Helhedsløsning gør Aarhus H klar til klimavenlige el-tog i 2026

Med en ny helhedsløsning er Aarhus H klar til nye klimavenlige el-tog i 2026. Sammen med et nyt digitalt signalsystem, sporfornyelse og længere perroner står Aarhus H overfor en markant teknologisk og trafikal opgradering. Ved at samle projekterne i en helhedsløsning kan alt arbejdet gennemføres på kun tre år fra 2024 til 2027. Den supplerende VVM-undersøgelse, der knytter sig til projektet, sendes nu i offentlig høring.

Jernbanen spiller en nøglerolle i den grønne omstilling. Og den igangværende elektrificering af jernbanenettet er et vigtigt skridt på vej mod en klimaneutral og bæredygtig infrastruktur.

Dét skridt skal nu tages i Aarhus. Derfor præsenterer Banedanmark en supplerende VVM-undersøgelse, der viser, hvordan banegården i Danmarks næststørste by elektrificeres, så den er klar til de første klimavenlige el-tog fra december 2026. 

Det betyder, at de aldrende dieseltog ind gennem Aarhus midtby snart kan udfases til fordel for klimavenlige og mindre støjende el-tog.

Klimaløsning skal i høring

Den fremlagte VVM-undersøgelse vil blive sendt i offentlig høring d. 7. juni, og herfra vil borgere have frem til 10. august til at indsende høringssvar. Når høringen er overstået, vil Banedanmark på baggrund af de indkomne svar udarbejde et høringsnotat. Herefter venter der en endelig stillingtagen til den nærmere håndtering af gennemførelsen af det allerede besluttede projekt. 

Banedanmark foreslår i den supplerende VVM-undersøgelse en helhedsløsning, hvor der ved siden af elektrificeringen blandt andet skal hastighedsopgraderes, fornyes spor, forlænges perroner samt udrulles et nyt digitalt signalsystem på Aarhus H.  

Hensyn til borgere

Denne nødvendige fremtidssikring af Aarhus H forventes at tage ca. tre år i perioden fra slutningen af 2024 til begyndelsen af 2027. Banedanmark tilrettelæggeopgraderingen således, at de forskellige projekter udføres parallelt med hinanden. 

Den korte intensive byggeperiode kan ikke gennemføres uden gener, men til gengæld undgår borgere i Aarhus at ligge i byggerod i mange år frem. Når arbejdet efter planen begynder i slutningen af 2024, vil det blive planlagt, så trafik- og støjgener påvirker naboer, passagerer og øvrige trafikanter så lidt som overhovedet muligt.

Den samlede løsning har den positive effekt, at banegården kan blive rustet til den grønne omstilling og være klar til at modtage de klimavenlige el-tog i forbindelse med køreplansskiftet i december 2026.

Læs mere om ombygningen af Aarhus H og høringsperioden her

Nyt fra Banedanmark