Køge Nord Station

Køge Nord Station et knudepunkt for mange sjællandske rejsende

I sommeren 2019 stod den nye station lidt nord for Køge færdig. Stationen er et trafikalt knudepunkt og et hotspot for hele hovedstadsområdet i et unikt møde af højhastighedstog, S-bane og motorvej.

Med lettere skiftemuligheder for alle passagerer, der skifter mellem tog, bil, bus og cykel er stationen med til at fremme togtrafikken og danne udgangspunktet for en omfattende byudvikling omkring stationen. Køge Nord Station forbinder S-banen med fjernbanen med sin 225 meter lange gangbro henover Køge Bugt Motorvejen. Gangbroen blev bygget mellem 2016 og 2018 af Banedanmarks hovedentreprenør, Bladt Industries.

Stationen blev bygget af Banedanmark i samarbejde med Køge Kommune og DSB. Bag designet står teamet Cobe og Dissing+Weitling i samarbejde med COWI, der i 2014 vandt den internationale arkitektkonkurrence udskrevet af Banedanmark i samarbejde med Køge Kommune og DSB. Med Køge Nord Station har teamet skabt et markant vartegn for grøn mobilitet i hovedstadsregionen.

Hovedgrebet er en 225 meter lang gangbro, der binder Danmarks mest trafikerede motorvejsstrækning, Køge Bugt Motorvejen, sammen med den eksisterende S-togslinje og den dobbeltsporede højhastighedsbane mellem København og Ringsted. Stationen er en port til København for de 90.000 dagligt passerende, og et vigtigt skridt på vejen for de på sigt for over 8.000 daglige brugere.

Internationalt og nationalt anerkendt design

Køge Nord Station har høstet både national og international anerkendelse for sit design. Den har modtaget flere nomineringer, vundet priser og er listet på flere lister over nævneværdig arkitektur.

Parkér og Rejs-anlæg

Køge Kommune har på både fjernbanesiden og S-banesiden af stationen etableret parkér- og rejs-anlæg med i alt 650 parkeringspladser. Området ved fjernbanen er desuden forberedt til en udvidelse, så Køge Kommune på et senere tidspunkt kan etablere yderligere 250 parkeringspladser. Der er adgang til parkér- og rejs-anlægget på fjernbanesiden fra Nordstjernen. Også cyklisterne er tænkt ind i parker og rejs-anlægget med over 650 cykelparkeringspladser, hvoraf 300 er overdækkede. Det er gratis at parkere ved Køge Nord Station.

Fakta

  • Køge Nord Station er en ny port til København for de 100.000 dagligt passerende og et vigtigt skridt på vejen for de på sigt over 8.000 daglige brugere.
  • Anlægget af Køge Nord Station omfatter en 225 meter lang gangbro med dertilhørende rulletrapper, trapper og elevatorer samt perroner på fjernbane og S-bane. Dertil bygges et stort parkér og rejs-anlæg ved stationen. 
  • Gangbroen består af i alt seks stålelementer, som i gennemsnit er 10 meter brede, 30-40 meter lange og måler knap 3 meter i højden. Samlet vejer broen ca. 150 tons.
  • Stationen er designet af COBE og Dissing+Weitling i samarbejde med COWI, og hovedentreprenør er Bladt Industriens A/S.
  • Byggeriet blev påbegyndt i juli 2016 og stationen stod klar i forbindelse med åbningen af Den nye bane København-Ringsted den 31. maj 2019.

Drone- og luftfotos

Visualiseringer

Billeder

Visualisering af stationen

Timelapse video af broløft ved køge Nord Station

Læs om andre projekter på jernbanen