SR

Regler for kørsel og arbejde på infrastruktur, der ikke er udstyret med enten CBTC eller ETCS

 

OBS!

Kvalitet & Sikkerhed, Trafikale Regler er i øjeblikket ikke teknisk i stand til at foretage rettelser i regelsættene og de supplerende bestemmelser, der ligger i forbindelse med disse, hvorfor vi i de kommende måneder får et øget behov for, at ændringer midlertidigt kommer ud som Supplerende Sikkerhedsbestemmelser (SSB).

Vi anerkender, at dette ikke er hensigtsmæssigt, og situationen vil i længden ikke være holdbar, og vi arbejder målrettet mod etablering af ny løsning. Vi beklager de gener, det øgede behov for Supplerende Sikkerhedsbestemmelser vil afstedkomme, og opfordrer samtidig til brugeres øgede opmærksomhed i denne periode. 

Vi vil, når vi  igen har mulighed for at rette i regelsættene,  optage de rettelser, som midlertidigt har været eksekveret igennem Supplerende Sikkerhedsbestemmelser, og lade relevante Supplerende Sikkerhedsbestemmelser bortfalde.

Navn Gyldig fra Gyldig til Download
A. SR SSB 112-2019 TIB 6 Vigerslev-Ringsted. Sporskifter udstyret med bevægelig hjertespids. Kontrol af endestilling og aflåsningsregler med transportable låsebolte. 29.05.2019 31.05.2022
C. SR SSB 125-2019 TIB 4, Herfølge, Tureby, Haslev og Holme-Olstrup. Omstilling af centralbetjente sporskifter. Arbejdskøretøjer uden attest. 26.06.2019 30.11.2020
D. SR SSB 133-2019 SR § 73 punkt 10. samt SR SSB 112-2019. Oplåsning af aflåste sporskifter. Bemærk: SR SSB 133-2019 ophæver SR SSB 132-2019. 30.11.2019 31.10.2020
F. SR SSB 105-2020 TIB-S 1, Høje Taastrup-Roskilde. Kørsel med prøvetog. 25.02.2020 28.02.2021
G. SR SSB 106-2020 TIB 34, Struer. Indførelse af kørsel på af- og tilbagemelding. 06.04.2020 04.04.2021
H. SR SSB 107-2020 TIB 1, Storebæltsforbindelsen. Restriktioner ved tværvind. Uændret forlængelse af SR SSB 106-2019. 01.02.2020 31.10.2020
I. SR SSB 109-2020 TIB 880, Ryparken T. Bestemmelser for kørsel og arbejder i spor mellem SR og ORS. 01.04.2020 31.03.2021
J. SR SSB 110-2020 TIB 820, Svanemøllen. Bestemmelser for kørsel og arbejder i spor mellem SR og ORS. 01.04.2020 31.03.2021
K. SR SSB 111-2020 TIB 7, 820, 840 og 880. Prøvekørsel i "OR mode". 16.05.2020 15.11.2020
L. SR SSB 112-2020 TIB 34, Struer-Thisted. Ibrugtagning af ERTMS/ETCS. Afledte ændringer i SR. 01.05.2020 30.04.2021
M: SR SSB 114-2020 SR. Ændringer til § 64 Transport af farligt gods (RID). 01.06.2020 31.10.2020
N. SR SSB 115-2020 SR § 73. Kørsel i aflåste sporskifter. 01.06.2020 31.05.2021
O. SR SSB 116-2020 SIN-L ændringer til instruks 10.6 Helsingør. Rangering og infrastrukturarbejde. 06.07.2020 31.10.2020
P. SR SSB 117-2020 SIN-L ændring til instruks 23.3 Vejle og Vejle havn. Rangering. 30.06.2020 31.10.2020
Q. SR SSB 119-2020 Kørsel med prøvetog. Afprøvning af ATC-baliser. 15.08.2020 31.03.2021
R. SR SSB 120-2020 SIN-L ændring til instruks 1.6 Storebæltsforbindelsen. Redningsindsats i tunnel og på bro. 10.07.2020 31.10.2020