SR

Regler for kørsel og arbejde på infrastruktur, der ikke er udstyret med enten CBTC eller ETCS

Navn Gyldig fra Gyldig til Download
A. SR SSB 112-2019 TIB 6 Vigerslev-Ringsted. Sporskifter udstyret med bevægelig hjertespids. Kontrol af endestilling og aflåsningsregler med transportable låsebolte 29.05.2019 31.05.2022
C. SR SSB 129-2020 TIB 1, Storebæltsforbindelsen. Restriktioner ved tværvind 01.11.2020 31.10.2021
D. SR SSB 131-2020 TIB 4, Herfølge, Tureby, Haslev og Holme-Olstrup. Omstilling af centralbetjente sporskifter. Arbejdskøretøjer uden attest 01.12.2020 31.01.2022
E. SR SSB 133-2020 Undtagelser fra ATC-instruks ved kørsel fra DSB litra EB 03.11.2020 30.11.2021
H. SR SSB 110-2021 TIB 810, 820 og 850. Kørsel med prøvetog Carlsberg-Nordhavn-Sydhavn 01.02.2021 31.01.2022
I. SR SSB 112-2021 TIB 1, Høje Taastrup-Roskilde. Kørsel med prøvetog 01.03.2021 30.11.2022
M. SR SSB 117-2021 TIB 820, Østerport-Nordhavn T. Bestemmelser for kørsel og arbejder i spor mellem SR og ORS 15.02.2021 16.01.2022
N. SR SSB 118-2021 TIB 4, Køge-Næstved. Kørsel med prøvetog i OR mode 08.05.2021 18.07.2021
P. SR SSB 120-2021 TIB 2, Ringsted-Næstved. Midlertidig linjeblok 05.04.2021 03.10.2021
Q. SR SSB 121-2021 Køretøjer udstyret med mobilt ETCS-anlæg og DK-STM 16.04.2021 30.10.2022
R. SR SSB 122-2021 TIB 810, 820 og 850. Prøvekørsel i "OR mode" 07.05.2021 15.08.2021
S. SR SSB 128-2021 TIB 1, Korsør-Nyborg. Prøvekørsel med Sdggmrss vogn 14.06.2021 14.06.2021
Z. SR SSB 129-2021 SR § 73. Kørsel i aflåste sporskifter 11.06.2021 30.09.2021
Ø. SR SSB 130-2021 SR § 73 punkt 10. samt SR SSB 112-2019, SR SSB 129-2021. Oplåsning af aflåste sporskifter 11.06.2021 30.09.2021