Vores strategi

Banedanmark skaber forudsætningen for, at hundredtusindvis af danskere hver dag kan tage toget for at komme på arbejde, på ferie eller frem til hinanden. Og for, at mange tusind tons gods kan transporteres på jernbanen.

Vi bygger en helt ny attraktiv, grøn jernbane til nye, moderne eltog, mens vi holder den gamle jernbane kørende. Det gør vi ved at vedligeholde og opgradere eksisterende strækninger samtidigt med, at vi f.eks. bygger en helt ny togkorridor til Europa og udruller nye signaler og elektrificerer. 

Med fremtidens attraktive, grønne jernbane kan togene køre hurtigere, tættere og smartere til gavn for kunderne. Trængslen kan mindskes. Klimaet får det bedre af el-tog, og det samme gør miljøet. Undervejs tager vi – så godt vi kan – hensyn til naturen og styrker biodiversiteten langs banen. 

Banedanmarks strategi hedder "En attraktiv, grøn jernbane" og består af vores vision og mission, tre strategiske søjler og 18 prioriterede strategiske indsatser.

VISION: VI UDVIKLER OG BYGGER EN ATTRAKTIV, GRØN, SIKKER OG EFFEKTIV JERNBANE

MISSION: VI LEVERER PÅ VORES KERNELEVERANCER: PUNKTLIGHED, PROJEKTER OG ORDENTLIGHED

 

De tre strategiske søjler

 

Punktlighed: 

Vi skal levere den bedste punktlighed til kunderne i dag og i morgen, og målrettet trafikinformation, når der opstår afvigelser.

 

Projekter: 

Vi skal bygge fremtidens baneinfrastruktur ved at levere anlægsprojekter til tiden, til prisen og til den aftalte kvalitet.

 

Ordentlighed: 

Vi skal sikre ordentlighed i vores adfærd, både hvad angår myndighedsudøvelse, rettidig forretningsudvikling og bæredygtighed.

 

Strategien er revideret i september 2021.