Danmark fik fire nye stationer i 2020

Banedanmark tog fire nye stationer i brug i slutningen af 2020.
Her har du mulighed for at komme lidt tættere på Banedanmarks stationsåbninger i 2020. Du kan også møde nogle af medarbejderne bag projekterne og få mere at vide om, hvordan stationerne bidrager positivt til klimaet, mindsker trængsel og binder Danmark og Europa bedre sammen.
 

Ved køreplansskiftet den 13. december 2020 bød vi velkommen til en ny bane til Aalborg Lufthavn, som også inkluderer en ny station ved terminalen, og i Jerne uden for Esbjerg åbnede en ny station, som kommer til at betjene områdets mange pendlere. På den københavnske S-bane åbnede Vinge Station den 14. december - et nyt stoppested på Frederikssundsbanen mellem Frederikssund og Ølstykke. Og den "nye" Glumsø Station blev indviet digitalt den 29. november og betjente de første tog den 30. november efter et længerevarende sporarbejde mellem Ringsted og Næstved.

Jerne Station indviet digitalt med lokalt bidrag

Transportminister Benny Engelbrecht og Banedanmarks projektleder Trine Albæk indvier Jerne Station i videoen nedenunder. Indvielsen blev på grund af omstændighederne afholdt digitalt. Unge fra Vindmøllen i Esbjerg har stået for den flotte model af Jerne Station.


Læs mere om den nye pendlerstation i Banedanmarks pressemeddelelse.

 

Transportministeren fik lokal hjælp til indvielsen af den nye lufthavnsbane

Transportminister Benny Engelbrecht fik god hjælp til indvielsen af den nye bane til Aalborg Lufthavn. Børnehavebørn fra Ane Dam i Aalborg hjalp til med indvielsen. Se med i videoen. 


Den nye bane til Aalborg Lufthavn er med til at binde landet bedre sammen. Læs mere i pressemeddelelsen.


Mod fremtidens jernbane 
Åbningen af de fire nye stationer markerer et vigtigt skridt på vejen frem mod fremtidens jernbane, hvor togdriften bidrager positivt til klimaet, flere tog formindsker trængslen, og flere spor og stationer binder infrastrukturen bedre sammen.

Hver station bidrager 
Glumsø Station og strækningen på Ringsted-Femern Banen binder Danmark bedre sammen med  resten af Europa, stationen i Aalborg Lufthavn binder transporten med tog og fly bedre sammen, mens Jerne Station og Vinge Station giver bedre adgang til tog og bidrager til mindre trængsel på vejene. De nye anlæg spiller alle en vigtig rolle - både i forhold til klima- og miljøvenlige el-tog på fjernbanen og digitaliseringen af togdriften, som udgør kernen af fremtidens jernbane.  

Efter en større opgradering åbnede Sydbanen mellem Ringsted og Næstved igen for togtrafik den 30. november. Åbningen skete som et led i arbejdet med at opgradere strækningen mellem Ringsted og Femern, hvor indsatsen i 2020 var koncentreret mellem Ringsted og Næstved. Også Glumsø Station er blevet opgraderet med ny forplads, nye perroner og en ny gangbro med både trapper og elevatorer. 

Læs hvilken betydning opgraderingen får for Glumsø Station i den udsendte pressemeddelelse.

Vinge Station

S-banelinjen til Frederiksund fik en ny station den 14. december. Du kan læse mere Vinge Station i Banedanmarks pressemeddelelse fra åbningsdagen.

Transportministeren og byggelederen indvier Glumsø Station

På trods af Covid-19 blev åbningen af den nyrenoverede Glumsø Station fejret med maner. Se med, når Banedanmarks byggeleder, Svend Skodborg-Jørgensen, tager en tur forbi transportminister Benny Engelbrecht med en helt særlig indvielsessnor strikket af Glumsøs lokale strikkedamer – og erklærer Glumsø Station for åben.

 
Glumsø Station blev indviet virtuelt af transportminister Benny Engelbrecht.

 

 

Danmark får fire nye stationer Medregnet Glumsø, som er flyttet og opgraderet

12.07.2024
nyt spor bliver lagt

Sporfornyelser lukker for togtrafik på flere hovedstrækninger

Netop nu gennemfører Banedanmark en række store fornyelsesprojekter på jernbanestrækninger i hele landet.

12.07.2024
""

Grønt regnskab 2023

Banedanmark arbejder for at vedligeholde, udvikle og fremtidssikre jernbanen. Det er et fokus at arbejde for klima og miljø.

05.07.2024
""

Anlægsplan 2035

Se Banedanmarks aktiviteter i Anlægsplan 2035. Planen er senest opdateret i juni 2024.

04.07.2024
Den nye Lillebæltsbro, som forbinder Fyn og Jylland

Analyse af ny Lillebæltsforbindelse sat på pause

Forligskredsen bag Infrastrukturplan 2035 har besluttet at sætte den strategiske analyse af en ny forbindelse over Lillebælt på pause.

03.07.2024
""

78,5 procent af DSB-passagerer ankom til tiden i første halvår

Der var masser af tog til tiden på fjernbanen i første halvår af 2024. Senere på året følger en række store projekter på banen, som betyder ændringer i trafikken.

27.06.2024
Naboer i dialog med S-tog i baggrunden

Støjhandlingsplan 2024 – 2029 i høring

Støjhandlingsplanen for 2024 og gældende for de næste fem år frem er nu i offentlig høring fra d. 27. juni 2024.

26.06.2024
Spor Københavns Hovedbanegård

Kompleks planlægning bag sæsonens sporarbejder

Sæsonens sporarbejder er i fuld gang. Forud er gået en kompleks planlægning for at Banedanmark og entreprenørerne kan arbejde i sporet. Det kræver nemlig mange måneders forberedelse at få sporarbejder og køreplaner til at spille sammen, så togtrafikken og passagererne påvirkes mindst muligt.

26.06.2024
Sporfornyelsesmaskine

Højsæson for fornyelse af jernbanen

I de kommende måneder gennemfører Banedanmark en række vigtige fornyelses- og opgraderingsprojekter på jernbanestrækninger i hele landet. Projekterne er et vigtig skridt på vejen mod fremtidens grønne og attraktive jernbane.

25.06.2024
Sporombygningstog

Banedanmark gør jysk hovedstrækning klar til fremtiden

Frem mod efteråret gennemfører Banedanmark en række store projekter på jernbanen mellem Aarhus og Hjørring.

20.06.2024

Broer

Vi bygger broer og renoverer

20.06.2024

Vestbanen: Opgradering af overkørsler

Banedanmark udfører i perioden fra august 2024 til starten af 2026 en opgradering af en række overkørsler på den næsten 38 kilometer lange, enkeltsporede jernbane fra Varde til Nørre Nebel.

18.06.2024
En overkørsel i Knabstrup får nye bomme og varslingsanlæg som forberedelse til udrulning af nyt signalsystem.

Banedanmark udskifter 17 overkørsler mellem Roskilde og Kalundborg

17 overkørsler på Nordvestbanen får i år nye bomme og varslingsanlæg som forberedelse af nyt signalsystem.

13.06.2024
Dæmningsskred ved Lunderskov

Klimatilpasning

Mængden af nedbør er stigende, og det betyder, at Banedanmarks jernbanedæmninger skal kunne håndtere langt mere vand end tidligere.

04.06.2024
Sporfornyelsesmaskine fornyer spor

Sidste etape af sporfornyelsen mellem Slagelse og Korsør

Nu begynder sidste del af arbejdet med at forny sporene på en af landets travleste togstrækninger - Slagelse og Korsør.

01.06.2024
Ballastvogne

Fredericia-Padborg: Sporfornyelse

Banedanmark fornyer sporene mellem Fredericia og Padborg i 2024-2025

29.05.2024
Jernbane natur

Banedanmarks bæredygtighedsstrategi

Banedanmarks bæredygtighedsstrategi er lavet med inspiration i FN’s verdensmål og udgør en overordnet ramme for Banedanmarks bidrag til den grønne omstilling.

24.05.2024
batteritog

Omstilling af Infrastrukturen til Batteritog

Banedanmark har undersøgt hvordan banen kan betjenes med batteritog

22.05.2024
blomsterfloret på baneterrænet ved struer

5. klasse hjælper Banedanmark med at sprede banenatur

På Naturmødet i Hirtshals kan lokale skolebørn bygge insekthoteller ud af den unikke natur langs jernbanen.

16.05.2024
Trafikelever

For studerende

16.05.2024
""

Banedanmarks graduate-forløb

14.05.2024
Markerboard fra Ny Bane København-Ringsted

Ny udrulningsplan på plads for det digitale signalsystem i Østdanmark

Banedanmark og Alstom har nu udarbejdet en ny tidsplan for udrulningen af nyt signalsystem i Østdanmark

13.05.2024

Visuel identitet

13.05.2024
Kontor

Vores organisation

13.05.2024
Trafikleder i trafiktårn

Uddannelsen til trafikleder

13.05.2024

Spørgsmål og svar

13.05.2024
""

Karriere med muligheder

13.05.2024
""

Bliv trafikleder i Banedanmark

Det er faktisk lidt kompliceret at holde styr på 3.000 togafgange i døgnet og få godt en halv million togrejsende ud og hjem hver dag. Derfor har vi brug for dig. Fra 1. august kan du søge ind på trafiklederuddannelsen.

06.05.2024
Passagerer stiger af tog

Sådan kører togene

06.05.2024
Passagerer stiger af tog

Hvad er Banedanmarks ansvar?

15.04.2024
Forsidebillede aarhus silkeborg

Idefasehøring

09.04.2024

Et år med høj spænding

For projektleder Hanna Adulovic er elektrificeringen af Aarhus-Aalborg en kæmpe milepæl.

