Vilde naturoplevelser langs banen

Har du lyst til en oplevelse ud over det sædvanlige i det danske sommerland, er her nogle gode tips til, hvor du kan opleve vild natur langs den danske jernbane.

Du ved det måske ikke, men der er natur i særklasse langs banen i Danmark. Grus og skærver har skabt lyse, tørre og varme områder, som nogle arter foretrækker.

Der er flere sjældne arter langs banen end nogen andre steder i landet, og her har dyr, planter og insekter gode chancer for at trives og formere sig.

Nedlagte baneterænner er guf for sjældne plante- og dyrearter - såsom Ru Bittermælk, Seglgræshoppen, Humlebillen, Dværgblåfuglen, Biulv og Salomons Lysestage.

Her får du tips til naturoplevelser langs banen.

Sønderjylland: Naturstien der binder Bylderup Bov sammen

En del af banestrækningen mellem Tønder og Tinglev går lige igennem Bylderup Bov, hvor banestrækningen har ligget ubrugt hen siden 2002, hvor det sidste godstog kørte.

I 2021 blev Bylderup Bov en del af Aabenraa kommunes projekt "Ellevilde Egne". Her fik Bylderup Bov borgerforening tilladelse til at benytte strækningen mellem Slogsgaden og Slogsherredsvej. På strækningen er der etableret en sti mellem skinnerne samt insekthoteller, kvasbunker, pindsvinehuler mv., ligesom der er fjernet mos og givet plads til vilde blomster. Alt sammen tiltag til gavn for biodiversiteten. Stien på den nedlagte banestrækning binder byen sammen og giver mulighed for, at man kan færdes uden fare for trafikken.

Stien kan tilgås fra Engvej, hvor der er god mulighed for parkering.

""

Tommerup - Assens: Hop på skinnecyklen med hele familien

 Slå et smut forbi Assensbanen, hvor du kan køre på skinnecykel sammen med din familie eller venner. Banen er kendt for dens sjældne æblesorter. De stammer fra dengang banen var i drift, hvor togpassagerer smed deres æbleskrog ud ad togvinduet. Kernerne har sået sig selv, er spiret og er vokset op og blevet til æbletræer af mange forskellige slags. Banen er også er blevet en populær vandrerute, hvis du hellere vil opleve den gamle banestrækning til bens. Og så er der også mulighed for at plukke æbler undervejs og tage dem med hjem til æblekagen.

Assensbanen er fra 1884 og er omtrent 30 kilometer lang fra Assens til Tommerup på Fyn. Banen ophørte med persontrafik i 1966 og godstrafik i 1994. 
 
Adresse: Vestervangen 79, 5690 Tommerup

kør på skinnecykel på assensbanen på fyn

Fyn: Gå på æblerov på den nedlagte Assensbane

Når sommeren går på hæld, kan du på den nedlagte Assensbane mellem Tommerup Stationsby og Assens være heldig at finde sjældne æblesorter. De stammer fra da banen var i drift (1884- 1966), hvor togpassagerer smed deres æbleskrog ud ad togvinduet. Kernerne har sået sig selv, er spiret og er vokset op og blevet til æbletræer af mange forskellige slags. Det har givet en hel unik sammensætning af æblesorter på Assensbanen, der var i drift fra 1884 til 1966. Der er også mulighed for at køre på skinnecykel på Assensbanen i sommerperioden.

kør på skinnecykel på assensbanen på fyn

Midtjylland: "Den skæve bane" i Funder Ådal

Naturstien "Den skæve bane" er en del af en nedlagt jernbanestrækning, som gik skråt ned gennem Jylland fra Langå til Esbjerg. Strækningen var aktiv fra 1920 frem til 1971, hvor den blev nedlagt. Herefter blev skinnerne fjernet, og i dag er området en populær vandre- og cykelsti for naturelskere. Langs naturstien findes stadig minder fra banens tid: Stationer, ledvogterhuse, led ved markveje og tre røde kolonnehuse, hvor jernbanearbejderne opholdt sig. Husene bruges i dag som læ- og spiseskure for stiens besøgende. 
 
