Banedanmark klar med ny klimaplan

Klimaplanen fastlægger rammerne for Banedanmarks klimaindsats og sætter mål for CO2-reduktion frem mod 2030.

Jernbanen er en grøn og klimavenlig transportform, som spiller en vigtig rolle i den grønne omstilling og som kan være med til at nedsætte CO2-udslippet til atmosfæren. Med den nye klimaplan sætter Banedanmark mål og rammer for sin CO2-reduktion frem imod år 2030.Målet med Banedanmarks klimaplan er at reducere CO2-udledning med 20-30 % frem mod 2030, i forhold til CO2-udledningen i 2019.

Den nye klimaplan identificerer både den CO2-udledning, som Banedanmark direkte eller indirekte har indflydelse på, herunder Banedanmarks egen anvendelse af fossile brændsler, udledning fra forbrug af varme og elektricitet og underleverandørers CO2-udledning.

Klimaplanen peger på en række virkemidler, som kan bidrage til en reduktion af CO2-udledning i Banedanmark:

  • Energieffektivisering og anvendelse
  • Materialeoptimering og dimensionering
  • Materialevalg og substitution
  • Transport, maskiner og konstruktion
  • Bortskaffelse, affald og genanvendelse
  • Samlede CO2-reduktioner

Du kan læse klimaplanen via dette link.

Fakta:

  • Banedanmark arbejder i overensstemmelse med regeringens mål om et klimaneutralt samfund senest i 2050 og en grøn omstilling af transportsektoren. 
  • Klimaloven forpligter Danmark til en samlet 70 %-reduktion i CO2-udledningen i 2030 ift. 1990.
  • Over de næste ti år vil Banedanmark reducere sin CO2-udledning med 20-30 procent.
 

Nyt fra Banedanmark