Vores strategi

Banedanmarks strategi hedder "I form til fremtidens jernbane". Strategien koncentrerer sig om seks strategiske pejlemærker, der skal være med til at indfri vores vision.

De seks pejlemærker er: Punktlighed og trafikinformation. Vi leverer som aftalt. Digital transformation. Mere og bedre jernbane for pengene i et attraktivt marked. Fremtidens virksomhed. Grøn jernbane.

VISION: VI BRINGER JERNBANEN I FORM TIL AT INDGÅ I FREMTIDENS FLEKSIBLE TRANSPORTSYSTEM

Vores vision rækker ud i fremtiden. Ingen ved, hvor hurtigt forandringerne i transportsektoren sker, men sikkert er det, at der lige om hjørnet er selvkørende biler, droner og langt mere fleksible transportløsninger, end vi kender det i dag. Vi vil bringe jernbanen i form, så den fortsat er en vigtig del af det samlede transportsystem i Danmark.

MISSION: VI UDVIKLER OG LEVERER EN SIKKER, ATTRAKTIV OG EFFEKTIV JERNBANE.

Vi udvikler jernbanen ved at planlægge og være bygherre på nyanlæg og fornyelsesprojekter. Vi skal sikre, at projekterne samlet set forberedes, tilrettelægges og gennemføres mest hensigtsmæssigt. 

Vi leverer infrastruktur, styring og trafikinformation som grundlag for jernbanedrift til passagerer og jernbanevirksomheder. 

Jernbanen skal være sikker for dem, der bruger den, og for dem, der arbejder på den. Vi går ikke på kompromis med sikkerheden på jernbanen. 

Jernbanen skal være attraktiv. Den skal imødekomme brugernes forventninger om en moderne jernbane med pålidelig drift, høj stabil rettidighed og troværdig trafikinformation. 

Jernbanen skal være effektiv. Vi skal efterleve vores ansvar og levere mere jernbane for pengene til den forudsatte kvalitet, hvad angår projekter og den løbende drift og vedligeholdelse.