Gangbro erstatter perronovergang på Lindholm Station

Banedanmark har nedlagt den eksisterende perronovergang på Lindholm Station og erstattet den med en midlertidig gangbro over sporet.

 

Den nye midlertidige gangbro på Lindholm Station står nu klar. Gangbroen er opført, fordi den nuværende overgang måtte nedlægges som del af byggeriet af den nye bane til Aalborg Lufthavn, som åbner i december 2020.

 

”Med den midlertidige gangbro bliver det mere sikkert at krydse sporet for både dem som bruger jernbanen og for dem som har ærinde på den anden side af sporet, uden at skulle gå en stor omvej” siger Lars Blædel Riemann, områdechef i Banedanmark.


Banedanmark har benyttet lejligheden til at opføre gangbroen hen over sommeren, hvor sporene alligevel har været spærret i forbindelse med sporarbejderne, så man undgår at genere togtrafikken på et senere tidspunkt.

 

Gangbroen er en midlertidig løsning. Banedanmark og Aalborg Kommune er i øjeblikket i dialog om, hvordan en senere permanent løsning kan udformes.


Elevatorer på vej

Gangbroen bliver udstyret med elevatorer til gangbesværede, passagerer med barnevogne eller tung bagage. Det er dog først muligt at etablere elevatorerne i slutningen af februar 2021.

Flere muligheder med toget

Frem til den 21. september kører der ikke tog til og fra Lindholm Station på grund af arbejderne omkring Lindholm station i forbindelse med anlæggelsen af Ny bane til Aalborg Lufthavn og det nye dobbeltspor nord for stationen.

 

Når banen til lufthavnen åbner til december, vil der komme flere tog til og fra Lindholm, og når Banedanmark i 2024 udruller det nye signalsystem på strækningen, bliver der mulighed for at køre endnu flere tog i Vendsyssel.

 

Læs mere om Ny bane til Aalborg Lufthavn.

 

For yderligere informationer kan journalister kontakte Banedanmark presse på telefon 8234 1313 eller mail: presse@bane.dk