SR

Regler for kørsel og arbejde på infrastruktur, der ikke er udstyret med enten CBTC eller ETCS

Vælg regel

Navn Gyldig fra Gyldig til Download
A. TC 06-2021 Storebæltsforbindelsen. Minimumskrav for opretholdelse af toggangen 21.01.2021 31.01.2022
B. TC 10-2021 S-banen (TIB 800), retningslinjer for ”rustkørsel” (XCTC) 01.04.2021 31.03.2022
C. TC 11-2021 TC 11-2021 Trafikkontrolcenter S-bane, fjernstyringsinstruks (XCTC) 01.04.2021 31.03.2022
D. TC 12-2021 S-banen (TIB-strækning 800), ændret togrækkefølge (XCTC) 01.04.2021 31.03.2022
E. TC 13-2021 Håndtering af nedbørsvarsler, nedbørsalarmer og nedbørsobservationer 01.04.2021 31.03.2022
F. TC 15-2021 S-banen. Kortvarige sporspærringer 01.04.2021 31.03.2022
G. TC 16-2021 S-banen (TIB-strækninger 810, 820, 830 og 850 samt strækninger 820, 840, 860 og 880 jf. strækningsoversigt CBTC). Storminstruks 01.04.2021 31.03.2022
H. TC 17-2021 Øresundsbro Konsortiet, procedurer 01.04.2021 31.03.2022
I. TC 20-2021 TIB 11, Vigerslev-Peberholm, kørsel med toglængde op til 835 meter 01.05.2021 31.01.2022
J. TC 21-2021 Forbikørsel af endepunkt uden tilladelse. Registrering og behandling 01.06.2021 31.05.2022
K. TC 22-2021 Førerrumstilladelser udstedt af Banedanmark 01.05.2021 30.04.2022
L. TC 28-2021 Undersøgelsesvagt i Banedanmark 04.10.2021 31.03.2022
M. TC 30-2021 S-banen. Udtale af tal og bogstaver 01.11.2021 31.12.2022
N. TC 31-2021 Fjernbanen. Vinterforanstaltninger 18.10.2021 15.04.2022
O. TC 32-2021 FC Roskilde. Ændret togrækkefølge 01.11.2021 31.10.2022
Q. TC 36-2021 Hjul- og aksellastdetektorer. Håndtering af alarmer 01.11.2021 30.10.2022
R. TC 37-2021 Beredskab. Afholdelse af øvelser i trafikerede spor 02.12.2021 01.12.2022
S. TC 38-2021 Kørsel uden kompatibelt togkontrolanlæg på infrastruktur med togkontrolanlæg (Trafikstyrelsens BJ 5-1-2017) 08.12.2021 07.12.2022
T. TC 39-2021 Øresundsbanen, landanlæg. Minimumskrav for opretholdelse af toggangen 01.12.2021 27.11.2022
U. TC 40-2021 Fjern. Kortvarige sporspærringer 13.12.2021 10.05.2022
V. TC 02-2022 TIB 11, Vigerslev-Peberholm. Kørsel med toglængde op til 835 meter 01.02.2022 31.12.2022
X. TC 03-2022 Fjernbanen. Retningslinjer for ”rustkørsel” 10.01.2022 31.03.2023
Y. 04-2022 Storebæltsforbindelsen. Minimumskrav for opretholdelsen af toggangen 01.02.2022 31.01.2023
Z. TC 05-2022 S-banen, TIB 810-850. Vinterforanstaltninger 17.01.2022 31.03.2022