SR

Regler for kørsel og arbejde på infrastruktur, der ikke er udstyret med enten CBTC eller ETCS

Navn Gyldig fra Gyldig til Download
A. SR SSB 112-2019 TIB 6 Vigerslev-Ringsted. Sporskifter udstyret med bevægelig hjertespids. Kontrol af endestilling og aflåsningsregler med transportable låsebolte 29.05.2019 31.05.2022
C. SR SSB 115-2020 SR § 73. Kørsel i aflåste sporskifter 01.06.2020 31.05.2021
D. SR SSB 129-2020 TIB 1, Storebæltsforbindelsen. Restriktioner ved tværvind 01.11.2020 31.10.2021
E. SR SSB 131-2020 TIB 4, Herfølge, Tureby, Haslev og Holme-Olstrup. Omstilling af centralbetjente sporskifter. Arbejdskøretøjer uden attest 01.12.2020 31.01.2022
F. SR SSB 133-2020 Undtagelser fra ATC-instruks ved kørsel fra DSB litra EB 03.11.2020 30.11.2021
G. SR SSB 134-2020 SR § 73 punkt 10. samt SR SSB 112-2019, SR SSB 115-2020. Oplåsning af aflåste sporskifter 30.12.2020 31.05.2021
I. SR SSB 104-2021 TIB 31, Esbjerg-Struer. Ibrugtagning af ERTMS/ETCS. Afledte ændringer i SR 15.02.2021 31.01.2022
K. SR SSB 110-2021 TIB 810, 820 og 850. Kørsel med prøvetog Carlsberg-Nordhavn-Sydhavn 01.02.2021 31.01.2022
L. SR SSB 112-2021 TIB 1, Høje Taastrup-Roskilde. Kørsel med prøvetog 01.03.2021 30.11.2022
M. SR SSB 114-2021 TIB 32, Langå-Struer. Ibrugtagning af ERTMS/ETCS. Afledte ændringer i SR 29.03.2021 31.01.2022
N. SR SSB 115-2021 Københavns Lufthavn Kastrup. Hastighedsnedsættelse i spor 41 og 42 22.03.2021 23.04.2021
O. SR SSB 116-2021 S-banen, Depot Øst og Vest. Midlertidig undtagelse fra SR 17.04.2021 18.04.2021
P. SR SSB 117-2021 TIB 820, Østerport-Nordhavn T. Bestemmelser for kørsel og arbejder i spor mellem SR og ORS 15.02.2021 16.01.2022
S. SR SSB 120-2021 TIB 2, Ringsted-Næstved. Midlertidig linjeblok 05.04.2021 03.10.2021