Årsrapport 2017

I 2017 har Banedanmark fortsat arbejdet med at udbygge og forny den danske jernbane: Der blev gennemført store sporombygninger på Kystbanen og strækningerne Valby-Frederikssund og Ryomgård-Grenaa. Anlægget af Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern banen fortsatte, og den elektrificerede strækning Esbjerg-Lunderskov blev indviet.

Samtidig blev der udarbejdet en ny udrulningsstrategi for Signalprogrammet, som skal understøtte en stabil jernbanedrift fremadrettet. Det betyder, at programmet udrulles i takt med indkøb af nyt el-togsmateriel, der så udrustes med det ombordudstyr, der er nødvendigt for at aflæse det nye signalsystem.

Endelig skærpede Banedanmark på flere fronter sin indsats i forhold til kommunikationen med omverdenen. Det gav bl.a. resultat i form af en stigende tilfredshed med Banedanmarks information blandt naboerne til Banedanmarks projekter.

Du kan læse om alt dette og mere i årsrapporten for 2017.

Grønne Regnskaber