09.04.2024
""

Starten af året har budt på masser af tog til tiden

Der har i de første tre måneder været gode punktlighedstal på de jernbanestrækninger, som betjenes af DSB

08.04.2024
Passager med cykel på station

Sikkerhed

08.04.2024

Sikkerhed

En sikker jernbane har altid været fundamentet for vores arbejde, og det definerer den sikkerhedskultur, som skal gennemstrømme alt vores arbejde.

05.04.2024
Dæmningsskred Funder

Dæmningsskred mellem Silkeborg og Herning

Kraftig regn i det midtjyske har forårsaget et dæmningsskred nær Funder på jernbanestrækningen mellem Silkeborg og Herning.

03.04.2024
S-tog set forfra

Målet er hele tiden at ramme en høj punktlighed

Mød Lasse Dvoracek, der begyndte som trafikelev i Banedanmark i februar og blev færdiguddannet trafikleder i oktober.

03.04.2024
90-års fødselsdag for S-banen

90-årig S-bane er i sit livs form

Den 3. april fylder hovedstadsområdets trafikale livsnerve 90 år.

02.04.2024
S-tog set forfra

S-banen 90 år

S-banen har været en del af bybilledet i 90 år. Siden 1934 er det kun gået fremad for den københavnske bybane, som i dag er en af verdens mest punktlige.

02.04.2024

Sporfornyelse og nyt spor på Hjørring Station

Banedanmark fornyer sporene og opgraderer i de kommende måneder jernbanen ved Hjørring station, så kapaciteten øges.

25.03.2024
Banedanmarks årsrapport 2023

Årsrapport 2023

Læs Banedanmarks årsrapport for 2023

21.03.2024
Grøn bane

Nu lægger Banedanmark sporene på 32 km jernbane på Lolland

Som led i opgraderingen af Ringsted-Femern Banen lægger Banedanmark nu skinner på Lolland.

21.03.2024
To varmepumper, som har erstattet fossil opvarmningskilde ved en af Banedanmarks bygninger

Banedanmark vinker farvel til fossil opvarmning

Banedanmark har siden 2017 arbejdet målrettet på at komme af med de gamle olie- og gasfyr.

19.03.2024

Kom med bagom banen

14.03.2024

Sporfornyelse på Aalborg Station

Banedanmark fornyer og ombygger sporene på Aalborg Station.

14.03.2024
""

Jernbanen 2024: På vej mod fremtidens grønne jernbane

Jernbanestrækninger i hele landet fornyes, elektrificeres og digitaliseres i disse år. Få overblikket over årets store projekter på jernbanen hér.

12.03.2024

Perronhævning Brønderslev Station

Banedanmark bygger henover sommeren en ny og højere perron på Brønderslev Station.

11.03.2024

Sporfornyelse på Langå Station

Banedanmark fornyer og opgraderer sporene på Langå Station fra marts til slutningen af september 2024.

11.03.2024
Sporarbejder ved Ringsted Station - juli 2017.

Sporfornyelse Roskilde-Ringsted

I perioden 2022-2025 gennemfører Banedanmark et større fornyelsesprojekt mellem Roskilde og Ringsted

06.03.2024
Arbejdet på Kong Frederik IX's bro set gennem et rør

Banedanmark støber bropiller til ny jernbanebro direkte i havet

Banedanmark bygger en helt ny klapbro over Guldborg Sund i forbindelse med opgraderingen af Ringsted-Femern Banen.

28.02.2024
SIPO

Sikkerhed i perronovergange

Banedanmark undersøger mulighederne for at forbedre sikkerheden på udvalgte perronovergange.

26.02.2024
Ny fordelingsstation i Marslev

Fyn sikrer strøm til fremtidens grønne bane

Banedanmark har taget en ny fordelingsstation i Marslev på Fyn i brug. Den skal i fremtiden levere strøm til klimavenlige eltog.

26.02.2024
Ringsted 2020

Kapacitetsudvidelse Ringsted

Banedanmark undersøger hvilken løsninger, der kan løse fremtidens trafikproblematikker ved Ringsted.

22.02.2024
Dæmning

Stormvejr påvirker togtrafikken på tværs af landet

Fra torsdag aften og frem til fredag formiddag varsler DMI vindstød af orkanstyrke. Togtrafikken indstilles eller reduceres flere steder.

21.02.2024
""

En grøn og attraktiv jernbane

21.02.2024
Passager med cykel på station

En klimavenlig transportform

Jernbanen er en bæredygtig og klimavenlig form for transport, som kan være med til at nedsætte CO2-udslippet til atmosfæren. Et skift fra især fragt af gods fra luft og vej kan være en stor fordel for samfundet og miljøet.

20.02.2024
S-tog i fart

S-banen 2024

Se punktligheden på S-banen.

20.02.2024
IC3-tog kører hen over jernbanebro

Fjernbanen 2024

Se punktlighedstal for fjernbanen.

15.02.2024
Broarbejdet i Regstrup. Foto: Banedanmark

Banedanmark river bro ned i Regstrup som forberedelse til eltog

Elektrificeringen af strækningen Holbæk-Kalundborg er nået så langt, at den gamle bro på Hovedgaden i Regstrup rives ned.

09.02.2024
""

Vores strategi

05.02.2024
Sporskifteoptimering

Turbo på udskiftning af sporskifter

Banedanmark har reduceret tidsforbruget på udskiftning af sporskifter med næsten 70 procent.

05.02.2024
""

Du sætter livet på spil, hvis du krydser sporet ulovligt

Desværre er antallet af personer, der befinder sig ulovligt i sporet, steget de seneste år.

05.02.2024
""

Sporombygningstoget

Sporombygningstoget udskifter sveller og skinner i en arbejdsgang.

02.02.2024
""

Kryds aldrig sporet

Alt for mange mennesker sætter livet på spil ved at krydse sporet. Det er både ulovligt og livsfarligt at krydse sporet.

01.02.2024
""

Ballastrenser

Ballastrenseren sørger for, at skinnerne kommer til at ligge mere stabilt

01.02.2024
Ballastfordeler

Ballastfordeler

Ved regelmæssig ballastfordeling forlænges sporets levetid.

01.02.2024
Stoppemaskine

Stoppemaskine

Pakker og komprimerer ballasten.

01.02.2024
banearbejder

Banens gule flåde

Mød banens gule flåde, der bygger og vedligeholder jernbanen.

30.01.2024
Mette Koch Sonnenborg

Trives bedst i spidsen for de store, komplekse anlægsprojekter

Mette står i spidsen for en ny, elektrificeret jernbaneklapbro over Guldborg Sund.

26.01.2024
Tog kører på Den nye bane København-Ringsted

Nu er jernbanen mellem København og Ringsted klar til hurtigere tog

Jernbanen mellem København og Ringsted via Køge Nord er klar til tog, der kan køre 200 km/t.

24.01.2024
""

Nyt stormvarsel giver ændringer i togtrafikken i Jylland onsdag

For tredje gang i år er trafikken reduceret i Jylland på grund af et stormvarsel fra DMI.

21.01.2024

Færre tog i Vest- og Sønderjylland mandag morgen på grund af stormvarsel

Der kører færre tog på flere strækninger i Vest- og Sønderjylland på grund af stormvarsel.

18.01.2024
tog kører gennem snedækket landskab i Vendsyssel

Når det sner meget og fryser kraftigt

Banedanmark er forberedt på frost, sne og kulde, når vinteren sætter ind.

17.01.2024
Farverige ledninger og rør

Der er kommet bedre styr på Banedanmarks ledninger og kabler

Banedanmarks kabler og ledninger kan nu lettere findes af entreprenører, inden de begynder at anlægge et projekt. Det skal give færre overgravede kabler, når der udføres arbejde omkring jernbanen.

16.01.2024
Snedækket jernbane

Sådan kører togene under det varslede snevejr den 17. januar

Det varslede snevejr gør, at togtrafikken er ændret på en række strækninger frem til klokken 8.

02.01.2024
Tog på nordjysk strækning kører i smukt snelandskab

Årets første varsel om sne og storm

DMI’s varsel om snestorm giver enkelte ændringer i togtrafikken i Jylland fra den 3. januar 2024 og ca. et døgn frem.

22.12.2023

Togtrafikken genoptaget efter stormen

Trafikken kører igen på jernbanen efter at flere strækninger har været lukket ned på grund af stormen Pia.

20.12.2023
Et væltet træ, som er væltet under en storm, beskæres og fjernes.

Stormen Pia lukker strækninger og påvirker togtrafikken

Torsdag eftermiddag rammer stormen Pia Danmark fra vest. Det betyder, at flere togstrækninger lukker eller kører med færre tog.

18.12.2023

Stilling Station er planlagt til 2029-2031

Der er nu sat årstal på, hvornår der kan anlægges et trinbræt i Stilling. Det forventes, at projektet kan gennemføres mellem 2029 og 2031.

18.12.2023
Sporfornyelse på Østfyn 2023

2023: Året der gik på jernbanen

2023 var præget af en historisk stor anlægsaktivitet i sporene. Genoplev årets store indsatser.

13.12.2023
""

Leder i Banedanmark

11.12.2023
""

Nu kan du køre med klimavenlige eltog mellem Næstved og Vordingborg

I dag kan DSBs passagerer for første gang sætte sig ind i et eltog på strækningen mellem Næstved og Vordingborg.

05.12.2023
Favreholm station med sne

Nu åbner Nordsjællands nye pendlerstation

Fra den 10. december stopper både S-tog og Lokaltog på den nye Favrholm Station syd for Hillerød.

05.12.2023
""

Ny station ved Favrholm

Banedanmark har bygget en station syd for Hillerød, der betjener det kommende regionshospital, Nyt Hospital Nordsjælland. Byggeriet begyndte i 2022 og blev afsluttet i 2023.

