Årsrapport 2016

I 2016 har vi arbejdet med at udbygge og forny den danske jernbane flere steder i landet.

Året har budt på en stor indsats for at nedbringe antallet af hastighedsnedsættelser og køretidstillæg, som ved indgangen til 2017 ligger på et historisk lavt niveau. Det kan læses i årsrapporten, der også viser en stor aktivitet på jernbanen i form af anlægs- og sporfornyelsesprojekter.

Du kan læse årsrapporten for 2016 og det grønne regnskab her.