærk: SR SSB 133-2019 ophæver SR SSB 132-2019. 30.11.2019 31.10.2020
D. SR SSB 105-2020 TIB-S 1, Høje Taastrup-Roskilde. Kørsel med prøvetog. 25.02.2020 28.02.2021
E. SR SSB 106-2020 TIB 34, Struer. Indførelse af kørsel på af- og tilbagemelding. 06.04.2020 04.04.2021
F. SR SSB 107-2020 TIB 1, Storebæltsforbindelsen. Restriktioner ved tværvind. Uændret forlængelse af SR SSB 106-2019. 01.02.2020 31.10.2020
G. SR SSB 109-2020 TIB 880, Ryparken T. Bestemmelser for kørsel og arbejder i spor mellem SR og ORS. 01.04.2020 31.03.2021
H. SR SSB 110-2020 TIB 820, Svanemøllen. Bestemmelser for kørsel og arbejder i spor mellem SR og ORS. 01.04.2020 31.03.2021
I. SR SSB 112-2020 TIB 34, Struer-Thisted. Ibrugtagning af ERTMS/ETCS. Afledte ændringer i SR. 01.05.2020 30.04.2021
J: SR SSB 114-2020 SR. Ændringer til § 64 Transport af farligt gods (RID). 01.06.2020 31.10.2020
K. SR SSB 115-2020 SR § 73. Kørsel i aflåste sporskifter. 01.06.2020 31.05.2021
L. SR SSB 116-2020 SIN-L ændringer til instruks 10.6 Helsingør. Rangering og infrastrukturarbejde. 06.07.2020 31.10.2020
M. SR SSB 117-2020 SIN-L ændring til instruks 23.3 Vejle og Vejle havn. Rangering. 30.06.2020 31.10.2020
N. SR SSB 120-2020 SIN-L ændring til instruks 1.6 Storebæltsforbindelsen. Redningsindsats i tunnel og på bro. 10.07.2020 31.10.2020
O. SR SSB 122-2020 Lindholm. Kørsel mellem Lindholm og Aalborg Lufthavn T. 21.09.2020 31.10.2020
P. SR SSB 123-2020 Kørsel med prøvetog. Afprøvning af ATC-baliser. 31.08.2020 31.03.2021
Q. SR SSB 124-2020 TIB 11, Københavns Lufthavn Kastrup–Peberholm. Kørsel med prøvetog. 22.11.2020 23.11.2020
S. SR SSB 125-2020 SIN-G instruks 1. Præcisering af punkt 2. 01.09.2020 31.10.2020
T. SR SSB 127-2020 TIB 2, Ringsted-Næstved. Trafikafvikling uden tillyst linjeblok. 05.10.2020 29.11.2020
U. SR SSB 128-2020 TIB 24, Hobro-Aalborg-Hobro. Prøvetogskørsel for resonansmåling. 28.10.2020 28.10.2020
V. SR SSB 129-2020 TIB 1, Storebæltsforbindelsen. Restriktioner ved tværvind. 01.11.2020 31.10.2021