28.11.2023
Mindre dæmningsskred ved Lunderskov

Overvågning af jernbanen gør det lettere at håndtere ekstremt vejr

Banedanmark får en bedre overvågning af banen, der gør det lettere at navigere, når uvejret kommer.

17.11.2023
""

Bliv jurist eller contract manager i Banedanmark

16.11.2023
""

Bliv IT-specialist i Banedanmark

13.11.2023
""

I fem uger skal godstog vende på Københavns Hovedbanegård

Fra den 26. november til 1. januar skal godstog, som skal passere København, ind og vende på Hovedbanegården.

06.11.2023
Nørreport station

Eltog giver mindre behov for ventilation på Nørreport Station

Banedanmark har skruet ned for ventilationsanlæggene på Nørreport Station som følge af flere klimavenlige tog.

06.11.2023
Kabeltræk

De hænger køretråd op, mens du sover

Efterår 2023: Status på Banedanmarks arbejder med at elektrificere jernbanen mellem Fredericia og Aalborg.

06.11.2023

Et år med høj spænding

For projektleder Hanna Adulovic bliver elektrificeringen af Aarhus-Aalborg en kæmpe milepæl.

02.11.2023

Tidsplan

31.10.2023
Bro over Nive Å i Nivå

Metrodrift på Kystbanen

I infrastrukturplan 2035 har forligskredsen bag planen afsat 30 millioner kroner til en strategisk analyse af metrodrift på Kystbanen.

31.10.2023
Københavns Hovedbanegård

Forenkling af Københavns Hovedbanegård

Banedanmark har undersøgt en forenkling af Københavns hovedbanegård, som vil medføre færre forsinkelser.

30.10.2023

Idéfasen

30.10.2023

Om projektet

30.10.2023

Om projektet

29.10.2023
forside lillebælt

Ny forbindelse på tværs af Lillebælt

Vejdirektoratet og Banedanmark gennemfører i perioden 2023 –2025 en strategisk analyse af forbindelsen.

23.10.2023

Kom med på byggepladsen

Søndag den 29. oktober 2023 kan alle nysgerrige sjæle komme med bag om byggehegnet.

23.10.2023
Folder - Servitut om eldrift - Hvad betyder det for dig som nabo

Servitut om eldrift - Hvad betyder det for dig som nabo

Hvad betyder det, når vi pålægger naboerne til banen en servitut om eldrift

23.10.2023
Folder - Elektrificering af jernbanen - hvad betyder det for dig som nabo

Elektrificering af jernbanen - Hvad betyder det for dig som nabo

Læs om ekspropriation langs jernbanen

23.10.2023
Folder - Sådan elektrificerer vi den danske jernbane

Sådan elektrificerer vi den danske jernbane

Se, hvordan vi elektrificerer store dele af det danske jernbanenet

22.10.2023
Grøn bane

Reduceret trafik mellem Fredericia og Esbjerg efter storm

Ingen direkte intercitytog mellem København og Esbjerg på grund af dæmningsskade.

19.10.2023
""

Banedanmark er klædt på til stormvejr: Reduceret togtrafik på tværs af landet

Storm vil påvirke togtrafikken flere steder i landet fra fredag til lørdag den 21. oktober.

16.10.2023
""

For 57 år siden kørte der tog - i dag er Assensbanen et sandt æbleparadis

Langs den gamle jernbane mellem Assens og Tommerup er der gennem årene blevet sået tilfældige æbletræer fra æbleskrog.

12.10.2023
Sporfornyelse på Østfyn 2023

Sporfornyelser er slut for i år: Flyv med over en jernbane i bedre form

Det seneste halve år har Banedanmark haft travlt med at forny jernbanen fem forskellige steder på tværs af landet.

09.10.2023
""

Kom helt tæt på fremtidens jernbane

På Kulturnat åbner Banedanmark dørene til Trafiktårn Øst og indtager samtidig kajen ved Transportministeriet.

26.09.2023

Rekordmange S-bane-passagerer kommer frem til tiden

Efter et år med nyt digitalt signalsystem, kører S-banen med en rekordhøj punktlighed

19.09.2023

Fræseren er tilbage for at gnave i sporet

Skinnefræserens anden kampagne i 2023 er i gang. Fræsetoget fjerner små revner i skinnerne væk, så de ikke vokser sig store.

18.09.2023

Erstatning

07.09.2023
Ballastvogne

Ringsted-Slagelse: Sporfornyelse

Banedanmark fornyer og opgraderer jernbanestrækningen mellem Ringsted og Slagelse i årene 2025-2027.

01.09.2023
Skærver på Lolland

120.000 m3 skærver genanvendes på Ringsted-Femern

På den nye Ringsted-Femern bane består underballasten af genanvendte skærver fra det gamle banelegeme.

28.08.2023
Sporfornyelse på Østfyn 2023

Fremtidssikring af jernbanen fra Fredericia til Skanderborg påvirker togtrafikken i otte dage

Fra den 4. til 12. september 2023 arbejder Banedanmark i sporet på strækningen mellem Fredericia og Skanderborg.

22.08.2023
""

Grønt regnskab 2022

Banedanmark arbejder for at vedligeholde, udvikle og fremtidssikre jernbanen. Det er et fokus at arbejde for klima og miljø.

21.08.2023
MitTog-app på mobiltelefon

Få stationens infoskærm med i lommen med ny app

I appen ”MitTog” får du et hurtigt og nemt overblik over togafgange fra landets stationer.

17.08.2023
Mit-Tog

Få et forspring med MitTog

14.08.2023
Banedanmarks logo i regnbuefarver

Plads til alle på banen

Pride Week 12.-20. august 2023: Banedanmark støtter op om Pride-ugens værdier.

14.08.2023
Kiriakos Mavropoulos

Fra WorldPride til jernbane

For nogle kolleger i Banedanmark varmer det ekstra at gå forbi pride-flaget foran arbejdspladsen.
Mød Kiriakos Mavropoulos.

07.08.2023
Væltet træ saves op

Banedanmark er klar til storm: Reduceret trafik på fjernbanen og nedsat hastighed på S-banen

Togtrafikken bliver flere steder i landet påvirket af storm mandag og tirsdag.

31.07.2023
Sporarbejde

Travl uge i sporet efterlader banen i bedre form

Fra i dag er togtrafikken mellem Slagelse og Fredericia genoptaget efter en travl uge i sporet.

21.07.2023

Støjhandlingsplan og kortlægning af støj

17.07.2023
""

Travl sommer i sporene

Jernbanen på tværs af landet bliver de kommende måneder fornyet og opgraderet, og projekterne vil påvirke togtrafikken i sommerferien.

09.07.2023
Banen i det grønne

Banenaturens hemmelige verden

Langs den danske jernbane findes 4.500 hektar naturområde - svarende til cirka 6.400 fodboldbaner. Her findes et rigt og mangfoldigt dyre- og planteliv lige op og ned ad skinnerne. Gå på opdagelse i den hemmelige banenatur, som de færreste får muligheden for at opleve.

06.07.2023
Jernbanespor ved Aarhus H

Aarhus Hovedbanegård - Ombygning

Banedanmark gør Aarhus Hovedbanegård klar til klimavenlige tog. Udførelsesperiode 2025-2026

29.06.2023
Sporfornyelse Østfyn foråret 2023

Sommerens sporfornyelser står for døren

Jernbanen på tværs af landet bliver i disse år fornyet og opgraderet. Projekterne er en nødvendig del af arbejdet med at udvikle og fremtidssikre jernbanen, og vil i perioder påvirke togtrafikken frem til sensommeren.

29.06.2023

Ansøgning og optagelse

28.06.2023
Foto af sporovergang

Markedsdialog skal finde potentialer for CO2-reduktion i bygge- og anlægsprojekter

23.06.2023
Sommeren står på store arbejder i sporet.

Nu starter sommerens arbejde i sporet mellem Fredericia-Vejle

De kommende måneder skal Banedanmark forny sporene mellem Fredericia og Vejle.

21.06.2023
Dronefoto Fredericia Station maj 2023

Sporfornyelse Fredericia-Vejle og Fredericia St.

Banedanmark fornyede henover sommer og efterår 2023 højre spor på strækningen Fredericia-Vejle og Fredericia St.

21.06.2023
Frank Erichsen og Sebastian Klint Grønbæk under optagelser på Giv os naturen tilbage

Banedanmark og tv-kendis flytter vild natur fra bane til baggård

Følg med i DR-serien, når Banedanmark og Frank Erichsen spreder frø fra banenaturen til baggårde i København.

20.06.2023

Banedanmark og tv-kendis flytter vild natur fra bane til baggård

I DR-serien kan du nu se Banedanmark og Frank Erichsen sprede frø fra banenaturen til baggårde i København.

19.06.2023
Nu kører flere vestjyske strækninger på digitalt signalsystem

Nu kører flere vestjyske strækninger på digitalt signalsystem

Banedanmark har nu rullet et nyt digitalt signalsystem ud mellem Holstebro og Skjern og Herning-Skjern-Esbjerg.

15.06.2023

Banedanmark starter nyt samarbejde med NNIT

Banedanmark styrker, fornyer og fremtidssikrer i disse år digitaliseringen af den danske jernbane.

26.05.2023

Punktligheden på S-banen er rekordhøj

Det nye digitale signalsystem på S-banen har givet de rejsende på strækningerne højere punktlighed.

22.05.2023
S-tog i fart

S-banen 2023

22.05.2023
Perron på Roskilde Station

Fjernbanen 2023

17.05.2023
S-tog ved Dybbølsbro

Derfor er nyt signalsystem på S-banen blevet en succes

Fagbladet Ingeniøren har været en tur med S-toget fra København for at høre om det nye signalsystem (CBTC).

