Udvikling af en kravsættende standard for gyldige DS 21001 certificeringer

Sammen med Dansk Standard har Banedanmark udviklet den nye standard DS 21003 Ledelsessystemer for jernbanesikkerhed – Infrastrukturarbejde – Krav til organer, der udfører audit og certificering af ledelsessystemer for jernbanesikkerhed.

DS 21003 fastlægger krav til certificeringsorganer, der udfører certificeringsaudit, overvågningsaudit eller re-certificeringsaudit i henhold til DS 21001 – Ledelsessystemer for jernbanesikkerhed – Infrastrukturarbejde – Krav.

Ved certificeringsorganernes efterlevelse af DS 21003 sikres det, at certificeringer og audit iht. DS 21001 foregår i en høj kvalitet, som der er tillid til på tværs af branchen. DS 21003 angiver dermed krav til certificeringsprocessen og den efterfølgende opfølgning fra certificeringsorganernes side. Udgangspunktet er, at der stilles de samme krav til akkrediterede certificeringsorganer, som når de skal udstede et ISO 9001 certifikat. I DS 21003 er der dog tilføjet enkelte supplerende krav. For eksempel stiller DS 21003 krav om, at certificeringsorganer skal angive på DS 21001 certifikater, hvilke ydelseskategorier certifikatet dækker og at DS 21003 ligger til grund for certificeringen. Det betyder, at en leverandør kan fremvise et DS 21001 certifikat, der specifikt på certifikatet angiver, at DS 21003 er fulgt i forbindelse med certificeringsorganers dokumentgennemgang, certificering, overvågningsaudit og lignende.

Ved at stille krav om, at certificeringsorganer skal efterleve DS 21003 ved udstedelse af DS 21001 certifikater, sikres det, at der er ensartede krav for alle certificeringsorganer og en høj tillid til de certifikater, der udstedes. Et DS 21001 certifikat dokumenterer, at ejeren af certifikatet har en systematisk, konsistent og dokumenteret tilgang til sikkerhedsledelse, og at sikkerhedsarbejdet efterlever kravene til jernbanesikkerhedsledelse i DS 21001.

Udvikling af DS 21003 er foregået i et standardiseringsudvalg, i lighed med udviklingen af DS 21001 og DS 21002. Udover Dansk Standard og Banedanmark har flere certificeringsorganer deltaget i udvalget og bidraget til udvikling af DS 21003.

DS 21003 blev udgivet den 1. december 2020, og du kan fremsøge og købe standarden på Dansk Standards hjemmeside.