På "den skæve bane" kan du opleve alt fra helt klassisk jernbanenatur til mange unikke og sjældne arter, som lever deres rolige liv langs jernbanen. I de naturskønne omgivelser kan du også være heldig at komme helt tæt på sjældne sommerfugle og insektarter, og endda opleve det truede markfirben, som holder til på gammelt nedlagt baneterræn. 
 
Adgang: Lige efter Funder Ådalsvej 2 finder du en p-plads, som er et godt startpunkt for din tur på "Den skæve bane".

""

Sønderjylland: Unik natur på det gamle baneterræn ved Tønder-Tinglev Banen i Jejsing

Her finder du et spændende skovpræg med mange brombær, slåen og mirabel. Alt sammen noget, der giver nektar og pollen til insekterne igennem forår, sommer og efterår. På arealet finder du også Blåhat, Liden Klokke og Rødkløver, og der vokser håret høgeurt mellem skinnerne. Tinglev-Tønder banen har været uden togdrift siden 2002, og banen har ligget urørt siden. Skinner og sveller er fra 1867.

Adgang: Der er indgang fra p-pladsen ved Hostrupvej/Banevænget.

besøg baneterrænet ved Jejsing

Sydjylland: Et stykke levende naturhistorie i Lunderskov

Baneterrænet ved Lunderskov rummer en overraskende rig natur, og en del af baneterrænet er åbent for offentligheden. Lunderskov Remise er et stykke levende kulturhistorie i kraft af foreningen Sydjyllands Veterantog, der bevarer og benytter de gamle lokomotiver og togvogne. Faktisk er baneterrænet omkring remisen også levende naturhistorie. Her findes en varieret natur med lysåbne og næringsfattige voksesteder for et væld af blomstrende urter, samt områder med selvgroet krat, træer og bunker af gamle sveller. Banedanmark har fældet udvalgte træer for at skabe mere plads til blomstrende urter, så der kommer mere nektar og pollen til insekterne. De fældede træer er efterladt til gavn for svampe og smådyr. På Lunderskov baneterræn kan du opleve mange dyrearter, blandt andet stor narcisflue. Den buttede og behårede svirreflue kan ses ved Lunderskov fra april til august, ligesom du også kan være heldig at se sommerfuglen okkergul pletvinge svirre omkring.

Adgang: Fra parkeringspladsen på Bakken 19, syd for stationen. 

Baneterrænnet ved Lunderskov med mand i orange tøj

Vestjylland: Sydvendte skrænter i Struer

Arealet ved Struer Baneterræn består blandt andet af et anlagt dige mellem banen og Venø. Baneterrænet kan ved første øjekast synes lidt barskt, men billedet snyder på grund af den massive tilgroning med bl.a. brombær og gyvel. Her vokser arter som Liden torskemund, Stor væselhale og Sandskæg. Enkelte områder har relativt mange skærver, hvor planter og urter kan sprede sig. De sydvendte skrænter er spændende levesteder for sjældne smådyr. Der findes f.eks. en fin bestand af det hvepselignende insekt Biulv.   

Adgang: Godthåbsvej 13, 7600 Struer. Infotavle og indgang er lige over for p-pladsen.

blomsterfloret på baneterrænet ved struer

INFOGRAFIK: Vild natur langs banen

Vild natur langs banen

Åben kortet

OPLEV VILD OG SJOV NATUR PÅ NEDLAGTE BANETERÆNER ☀️🛤

Nyheder om natur og biodiversitet

Grøn bane

Bæredygtig bane

Jernbanen spiller en vigtig rolle i den grønne omstilling.

Læs om den grønne jernbane
Valmuer langs jernbanen

Naturen langs banen

Naturen langs banen er helt unik. Banedanmark udfører aktiv naturpleje og arbejder for at styrke biodiversiteten langs banen.

Læs om naturplejen