17.05.2023
Råstofgrav

Lokale råstofgrave sparer millioner af kilometer i lastbil

Banedanmark har etableret 13 lokale råstofgrave på Lolland. Det giver en række gevinster.

12.05.2023

Bedre forhold på vej i 73 vestjyske overkørsler

Der er bedre forhold på vej til trafikanter, som skal krydse jernbanen i Vestjylland.

09.05.2023

Skolebørn hjælper transportministeren og Banedanmark med biodiversiteten

Naturelskende stempler ind til årets naturmøde i Hirtshals. Kom og mød Banedanmarks naturfolk og transportministeren.

02.05.2023
Nyt signalsystem i Jylland. Tog og stopskilt.

Nyt signalsystem Holstebro/Herning-Skjern-Esbjerg

Fra midten af maj til midten af juni 2023 tog Banedanmark et nyt, digitalt signalsystem i brug i det vestlige Jylland.

02.05.2023

Jernbanen i Vestjylland opgraderes med nyt signalsystem

Fra midten af maj til midten af juni tager Banedanmark et nyt, digitalt signalsystem i brug på strækningen fra Holstebro og Herning til Skjern og Esbjerg.

30.04.2023

Banedanmark planter ny klimaskov i Næstved Kommune

Tusindvis af træer bliver plantet som erstatning for den natur, der er blevet fjernet på Ringsted-Femern.

25.04.2023
 ""

Banedanmark forbereder elektrificering mellem Vejle og Skanderborg

Arbejderne betyder, at togdriften indstilles på strækningen mellem Vejle og Skanderborg Station fra 1.-8. maj.

24.04.2023
Kørestrømstrolje i arbejde

Stor indsats for at få kørestrømmen tilbage mellem Ringsted og Sorø

Der blev arbejdet i døgndrift for at få trafikken op igen, efter en køreledning blev revet ned over 1600 meter

17.04.2023
Køge Nord station

Togtrafikken indstilles på flere strækninger på Sjælland

Udfordringer med signalsystemet på Sjælland påvirker togtrafikken på Sjælland indtil i morgen tidlig.

13.04.2023
Udgravning forud for etablering af kørestrømsmaster.

Vordingborg-Nykøbing F

Banedanmark forbereder banen på Falster til fremtidens el-tog. Anlægsperiode august 2021 – juli 2022.

11.04.2023

Digitalt signalsystem åbner for ny direkte togforbindelse mellem Næstved og København

Fra i dag kører togene på strækningen mellem København og Ringsted via Køge Nord på et nyt digitalt signalsystem.

31.03.2023
Årsrapport 2022

Årsrapport 2022

Læs Banedanmarks årsrapport for 2022

30.03.2023
Ny fordelingsstation i Marslev

Fyn sikrer strøm til fremtidens grønne bane

Den grønne omstilling af jernbanen er godt i gang, og derfor har Banedanmark bygget en fordelingsstation i Marslev på Fyn. Den skal levere strøm til fremtidens klimavenlige eltog.

29.03.2023

Odderne i Ribe kan nu trygt passere jernbanen

En ny odderpassage over Tved Å sørger for, at de fredede dyr ikke længere skal tage den farlige vej over sporet.

21.03.2023
Trappe i Trafiktårn Øst

Banedanmark åbner dørene til jernbanens digitale hjerne

En billet til Open House Copenhagen giver adgang til Trafiktårn Øst lørdag d. 25. marts 2023.

14.03.2023

Flere sjællandske strækninger påvirkes, mens Banedanmark udruller nyt digitalt signalsystem

Flere strækninger mellem København, Køge Nord og Ringsted er spærret, mens der gøres klar til nyt signalsystem.

08.03.2023
Plads til alle på banen

Plads til alle på banen

I 2023 sætter Banedanmark ekstra kræfter ind i arbejdet med diversitet og mangfoldighed.

02.03.2023
Skinnekørende sporfornyelsesmaskine mellem Slagelse og Korsør juni 2024

Sporfornyelse Slagelse-Korsør

I perioden 2023-2024 gennemfører Banedanmark et større fornyelsesprojekt mellem Slagelse og Korsør.

27.02.2023
Sporfornyelse

Fremtidens grønne bane får masser af nye spor i 2023

I 2023 fornyer Banedanmark sporene flere steder på den travle jernbanestrækning mellem landsdelene.

27.02.2023
S-tog nær Dybbølsbro Station

Nyt signalsystem giver færre fejl og forbedrer S-banens punktlighed

Antallet af forsinkelser på S-banen, som Banedanmark er ansvarlige for, er faldet.

21.02.2023
Banen i det grønne op til en by

Nabo til banen

01.02.2023
Nyt spor efter sporfornyelse

Sporfornyelse Nyborg-Odense

Henover sommeren 2023 gennemførte Banedanmark et større fornyelsesprojekt mellem Nyborg og Odense.

26.01.2023
""

Aktindsigt

20.01.2023
Målevognstog

Måling af sporets beliggenhed og skinners tilstand

Banedanmark holder godt øje med sporet og dets tilstand.

19.01.2023
Skinnefræser

Fræsetoget sætter tænderne i skinnerne

Skinnefræseren er tilbage i Danmark, hvor den skal fræse små revner i skinnerne væk, inden revnerne når at vokse sig store.

16.01.2023
The Ringsted-Fehmarn Line north of Næstved

Fuldt tryk på Ringsted-Femern Banen 2023

I år går Banedanmark i gang med endnu flere arbejder på Lolland. Den 25. januar og 1. februar holdes der infomøder. Læs hvor.

14.12.2022

Togene skal køre – også juleaften og nytårsnat

Mød to kolleger, der er på arbejde henholdsvis juleaften og nytårsaften, så du kan komme med toget.13.12.2022
Samtlige tog skal udrustes med nyt teknisk udstyr

Spor, strøm og signaler til fremtidens grønne bane

I 2022 er Danmark kommet endnu et stort skridt nærmere fremtidens grønne og attraktive jernbane.

21.11.2022
Oddesundsbroen er åben for togtrafik.

Oddesundbroen er nu fremtidssikret

Broen til Thy er opgraderet med nye spor, som sikrer togdriften mange år frem.

27.10.2022
Grønt regnskab 2021

Grønt regnskab 2021

Banedanmark arbejder for at vedligeholde, udvikle og fremtidssikre jernbanen. Det er et fokus at arbejde for klima og miljø.

10.10.2022
Kulturnatten 2022, tog i sorthvid og farve

Kulturnat: På vej mod fremtidens jernbane

Kom med på en spændende tidsrejse mod fremtidens jernbane til Kulturnatten i København d. 14. oktober.

06.10.2022
Forsidebillede aarhus silkeborg

Ny bane Aarhus-Silkeborg

Projektet gennemløber en indledende undersøgelse i en bred korridor

04.10.2022
spor

Færre tog og forsinkelser mellem Københavns Hovedbanegård og Roskilde/Holbæk

En fejl på et kabel i et sikringsanlæg ved Glostrup vil i de kommende dage betyde aflysninger og forsinkelser.

28.09.2022
Der er omkring 25.000 volt på køreledningerne, og når spændingen er så høj, kan der springe en lysbue ud fra køreledningerne.

Unges livsfarlige leg skal stoppes: Sikkerhedsstyrelsen og Banedanmark advarer om farlig højspænding

Sikkerhedsstyrelsen og Banedanmark sætter nu fokus på faren ved at komme for tæt på kørestrømsledninger.

27.09.2022
Her ved Krarup Møllebæk opsættes der nu en odderpassage, så de fredede dyr kan krydse jernbanen uden at gå op over sporet.

Ny passage ved Skive hjælper fredede oddere

Skive Kommune og Banedanmark monterer en odderpassage ved Krarup Møllebæk, så de fredede dyr ikke risikerer at blive ramt af tog.

27.09.2022
 ""

Aarhus-Langaa klar til hurtigere og klimavenlige tog

Banen mellem Aarhus og Langå er kommet i tiptop stand, efter at Banedanmark har fornyet sporene.

26.09.2022
S-tog ved Dybbølsbro

Nu kører hele S-banen på nyt digitalt signalsystem

Banedanmark har nu taget det nye, digitale signalsystem i brug på hele S-banen.

21.09.2022
Kørestrøm

Højspænding giver ikke høj spænding

Banedanmark og Sikkerhedsstyrelsen advarer sammen mod ulovlig færden tæt på højspænding.

19.09.2022
Skinnefræseren

Skinnefræseren vender tilbage på flere strækninger

Banedanmark sender i efteråret og den tidlige vinter det særlige fræsetog – skinnefræseren – i aktion.

13.09.2022
IC3 tog på Vojens Station

Lad os sammen løfte ansvaret for vores fælles omgivelser

Ikke alle af os rejsende er lige flinke til at holde orden i vores fælles dagligstue – stationerne, perronerne og de øvrige områder langs jernbanen.

08.09.2022
Tog mellem Thisted og Struer

Banedanmark forventer at togdriften mellem Skjern og Herning er indstillet indtil 26. september

Togdriften forventes indstillet mellem Skjern og Herning indtil 26. september. Der er dog risiko for genåbningen kan blive udskudt.

31.08.2022

Flere sætter livet på spil ved at krydse sporet ulovligt

Det er ulovligt og livsfarligt at krydse jernbanen andre steder end i de autoriserede overgange – og desværre stiger antallet af såkaldte sporløbere fortsat.

31.08.2022
Oddesundbroen

Sporfornyelse på Oddesundbroen forlænges

På grund af forsyningsvanskeligheder er det nødvendigt at forlænge sporarbejderne på Oddesundbroen med 8 uger.

29.08.2022
Strækning ved Kibæk, som blev beskadiget af store mængder vand

Strækning mellem Skjern og Herning er spærret frem til 9. september efter skybrud

Togtrafikken står stille mellem Herning og Skjern efter et voldsomt skybrud. Et brud på en dæmning ved en nærliggende sø sendte enorme mænger vand mod jernbanen.

