SR

Regler for kørsel og arbejde på infrastruktur, der ikke er udstyret med enten CBTC eller ETCS

Vælg regel

Navn Gyldig fra Gyldig til Download
A. TC 30-2021 S-banen. Udtale af tal og bogstaver 01.11.2021 31.12.2022
B. TC 36-2021 Hjul- og aksellastdetektorer. Håndtering af alarmer 01.11.2021 30.10.2022
C. TC 37-2021 Beredskab. Afholdelse af øvelser i trafikerede spor 02.12.2021 01.12.2022
D. TC 38-2021 Kørsel uden kompatibelt togkontrolanlæg på infrastruktur med togkontrolanlæg (Trafikstyrelsens BJ 5-1-2017) 08.12.2021 07.12.2022
E. TC 39-2021 Øresundsbanen, landanlæg. Minimumskrav for opretholdelse af toggangen 01.12.2021 27.11.2022
F. TC 02-2022 TIB 11, Vigerslev-Peberholm. Kørsel med toglængde op til 835 meter 01.02.2022 31.12.2022
G. TC 04-2022 Storebæltsforbindelsen. Minimumskrav for opretholdelsen af toggangen 01.02.2022 31.01.2023
H. TC 07-2022 Påkørsel af dyr. Tilkald af hundefører (Schweisshund) 21.02.2022 31.03.2023
I. TC 08-2022 Undersøgelsesvagt i Banedanmark 01.04.2022 31.03.2023
J. TC 09-2022 S-banen, TIB 810, 830 samt 850. Kortvarige sporspærringer 18.02.2022 31.12.2022
K. TC 10-2022 S-banen (TIB 800), retningslinjer for ”rustkørsel” (XCTC) 01.04.2022 31.12.2022
L. TC 11-2022 Trafikkontrolcenter S-bane, fjernstyringsinstruks (XCTC) 01.04.2022 31.12.2022
M. TC 12-2022 S-banen (TIB 800), ændret togrækkefølge (XCTC) 01.04.2022 31.12.2022
N. TC 15-2022 Fjernbanen: retningslinjer for rustkørsel. 21.03.2022 31.03.2023
O. TC 16-2022 Storminstruks for S-banen og CBTC 01.04.2022 31.03.2023
P. TC 19-2022 Fjern. Kortvarige sporspærringer. 11.05.2022 14.08.2022
Q. TC 20-2022 Fjern. Kortvarige sporspærringer 15.08.2022 31.12.2022
R. TC 21-2022 Forbikørsel af et endepunkt uden tilladelse. Håndtering, registrering og behandling 01.06.2022 31.05.2023
S. TC 22-2022 Håndtering af nedbørsvarsler, nedbørsalarmer og nedbørsobservationer 20.05.2022 31.03.2023
T. TC 23-2022 Forbud mod strækningskørsel med arbejdende damplokomotiv. 23.05.2022 31.10.2022