Oplysningskampagne om overkørsler

Transportminister Benny Engelbrecht sætter gang i en kampagne med fokus på at øge opmærksomheden hos trafikanterne, når de krydser en overkørsel.

Transportminister Benny Engelbrecht sætter på baggrund af den tragiske dødsulykke i en overkørsel ved Trustrup på Djursland gang i en oplysningskampagne. Kampagnen får fokus på at øge opmærksomheden hos trafikanterne, når de krydser en overkørsel.

 

Tal fra Rådet for sikker trafik viser, at en tredjedel af alle ulykker skyldes uopmærksomhed hos trafikanterne. Og når der en sjælden gang sker en ulykke i en overkørsel, så er konsekvenserne desværre ofte voldsomme.

 

Banedanmark er i gang med med at nedlægge eller opgradere de usikrede overkørsler på det statslige jernbanenet. Et arbejde, der blev sat i gang i 2009.

 

  • Banedanmark har nedlagt eller opgraderet 388 overkørsler siden 2009.
  • Der vil være 12 usikrede overkørsler tilbage på Banedanmarks net ved udgangen af 2019. De forventes opgraderet senest med udrulningen af Signalprogrammet i 2026.

 Herudover vil overkørsler sikret med lys og klokke løbende blive opgraderet og reduceres fra 84 til 12 med udrulningen af Signalprogrammet frem mod 2026.

Læs mere om overkørsler og om, hvordan man som trafikant forholder sig i en overkørsel