18.08.2022

Får tager kampen op mod Kæmpebjørneklo ved Lindholm å

Banedanmark har indgået et samarbejde med Aalborg Kommune om et græsningsprojekt for at bekæmpe Kæmpebjørneklo

16.08.2022
Morgentog på Glumsø Station

Ringsted-Femern Banen

Ringsted-Femern Banen er et af vores helt store projekter. Vi gør banen klar til den kommende tunnelforbindelse til Femern.

15.08.2022
Banedanmark har nu taget et nyt, digitalt signalsystem i brug mellem Holstebro via Herning til hhv. Skanderborg og Vejle.

Nye digitale signaler til tog på tværs af Jylland

Banedanmark har nu taget et nyt, digitalt signalsystem i brug mellem Holstebro via Herning til hhv. Skanderborg og Vejle.

15.08.2022
Færdigelektrificeret kørestrømsanlæg

Elektrificering Fredericia-Aarhus

Vi forbereder strækningen Fredericia-Aarhus til elektrificering.

12.08.2022
Sporarbejde

Forlænget sporarbejde mellem Roskilde og Ringsted

Sporarbejdet mellem Roskilde og Ringsted forlænges. Det betyder, at der vil være heltimesdrift et stykke tid endnu.

12.08.2022
Høj bro hvor køreledninger kan komme under

Elektrificering - Aarhus-Aalborg-Aalborg Lufthavn

Før elektrificering af strækningen ombygger og hæver vi en række broer, så der bliver plads til det kommende kørestrømsanlæg.

11.08.2022
Trafiktårn Øst oplyst i regnbuefarver

Trafiktårnet lyser op i regnbuens farver

Igen i år lyser Banedanmark og Vejdirektoratet Trafiktårnet i København op for at markere fælles støtte til Copenhagen Pride og de værdier, som Pride-ugen står for.

05.08.2022
I weekenden fra d. 12.-15. august 2022 lægger Banedanmark sidste hånd på et nyt, digitalt signalsystem mellem Brande og Vejle. Formålet er at give flere tog til tiden og en mere stabil togdrift.

Jernbanen mellem Brande og Vejle får nyt signalsystem

I perioden 12.-15. august 2022 lægger Banedanmark sidste hånd på et nyt, digitalt signalsystem mellem Brande og Vejle.

27.07.2022
Struer gyvel

Kamp mod gyvel hjælper sjældne sommerfugle i Struer

Gyvlen bliver holdt nede på det gamle godsbaneterræn i Struer til glæde for sjældne sommerfugle og en varieret natur.

14.07.2022
Liden klokke ved Jejsing

Elever svinger leen for insekter i Jejsing

På den lukkede banestrækning ved Jejsing hjælper elever fra Jejsing Friskole sjældne urter og nøjsomme plantearter på vej.

12.07.2022
Tæt på medarbejder der laver sporarbejde

Banen holder aldrig ferie

I disse uger arbejder Banedanmark på at give landets togpassagerer en jernbane med bl.a. højere hastighed.

06.07.2022
Jernbane natur

Naturpleje sikrer levende naturhistorie i Lunderskov

Det gamle baneterræn i Lunderskov rummer en overraskende rig natur. Området er åbent for offentligheden.

04.07.2022
Struer Station

Fremtidens bane kommer til Struer

Struer Station kan se frem til en opgradering, som skal sikre en mere stabil togdrift og flere tog til tiden for passagererne.

30.06.2022
Fornyede jernbanespor København - Høje Taastrup

Sporfornyelse København-Høje Taastrup

Banedanmark fornyede sporene på Danmarks travleste jernbanestrækning i 2021 og 2022.

30.06.2022

Beplantning langs banen

28.06.2022
Sporarbejde

Sommermånedernes store arbejde i sporet går nu i gang

I løbet af sommeren gennemfører Banedanmark omfattende sporarbejde, som vil påvirke togtrafikken.

27.06.2022
Tog gennnem landskab

Tour de France påvirker kortvarigt togtrafikken lokalt

Enkelte jernbaneoverkørsler bliver i en kort periode spærret i forbindelse med anden og tredje etape af Tour de France.

23.06.2022
Prøveramning i april 2020.

Banedanmark har opgraderet hastigheden og fornyet sporene mellem Aarhus og Langå i 2021 og -22

Læs mere om vores arbejder mellem Aarhus og Langå i årene 2020-2022.

21.06.2022
Københavns første hovedbanegård med perron (1849)

Jernbanen fylder 175 år – kom med på en rejse i fakta og tal

Hop med os på en oplysende tur, der starter på Danmarks første station, kører gennem historien og fortsætter ind i fremtiden.

15.06.2022
Kørestrøm

Nyt signalsystem mellem København og Ringsted via Køge Nord udskydes til marts 2023

Årsagen er, at leverandøren af det nye signalsystem på Sjælland skal bruge mere tid på at gøre softwaren klar.

15.06.2022
Dronefoto af Køge Nord Station april 2023

Nyt signalsystem mellem Vigerslev og Ringsted

Banedanmark tog et nyt, digitalt signalsystem mellem Vigerslev i Valby og Ringsted i brug i marts 2023.

15.06.2022
Banen i det grønne

I 175 år har jernbanen lagt skinner til fremgang, velstand og udvikling

Jernbanens 175-års jubilæum markeres på Københavns Hovedbanegård den 26. juni 2022.

13.06.2022

Idéfasehøringsmateriale

03.06.2022
Sporarbejde

Den sjællandske Vestbane får et ansigtsløft

Banedanmark fornyer sporene flere steder mellem København og Ringsted denne sommer.

01.06.2022

Færdiggørelse af Slagelse Station nærmer sig

Banedanmark foretager det afsluttende sikringstekniske arbejde på Slagelse Station i pinsen. Der indsættes togbusser.

30.05.2022

Fynske skoleelever får fingrene i den vilde natur langs banen

Banedanmark og Nyborg Kommune inviterer skoleelever fra Nyborg på en temadag i banenaturen.

24.05.2022

Høj sommeraktivitet i banesporet

Mens de fleste holder sommerferie, arbejder Banedanmark på en række store projekter på jernbanen.

24.05.2022
Tjenestekøreplaner

Falske forsinkelser på infoskærme kan forekomme på Sydbanen

Rettidige tog på Sydbanen kan ved en fejl blive meldt forsinkede på infoskærme mm., på trods af at de ankommer til tiden.

24.05.2022
Sporarbejde

Jernbanen får et ansigtsløft i sommermånederne

Banedanmark arbejder på en historisk opgradering af jernbanen i sommeren 2022.

10.05.2022

Sydhavnen sætter strøm til fremtidens grønne bane

I Sydhavnen i København har Banedanmark bygget en helt ny fordelingsstation, der skal levere strøm til klimavenlige eltog.

06.05.2022
 ""

To jyske strækninger opgraderes med nyt signalsystem

I august 2022 får strækningerne Vejle-Holstebro og Herning-Skanderborg et nyt, digitalt signalsystem.

04.05.2022
""

Mød vores medarbejdere

04.05.2022
Kontor

Bliv AC-konsulent i Banedanmark

04.05.2022
""

Bliv ingeniør på banen

02.05.2022
Banedanmarks ur

Husk afprøvning af sirenevarsel første onsdag i maj

Vanen tro tester Beredskabsstyrelsen varslingssystemet i Danmark den første onsdag i maj.

28.04.2022

Mere end 2.500 personer er nu oplært i nye signalsystemer

Banedanmark er nu over halvvejs i indsatsen med at uddanne bl.a. lokomotivførere og trafikledere i at bruge nye, digitale signalsystemer.

22.04.2022
Struer Station

Sporfornyelse Struer Station

Banedanmark fornyede sporene på Struer Station fra april - november 2022.

12.04.2022
Oddesundbroen

Oddesundbroen får nye jernbanespor

Oddesundbroens gamle jernbanespor skal denne sommer skiftes ud med nye spor. Det får betydning for togtrafikken.

11.04.2022
Sporfornyelse på Østfyn 2023

Sporfornyelser

Banedanmark gennemfører i disse år omfattende fornyelsesprojekter flere steder på jernbanen. Læs mere om arbejdet.

01.04.2022
Ramning om natten

Nu bankes fundament til klimavenlig bane på plads mellem Fredericia og Aarhus

Elektrificering: I april går Banedanmark i gang med at etablere betonfundamenter mellem Fredericia og Aarhus.

31.03.2022
Nye signaler

Drøn på den digitale jernbane

Banedanmark er i fuld gang med at give jernbanen et teknologisk løft. Her får du et overblik.

31.03.2022
Eltog kører over sø

Strøm til klimavenlige eltog

Banedanmark nåede i 2021 i mål med vigtige milepæle i elektrificeringen af jernbanen.

31.03.2022
Nørre Alslev Station - september 2021

Næste skridt på vejen mod en ny jernbane til Europa

Banedanmark skal i gang med anden og sidste fase af arbejdet på Ringsted-Femern-banen

31.03.2022
Sporarbejde.

Banen mellem Holbæk og Kalundborg skal gøres klar til eltog

Banedanmark begynder i april arbejdet med at klargøre strækningen Holbæk-Kalundborg til fremtidens klimavenlige eltog.

25.03.2022
sporarbejde

Aarhus-Langå skal gøres klar til en grøn og hurtig jernbane

Fra april og frem til efteråret 2022 skal banen mellem Aarhus og Langå sporfornyes og hastighedsopgraderes.

25.03.2022
Banedanmark - Årsrapport 2021

Årsrapport 2021

Læs Banedanmarks årsrapport for 2021

25.03.2022

Nyt signalsystem testes på den sydlige del af S-banen

Inden hele S-banen senere på året kan overgå til et nyt, digitalt signalsystem, skal det testes på de tre sidste linjer.

