Banedanmark planter ny klimaskov i Næstved Kommune

Tusindvis af træer bliver plantet som erstatning for den natur, der er blevet fjernet på Ringsted-Femern.

SNART FÅR BORGERNE I NÆSTVED GLÆDE AF EN KÆMPE KLIMASKOV VED STENLÆNGEGÅRD-KVARTERET. HER BIDRAGER BANEDANMARK MED TUSINDVIS AF TRÆER SOM ERSTATNING FOR DEN NATUR, DER ER BLEVET FJERNET FOR AT GØRE PLADS TIL RINGSTED-FEMERN BANEN. 

Du ser det måske ikke helt endnu, men Næstved er godt i gang med at blive grønnere.

Lige nu bliver tusindvis af træer plantet på de tidligere marker ved den kommende bydel Stenlængegårdsområdet. Med årene skal de vokse sig til en såkaldt klimaskov, som borgerne kan spadsere rundt i.

Skovarealet på 8,1 hektar plantes af Næstved Kommune og betales af Banedanmark som erstatning for den fredskov, der er blevet fældet på Sjælland for at gøre plads til den nye Ringsted-Femern Bane.

Det svarer til godt og vel det dobbelte, som der er blevet fjernet.

”Vi er meget glade for, at vi kunne lande den her aftale med Næstved Kommune om at give dobbelt så meget fredskov tilbage til nærområdet, som vi har været nødt til at fælde. Det vil skabe god natur til området og samtidig bidrage til klimaet. I vores arbejde med at bygge fremtidens forbindelse til resten af Europa, er det uundgåeligt at påvirke omgivelserne. Derfor har det været vigtigt for os at give erstatningsskoven tilbage lokalt,” fortæller Ditte Berg Nielsen, der er projekteringsleder ved Areal og Miljø i Banedanmark. 

Også transportministeren er glad for at kunne bidrage til naturen i Næstved.

”Når vi laver ny infrastruktur, vil det påvirke naturen og omgivelserne. Derfor er det også en vigtig opgave at tænke natur og biodiversitet ind i alle anlægsprojekter. Banedanmark bidrager nu med træer til en stor del af den nye klimaskov ved Næstved, som om nogle år vil være et grønt udflugtsmål for de lokale, og de mange nye træer gavner klimaet ved at binde tusinder af tons CO2,” siger transportminister Thomas Danielsen. 

Rejser dobbelt så meget skov

Når Banedanmark fælder fredskovområder i forbindelse med anlægsprojekter, sørger vi som tommelfingerregel altid for at rejse godt og vel dobbelt så meget fredskov, som vi har været nødt til at fjerne.

På Sjælland er der blevet fældet 4,2 hektar fredskov i forbindelse med Ringsted-Femern, og erstatningen for det bliver nu en del af en kæmpe klimaskov på i alt 40 hektar.

Skoven bliver varieret med cirka 50 procent træer og 50 procent anden natur, såsom enge, vandløb, vandhuller og moser. Det svarer til 56 fodboldbaner.

Udover Banedanmark er projektet bl.a. finansieret af Klimaskovfonden og Næstved Gymnasium.

Ekstra CO2-bindende træer

I disse uger bliver Banedanmarks skov-bidrag plantet, som består af klimasikre danske træsorter, såsom spidsløn, avnbøg, navr, bøg, stilkeg og lind.

Det er træarter, som er gode til at binde CO2 på kort og lang sigt, samtidig med at de vil give et stort løft til biodiversiteten i området.

Det fortæller Michael Krogh, der er projektleder og agronom ved center for Teknik og Miljø i Næstved Kommune.

”Træerne er ikke så store lige nu, men allerede om 8-10 år vil du som skovgæst få en oplevelse af at gå i en smuk løvskov. Banedanmarks bidrag til projektet betyder, at vi sammen med de andre bidragsydere kan skabe et nyt stort grønt rekreativt område til gavn og glæde for både natur og mennesker. Allerede nu, hvor de første træer er plantet, er alle velkommen til at besøge skoven, som er åben døgnet rundt,” siger Michael Krogh.

Den nye skov giver en positiv klimaeffekt på i alt 8.400 ton CO2 inden for en 100-årig periode.

 

FAKTA:

  • Banedanmark ønsker at bidrage til den danske natur og biodiversiteten. Vi forvalter 4.500 hektar naturområder langs banen. Her findes et rigt og mangfoldigt dyre- og planteliv lige op og ned ad skinnerne, og naturområderne er levested for mange rødlistearter, som er særligt truede dyr og planter. Derfor arbejder Banedanmark for at fremme den vilde natur og biodiversitet på vores arealer, mens vi vedligeholder, udvikler og fremtidssikrer jernbanen.

  • Den nye skov ved Stenlængegård er en af de første, der har opnået støtte af Klimaskovfonden.

  • Den nye skov etableres i 2023 med støtte fra Klimaskovfonden og Banedanmark.

  • På hele Ringsted-Femern Banen har Banedanmark fået tilladelse til at fjerne 8,6 ha fredskov permanent. Det vil sige arealer, der er inddraget til baneanlægget, og som derfor ikke kan udlægges til skov igen.