Banedanmark fornyer sporene og gør klar til højere hastighed mellem Hobro og Aalborg

Banedanmark udfører omfattende sporombygning af den cirka 50 kilometer lange strækning mellem Hobro og Aalborg. Arbejdet forventes afsluttet ved udgangen af 2020.
 
Sporene mellem Hobro og Aalborg er ved at være nedslidte og trænger flere steder til en større renovering. Fra marts til december 2020 fornyer og forbedrer Banedanmark banen. Samtidig gør Banedanmark banen klar til, at togene i fremtiden, når det nye signalsystem er udrullet, kan øge hastigheden fra 120 km/t til 200 km/t.

Arbejdet er et led i en historisk stor og helt nødvendig udvikling af jernbanen, der er i gang i hele landet i disse år. Arbejdet skal fremtidssikre jernbanen, så danskerne også fremover kan rejse hurtigt og grønt gennem trængsel og på tværs af landet.

"Vi udskifter skinner og ballast under sporet på det meste af strækningen, vi forstærker broer og konstruktioner, udvider to dæmninger og udretter kurver, så hastigheden i fremtiden kan sættes op på strækningen. Det er med andre ord et stort og omfattende arbejde, vi skal udføre," fortæller Lars Blædel Riemann, der er områdechef i Banedanmark.

Sådan påvirker Banedanmark togtrafikken mindst muligt

"Vi har stort fokus på at minimere de trafikale gener for pendlerne, mens arbejdet står på. Da strækningen er dobbeltsporet, har vi tilrettelagt arbejdet, så der det meste af tiden kan køre tog i det ene spor, mens vi arbejder i det andet. Vi undgå desværre ikke, at der også vil komme perioder, hvor togtrafikken bliver helt spærret, men perioderne er gjort så korte som muligt," fortæller Lars Blædel Riemann.

Når Banedanmark ved udgangen af 2020 har afsluttet arbejdet, forventer Banedanmark en mere stabil drift. Som passager kan man forvente, at der opstår færre fejl i sporet som f.eks. skinnebrud og færre fejl i sporskifterne - også i vinterperioden.
 

Forberedelse til elektrificering

Som en del af sporarbejderne sænker Banedanmark sporet to steder som forberedelse til at Banedanmark i fremtiden skal elektrificere jernbanestrækningen. Elektrificeringen indebærer, at der skal skabes ekstra plads til kørestrømsanlægget under en række af de vejbærende jernbanebroer på strækningen. Det kan ske ved enten at sænke sporet, hæve broen eller nedrive broen og udskifte den med en ny. Du kan læse mere om arbejdet her. 

Ombygning af broer

Sideløbende med sporombygningen er Banedanmark ved at gøre klar til den kommende elektrificering af jernbanen mellem Aarhus og Lindholm. Det betyder, at nogle broer skal bygges om, og at Banedanmark skal rydde bevoksning tæt ved banen, så der kommer plads til kørestrømsanlægget.

 

Trafikale konsekvenser

Hovedparten af sporombygningen foregår med trafik i det ene spor, mens Banedanmark udfører sporarbejde i det andet. Strækningen vil dog i perioder være helt lukket for trafik. Rejseplanen er opdateret med ændringerne.


Perioder med reduceret togdrift Hobro-Aalborg:

- 22. marts - 3. april 2020: Ændrede rejsetider mellem Hobro og Aalborg om aftenen og natten.
- 5. april - 21. september 2020: Ændrede rejsetider mellem Langå, Hobro og Aalborg.
 

Perioder uden togdrift Langå-Hobro-Aalborg:

- 5. april - 14. april 2020: Togbusser mellem Langå, Hobro og Aalborg (nærbanen mellem Skørping og Aalborg kører dog i perioden 6. - 8. april 2020).
- 17. juli - 3. august 2020: Togbusser mellem Hobro og Aalborg.

 

FAKTA

Banedanmark ombygger den ca. 50 kilometer lange strækning mellem Hobro og Aalborg. Banen er dobbeltsporet, og Banedanmark arbejder i begge spor, et ad gangen. Banedanmark arbejder også på stationerne Randers, Skørping, Støvring, Svenstrup, Skalborg og Aalborg.
 
I alt udskiftes 63 kilometer skinner fordelt på den dobbeltsporede strækning, og derudover udskiftes ballasten langs hele strækningen. Hertil kommer en lang række øvrige arbejder i og omkring sporet.

I forbindelse med ombygningen skal vi blandt andet:
•Udskifte ca. 63 km skinner
•Udskifte 90 km ballast - det vil sige bunden under sporet
•Forstærke broer og konstruktioner
•Lave kurveudretninger
•Udvide dæmninger

 

Kontaktinformation

Journalister kan kontakte Banedanmarks pressevagt for yderligere information på telefon 8234 1313