14.03.2022
Nyt bomanlæg med digitale højtalere.

Nyt signalsystem mellem Holstebro og Vejle samt Herning og Skanderborg

I august 2022 overgik strækningerne Vejle-Holstebro og Herning-Skanderborg til det nye, digitale signalsystem.

17.02.2022
Banen set fra luften

Stormen Nora giver ændringer i togtrafikken

DMI varsler vindstød af orkanstyrke, og derfor forventes flere tog at være indstillet fra fredag aften til lørdag middag.

15.02.2022
Banen med kørestrømsanlæg

Broarbejde i Aarhus Kommune

I forbindelse med elektrificeringen af det danske jernbanenet skal Banedanmark i den kommende weekend foretage broarbejder på Silkeborgvej og Gl. Viborgvej i Aarhus Kommune.

08.02.2022
S-tog i fart

S-banen 2022

08.02.2022
Perron på Roskilde Station

Fjernbanen 2022

07.02.2022
Roskilde-Holbæk påske 2020

Holbæk-Kalundborg

Banedanmark fornyer jernbanen mellem Holbæk og Kalundborg og gør klar til, at man om nogle år kan køre med klimavenlige eltog.

03.02.2022
Roskilde-Holbæk påske 2020

Banedanmark sænker sporene under Silkeborgvej

Banedanmark sænker sporene under Silkeborgvejbroen i perioden februar-juni 2022.
Infomøde 10/2.

03.02.2022
Elektrificeret jernbane

Natarbejde mellem Ringsted og Næstved samt på Falster

I februar 2022 justerer Banedanmark sporene mellem Ringsted og Næstved samt på Falster.

27.01.2022
Bane i det grønne: tog gennem landskabet

Slut med corona-restriktioner i toget

Fra 1. februar er det slut med corona-restriktioner i toget.

17.01.2022

S-banen i Indre København tager et teknologisk kvantespring

Et nyt, intelligent signalsystem er nu taget i brug på S-banen i det centrale København.

14.01.2022
sporskifte i sne

Status på arbejdet med sporskifter på Nykøbing Falster St

Banedanmark har nu etableret en midlertidig teknisk løsning, der gør det muligt at afvikle den normale køreplan til og fra Nykøbing Falster Station.

14.01.2022

Nu bliver Københavns trafikale hjerte digitalt

På S-banen i det indre København er Banedanmark klar til at tage et nyt, intelligent signalsystem i brug.

13.01.2022

Restriktionerne i toget forlænges

Kravet om mundbind i den kollektive transport og pladsbillet og coronapas i fjerntog forlænges.

12.01.2022
Vejbro

Ny vejbro nord for Skanderborg er et vigtigt skridt mod en klimavenlig jernbane

Som en del af elektrificeringen skal Banedanmark nu bygge en ny vejbro mellem Stilling og Hørning.

22.12.2021
Nykøbing Falster Station

Fejl på sporskifter på Nykøbing Falster St. påvirker togtrafikken

En teknisk fejl på sporskifter på Nykøbing Falster Station betyder ændringer i togtrafikken på Sydbanen.

20.12.2021
Rejsning af master

Ombygning af køreledningsanlæg på Fyn

Banedanmark ombygger køreledningsanlægget mellem Tommerup og Holmstrup i perioden januar - april 2022.

20.12.2021

Nyheder om strøm til fremtidens el-tog

18.12.2021

Der indføres krav om pladsbillet og coronapas i fjerntog

For at mindske smittespredningen indføres yderligere restriktioner i den kollektive transport.

16.12.2021
Fordelingsstation i Gelsted

Fyn sætter strøm til fremtidens eltog

I Gelsted på Vestfyn har Banedanmark bygget en helt ny fordelingsstation, som skal levere strøm til klimavenlige eltog.

15.12.2021
Illustration - enkeltsporet bane.

Arbejde med ny ladeinfrastruktur til batteritog sættes i gang

Undersøgelse af ladeinfrastruktur til batteritog mellem Holstebro og Skjern sættes nu i gang.

10.12.2021
Tog igennem vinterlandskabet

Når banen lægger arm med Kong Vinter

Banedanmark forbereder sig altid på vintervejret, så passagererne kan komme så godt frem som muligt. Men indimellem viser Kong Vinter sine tænder.

10.12.2021

Spor

To spor hele vejen til Tyskland

07.12.2021
Trafiktårnet ved i brugtagning

Historisk trafikkorridor i mål med nyt signalsystem

Første etape på banen mellem Ringsted og Femern er nu klar med nyt signalsystem.

07.12.2021
Installation af balise på Sydbanen.

Nyt signalsystem mellem Mogenstrup og Nykøbing F

Banedanmark har udrullet nyt signalsystem mellem Mogenstrup og Nykøbing F. Systemet blev taget i brug i december 2021.

03.12.2021
Nykøbing Falster Station

Sporjustering om natten

Aften- og natarbejde i Nykøbing F mellem den 6. og 11. december 2021.

02.12.2021
Slagelse Station - december 2021

Slagelse Station

Banedanmark opgraderede Slagelse Station fra 2020-2022.

27.11.2021

Krav om mundbind i den kollektive transport

Fra mandag 29. november indføres krav om mundbind på stationer og i toget. Reglerne gælder for alle over 12 år.

26.11.2021

Laserscanning gør det nemmere at bygge en attraktiv og grøn jernbane

Ved at scanne jernbanen med en særlig laser får Banedanmark et præcist overblik over hver eneste kurve og kvist i sporet.

23.11.2021
Banen i der grønne

Ladeinfrastruktur

Banedanmark undersøger mulighederne for etablering af ladeinfrastruktur til batteritog mellem Holstebro og Skjern.

17.11.2021
Sporombygning på Slagelse Station november 2021

Nyt spor snart klar på Slagelse Station

Som led i fornyelsen af Slagelse Station forventer Banedanmark at kunne tage endnu et nyrenoveret spor i brug til december.

10.11.2021
Skinnefræser

Skinnefræsende metalokse arbejder sig gennem Danmark

Banedanmarks gule metalokse skal holde sporene toptrimmede og i god form.

10.11.2021
Ramning af kørestrømsfundamenter, Salby, april 2017.

Natarbejde i Vordingborg

Rammemaskine rammer Vordingborg i november 2021 som forberedelse til en grøn og klimavenlig jernbane.

04.11.2021
Jernbane og tog ved Tingsted på Lolland

Slutspurt på den nye Sydbane

Frem mod december 2021 afslutter Banedanmark to store projekter på Sydbanen, der gør banen klar til fremtiden.

03.11.2021
Banen i skumringstid

Banen er klar til storm

Når der varsles blæst og storm har Banedanmark planer klar, der skal sikre, at togtrafikken påvirkes så lidt som muligt.

03.11.2021
Den gamle bro ved Hvidemøllevej

Ny Randers-bro baner vejen for den grønne jernbane. Nu skal den gamle rives ned

Der skal gøres klar til klimavenlige tog mellem Aarhus og Aalborg. Derfor har Banedanmark bygget en helt ny bro i Randers.

03.11.2021
Aarhus H fra oven

Høringsnotat om ombygning af Aarhus H

Høring er gennemført i løbet af sommeren 2021. Høringsnotatet fra oktober 2021 er tilgængeligt på hjemmesiden.

31.10.2021

Opdatering af signalsystemet betyder ændrede rejsetider i dele af Jylland

Leverandøren til signalsystemet har ikke leveret den nødvendige dokumentation i tide. Derfor aflyses flere tog i Jylland søndag.

15.10.2021
tog kører over sø i det grønne

Nu kører der klimavenlige eltog til Næstved

Banedanmark kan nu sætte flueben ud for elektrificering af banen mellem Ringsted og Næstved.

14.10.2021

Kulturnat: Kom helt tæt på bane-naturen med Banedanmark

Banedanmark inviterer til en aften med sjov, leg og læring om naturen langs banen.

12.10.2021
Kontorelev

Uddannelse i Banedanmark

Det er aldrig for tidligt eller for sent at uddanne sig eller skifte spor. Vi uddanner dygtige og højt specialiserede medarbejdere, der vil være med til at lægge skinnerne til fremtidens bæredygtige samfund

11.10.2021
Blomster langs banen

Jernbanen er et fristed for naturen

Naturen og biodiversiteten er under pres, men jernbanen er med til at skabe sammenhængende natur og fristeder for dyr, planter og insekter, mener radiovært og naturformidler Vicky Knudsen.

20.09.2021
Nørre Alslev Station - september 2021.

Ny station er åbnet på Falster

Endnu en milepæl er nået i Banedanmarks byggeri af den fremtidige forbindelse mellem Ringsted og Femern.

16.09.2021
Nørre Alslev Station - september 2021

Ny station i Nørre Alslev indvies officielt

Nørre Alslev Station er blevet opgraderet, og mandag d. 20. september indvies stationen.

16.09.2021
nyt kontor i ringsted

Banedanmarks nye hus i Ringsted er nu officielt indviet

Nu er det nye hus i Ringsted indviet. Det blev markeret med 11,5 m ”romkugletog”, som blev ”klippet” af transportministeren.

12.09.2021

Det er slut med coronarestriktioner i den kollektive transport

Det vil fra mandag 13. september ikke længere være obligatorisk at købe en pladsbillet som togpassager.

03.09.2021

Banedanmark indvier nyt kontor i Ringsted

Banedanmark kan nu endelig officielt slå dørene op til en helt ny kontorbygning ved Ringsted Station.

02.09.2021
Banen i det grønne op til en by

Banedanmark klar med ny strategi for bæredygtighed

Banedanmarks nye bæredygtighedsstrategi skal bidrage til et bedre klima og en stærkere biodiversitet, natur og miljø.

31.08.2021
Frank Erichsen på Banearealer i KBH

Banedanmark og Frank Erichsen flytter vild natur til Vesterbro

Frank Erichsen og lokale Vesterbro-ildsjæle vil i dag samle frø ind fra Banedanmarks arealer og sprede vild natur til baggårde og altankasser på Vesterbro.

29.08.2021
gederne på rødbyhavn

Over 500 plante- og dyrearter blev fundet i 24-timers artsjagt i Rødbyhavn

En helt ny snudebille for Danmark og en sjælden bredtæge blev fundet og identificeret under weekendens ”BioBlitz” på det gamle baneterræn ved Rødbyhavn.

27.08.2021
Test på Ringsted-Femern Banen

Nyt signalsystem mellem Mogenstrup og Nykøbing Falster bliver testet

Inden det nye system kan tages i brug til vinter, skal det testes i fire weekender i september og oktober.

26.08.2021
Rydning og beskæring af bevoksning

Aktiviteter langs sporet på Lolland

Banedanmark rydder bevoksning langs banen fra Nykøbing F til syd for Holeby i perioden
september 2021 - april 2022.

23.08.2021
fjernbane med tog

For mange sætter livet på spil ved at krydse sporet ulovligt

Det er både ulovligt og livsfarligt at krydse jernbanesporet. Husk derfor altid at bruge gangbroer, stier og elevatorer, når du skal over jernbanen.

23.08.2021
Ny bane til Aalborg Lufthavn

Børn hjælper minister med at markere åbningen af ny bane til Aalborg Lufthavn

Transportministeren kommer til den nordjyske by for at markere åbningen af den nye bane til lufthavnen én gang for alle.

20.08.2021
gederne på rødbyhavn

BioBlitz: Kom og vær med til 24 timers ”jagt" på planter og dyr i Rødbyhavn

Kom og vær med til et brag af en biodiversitetsfest, når Banedanmark og Miljøstyrelsen afholder BioBlitz i Rødbyhavn.

19.08.2021
internet mast i naturen

Projekt ‘Internet i tog’ er ved vejs ende

Banedanmark er i mål med opsætningen af 46 nye radiomaster langs jernbanen.

19.08.2021
Banen i det grønne

Banedanmark klar med ny klimaplan

Klimaplanen fastlægger rammerne for Banedanmarks klimaindsats og sætter mål for CO2-reduktion frem mod 2030.

16.08.2021
Morgentog på Glumsø Station

Strikkeklub og minister markerer åbning af Glumsø Station

Transportministeren kommer til Glumsø for at markere åbningen af byens nye station én gang for alle.

13.08.2021

Slut med mundbind i kollektiv transport

Fra i morgen lørdag er det helt slut med krav om mundbind i togene.

12.08.2021
Trafiktårnet Øst i regnbuefarver.

Trafiktårnet lyser op i alle regnbuens farver

Banedanmark og Vejdirektoratet markerer deres støtte til WorldPride 2021, som i år foregår i København og Malmø.

11.08.2021
 ""

Overblik: Sådan går det med udrulningen af de nye signaler

På både fjernbanen og S-banen er udrulningen af nye, digitale signalsystemer i fuld gang og i god gænge.

11.08.2021
Samtlige tog på fjernbanen skal udrustes med nyt teknisk udstyr

Nu står tog nummer 150 klar med nyt signalsystem

Som led i udrulningen af et nyt, digitalt signalsystem skal alle tog på den danske fjernbane udrustes med nyt, teknisk udstyr.

10.08.2021
Visualisering af den kommende bro over banen ved Hvidemøllevej

Ny bro over banen i Randers

En ny bro skal føre Hvidemøllevej i Randers over jernbanen. Kom til åben skurvogn den 31. august, og hør om projektet.

10.08.2021
Jernbane natur

Der skal være større biodiversitet langs banen

Banedanmark vil gerne gøre mere for naturen langs banen og har allerede flere steder udført naturpleje.

10.08.2021
forside klimaplan 2030

Banedanmarks klimaplan 2030

Banedanmarks klimaplan 2030 fastlægger rammerne for Banedanmarks klimaindsats og sætter mål for Banedanmarks CO2-reduktion frem imod år 2030. Målet er at reducere CO2-udledningen fra jernbanen med 20-30 %.

09.08.2021
Minister prøvekører det nye signalsystem mellem Køge og Næstved

Nyt signalsystem klar til brug på endnu en strækning

Udrulningen af et nyt, digitalt signalsystem mellem Køge og Næstved er ved vejs ende.

09.08.2021
Nyt bomanlæg ved Haslev Station i forbindelse med det nye signalsystem.

Nyt signalsystem mellem Køge og Næstved

I 2021 tog Banedanmark det nye signalsystem i brug på strækningen Køge-Næstved.

06.08.2021
Ministeren indvier Jerne Station virtuelt

Lokale unge viser minister den rigtige Jerne Station

Jerne Station blev indviet virtuelt i december 2020 på grund af corona-nedlukningen af samfundet.

22.07.2021
visualisering af huset i ringsted

Indvielse af Huset i Ringsted

Indvielse af Banedanmarks nye kontor i Ringsted

20.07.2021
Skinner

Når skinnerne skriger

I sommerhalvåret kan man som passager og nabo til jernbanen opleve kraftige hvinende lyde, når togene kører igennem kurver.

20.07.2021
Balise

Sidste tests af nyt signalsystem mellem Køge og Næstved

Et nyt, digitalt signalsystem kan inden længe tages i brug på banen mellem de to sjællandske byer. Derfor laves der tests.

07.07.2021
Jernbane natur

Vilde naturoplevelser langs banen

Har du lyst til en oplevelse ud over det sædvanlige i det danske sommerland, er her nogle gode tips til, hvor du kan opleve vild natur langs den danske jernbane.

05.07.2021
""

Analyse af vindrestriktioner på Storebæltsforbindelsen

Analysen er udarbejdet af DTU i samarbejde med Banedanmark.
Læs analysen her

05.07.2021

Banedanmark og Frank Erichsen skaber vild natur på Vesterbro

Frank Erichsen, kendt fra tv-programmet ’Bonderøven’, vil i den kommende sæson af tv-programmet ’Giv os naturen tilbage’ på DR sprede den vilde natur fra Banedanmarks arealer til baggårde på Vesterbro.

01.07.2021
Slagelse station juni 2021

Slagelse Station gøres klar til fremtidens togtrafik

I slutningen af juli går et større sporombygningsprojekt i gang på Slagelse Station, der skal ruste stationen til fremtidens togtrafik.

01.07.2021
forside

Opgradering af Horsens Station

Der skal udføres perronforlængelser samt sikres let ind og udstigning for handicappede på Horsens Station.

25.06.2021
Oddesundbroen

Arbejdet på Oddesundbroen er færdigt for i år

Vedligeholdelsesarbejdet på Oddesundbroen er færdigt for i år og broen er igen åben for trafik om natten.

22.06.2021
Lokaltog hillerød

Opgradering af Hillerød Station

Hillerød Station skal opgraderes så lokaltog kan køre igennem stationen og forsætte til Favrholm station

21.06.2021
Sporlæggermaskine lægger nye spor ved Nørre Alslev Station juni 2021

Sommerens mange baneprojekter er i fuld gang

Denne sommer bliver der især arbejdet intensivt med flere store projekter på Sjælland og Falster.

17.06.2021
dæmningerne under jernbanen og deres opdygning

Skybrud og kraftig regn på banen

Kraftig regn øger risikoen for dæmningsskred. Jernbanedæmningerne er bygget til at modstå vandet.

17.06.2021
Gangbro løftes på plads på Nørre Alslev Station

Gangbro løftet på plads

Banedanmark løfter 19 tons gangbro på plads på Nørre Alslev Station.
Følg broløftet fra A til Z.

07.06.2021
Forside aarhus

Helhedsløsning gør Aarhus H klar til klimavenlige el-tog i 2026

Med elektrificering, hastighedsopgradering og nyt signalsystem er Aarhus H klar til at blive løftet ind i fremtiden.

07.06.2021
forside til grønt regnskab 2020

Grønt regnskab 2020

Banedanmark arbejder for at vedligeholde, udvikle og fremtidssikre jernbanen. Det er et fokus at arbejde for klima og miljø.

31.05.2021
Rejsende med kollektiv trafik

Fjernbanen 2021

31.05.2021
S-tog i fart

S-banen 2021

21.05.2021
Elektrificeret jernbane ved Glumsø mellem Ringsted og Næstved

Opgradering af Næstved Station færdiggøres i sensommeren

Banedanmark forventer at afslutte opgraderingen af jernbanen mellem Ringsted og Nykøbing Falster sidst på året som planlagt. Opgraderingen betyder blandt andet, at der kan indsættes klimavenlige el-tog på hele strækningen mellem København og Næstved senere på året.

20.05.2021

Skærvesluger skal styrke sporene mellem København og Hvidovre

I perioden 21.-25. maj sørger specialtoget ballastrenseren for at få renset og styrket sporene mellem København og Hvidovre.

20.05.2021

Sporarbejde på Svendborgbanen i pinsen

Banedanmark gennemfører vedligeholdelses- og sporfornyelsesarbejder på Svendborgbanen.

20.05.2021
beredskab banedanmark i aktion på motorvejen

Banedanmarks beredskab i aktion

Banedanmark blev tilkaldt, da en lastbil væltede ned over en personbil. Sammen med andre myndigheder fik Banedanmark ryddet vejen, så trafikken igen kunne passere.

11.05.2021
Rejsende med kollektiv trafik

Fortsat krav om mundbind i den kollektive trafik

Kravet om mundbind eller visir i den kollektive trafik er blevet forlænget i 4 uger frem til d. 10. juni 2021.

29.04.2021
Tæt på medarbejder der laver sporarbejde

Nyt signalsystem mellem Køge og Næstved bliver testet

Et nyt digitalt signalsystem er ved at blive rullet ud mellem de to sjællandske byer.

27.04.2021
Køge Nord Station visualisering

Afsluttede projekter

27.04.2021
S-tog i fart

Nyt signalsystem på Farum-banen

Banedanmark har udrullet et nyt digitalt signalsystem på S-togslinjen til Farum.

22.04.2021
Sporarbejde ved Nørre Alslev

Opgradering af Ringsted-Femern banen fortsætter i 2021

Banedanmark afslutter første fase af opgraderingen af Ringsted Femern banen  - dvs. strækningen mellem Ringsted og Nykøbing Falster - senere i år. Forinden venter dog flere store sporarbejder, der fortsætter hen over sommeren og efteråret. 

20.04.2021

Genåbningen giver plads til flere i den kollektive transport

Som en del af den gradvise genåbning bliver der nu givet plads til flere passagerer i togene på den danske jernbane.

19.04.2021
Jernbane natur

Insekter kommer på hotel i Brøndby Strand

Små insekter, fugle og svampearter får nye hoteller at bo i, når Banedanmark er nødt til at beskære og tynde ud i skovene langs med jernbanen. Det kan man lige nu se langs med skinnerne på Brøndby Strands S-togsstation

15.04.2021
Lokomotivfører kører tog på Thybanen

Nyt signalsystem udrullet mellem Langå, Struer og Holstebro

På banen mellem de tre jyske byer er Banedanmark nu færdig med at skifte de gamle analoge signaler ud med et nyt digitalt signalsystem.

15.04.2021
IC3 tog på Vojens Station

Krav om mundbind forlænges

Regeringen har besluttet at forlænge kravet om mundbind/visir i offentlig trafik i fire uger frem til den 13. maj 2021. Dermed skal passagerer i tog fortsat bære mundbind.

12.04.2021

Nu bliver sporene på Danmarks travleste fjernbane rustet til fremtiden

For at kunne sikre fremtidens tog til tiden igangsætter Banedanmark 17. april en større fornyelse af sporene på strækningen mellem København og Høje Taastrup.

07.04.2021
Oddesundbroen

Natspærringer på Oddesundbroen aflyst

Oddesundbroen: God fremdrift ophæver natspærringer i april.

30.03.2021

Jernbanedrift kan bidrage til øget biodiversitet

Jernbanen kan fremme den vilde natur og forbedre levestederne for truede arter i hele landet. Det viser en ny analyse fra Banedanmark.

29.03.2021
Struer Station fra oven - marts 2021

Nyt signalsystem mellem Langå, Struer og Holstebro

Banedanmarktog i 2021 det nye signalsystem i brug mellem Langå, Struer og Holstebro.

26.03.2021
biodiversitetsanalyse

Biodiversitetsanalyse

Banedanmark har udarbejdet en biodiversitetsanalyse , der undersøger hvordan banedriften kan bidrage til en øget biodiversitet i Danmark.

26.03.2021
forside til Banedanmarks årsrapport 2020

Årsrapport 2020

Læs Banedanmarks årsrapport for 2020

25.03.2021

Skolebørn giver nyt liv til gangtunnel

Banedanmark har givet en række skoleklasser fra Vesterbro lov til at sætte deres helt eget kunstneriske præg på en lokal gangtunnel.

23.03.2021

Sporarbejde på Sydbanen i påsken

Banedanmark vil hen over påsken opgradere jernbanen mellem Ringsted og Nykøbing Falster.

23.03.2021
skinner

Bedre internet i tog

Banedanmark har banet vejen for bedre mobil- og internetdækning i togene.


22.03.2021
Banen krydser over faunapassage nord for Næstved

Om projektet

Læs mere om Ringsted-Femern Banen

22.03.2021
Sammensat foto af jernbane, tog og medarbejdere

Overordnet tidsplan

19.03.2021
Visualisering Nørre Alslev Station

Ny station i Nørre Alslev

I forbindelse med anlægget af banen fra Ringsted til Femern bygger Banedanmark Nr. Alslev Station om

15.03.2021
Gødstrup Station skal blandt andet betjene de knap 4000 medarbejdere samt patienter på regionshospitalet i Gødstrup (DNV-Gødstrup), som ses i baggrunden.

Ny station  åben  ved  Gødstrup

Banedanmark har lagt sidste hånd på Gødstrup Station, og stationen tager fra i dag imod tog og passagerer.

15.03.2021

Insourcing-analyse: Perspektiver og muligheder

Banedanmark har derfor over perioden august 2020 - februar 2021 gennemført et større internt analysearbejde (insourcinganalysen) til afdækning heraf.

15.03.2021
Gødstrup Station fra luften

Gødstrup Station

Banedanmark har bygget en ny station i Gødstrup, som åbnede i marts 2021.

15.03.2021
Det nye signalsystem i førerhuset

Nye signaler på vej til jernbanen mellem Viborg og Langå

Det nye signalsystem bliver nu rullet ud på femte og sidste etape mellem Langå, Struer og Holstebro.

12.03.2021
Valmuer langs jernbanen

Natur og miljø

11.03.2021
Dobbeltsporet, elektrificeret bane

Hastighedsopgradering af regionalbanerne

Banedanmark har i 2011-2012 gennemført en analyse ved navn "Hastighedsopgraderinger i forbindelse med Signalprogrammet", som viste et stort potentiale for at opgradere en række strækninger.

10.03.2021
Det nye signalsystem i et Arriva-tog

Her bliver de nye digitale signaler taget i brug i 2021

Udrulningen af nye digitale signalsystemer er i fuld gang på både S-banen og fjernbanen. Her får du et overblik.

05.03.2021
elektrificeret jernbanestrækning

Nu bliver jernbanen elektrisk

Banedanmark sætter natten mellem søndag den 21. og mandag den 22. marts strøm til den nyelektrificerede bane mellem Ringsted og Vordingborg.

04.03.2021
Valmuer langs jernbanen

Opstart på aktiviteter ved Nagelsti

Nu begynder anlægsaktiviteterne i Nagelsti ved Engmosen på Lolland at blive synlige

04.03.2021
Grøn kornmark

Nu går arbejdet på Poppelvænget i gang

Arbejderne ved Poppelvænget går i gang i marts 2021

03.03.2021
Valmuer langs jernbanen

Den grønne bane

Langs den danske jernbane er der 4.500 hektar naturområde - det svare til ca. 6.400 fodboldbaner. Banedanmark er hermed en af landets største naturforvaltere.

01.03.2021
Digitale signaler rykker ind i førerrummet på Thybanen

Jernbanen mellem Højslev og Viborg får nye signaler

Mellem Langå, Struer og Holstebro er det nye signalsystem i fuld gang med at blive rullet ud.

25.02.2021
IC4 tog

Restriktioner og krav i den kollektive transport forlænges til 5. april

De nuværende krav og restriktioner i den kollektive transport forlænges til 5. april.

24.02.2021
Bro Fuglsangsvej

Broen på Fuglsangsvej fjernes

Arbejdet med at rive broen. der fører Fuglsangsvej, Randers over banen, ned, begynder i starten af marts

22.02.2021
""

Vesterlandsvej forventes åbnet i april

Broen der fører Vesterlandsvej over banen i Fårup forventes åbnet i slutningen af april 2021

16.02.2021
Visualisering af den kommende bro over banen ved Hvidemøllevej

Støjende arbejder ved Hvidemøllevej

Arbejdet på anlæggelsen af den nye bro ved Hvidemølle tager nu fat

15.02.2021
arriva tog på skinner

Nye signaler på vej til jernbanen mellem Vinderup og Højslev

Udrulningen af det nye signalsystem mellem Langå, Struer og Holstebro er i fuld gang.

11.02.2021
Slibetoget skinnefræseren sørger om natten for at fjerne ydre og indre revner i skinnerne. De jernspåner, som slibes af i processen, vil efterfølgende blive genanvendt.

Skinnefræseren er taget på vinter- og forårsturné på jyske og fynske togstrækninger

Skinnerne holdes i god form, hvorefter de overskydende jernspåner bliver genanvendt.

09.02.2021
Forsiden af publikationen Omstilling af jernbaneinfrastruktur til batteridrift

Omstilling af jernbaneinfrastruktur til batteridrift

Rapporten sammenligner drift med batteritog, elektriske tog og dieseldrevne tog med hensyn til den nødvendige infrastruktur, investeringsbehov og CO2-effekt.

08.02.2021

Nye signalsystemer

Signal til fremtiden

05.02.2021

Testnyhed

01.02.2021
Signaler rykker ind i førerrummet

Sidste fase i udrulningen af nyt signalsystem mellem Køge og Næstved går i gang

Udrulningen af nye signaler på banen mellem de to sjællandske byer går nu ind i sin afsluttende fase.

28.01.2021
Ringsted 2020

Undersøgelse om kapacitetsudvidelse ved Ringsted er offentliggjort

Banedanmark har i dag præsenteret beslutningsgrundlaget for Folketingets Transportudvalg.

27.01.2021

Høringsnotat og høringssvar

27.01.2021
Billede af signaler

Nye signaler på vej til jernbanen mellem Hjerm og Vinderup

Udrulningen af det nye signalsystem mellem Langå, Struer og Holstebro er i fuld gang, og arbejdet fortsætter nu på strækningens anden etape mellem Hjerm og Vinderup.

27.01.2021

De undersøgte løsninger

21.01.2021
Opsætning af kørestrømsledninger mellem Ringsted og Næstved

Tunnel, baner og broer løfter Sydsjælland og Lolland-Falster

Byggeriet af Femern-tunnelen har også sat gang i en kæmpe opgradering af trafikforbindelserne på Sydsjælland og Lolland-Falster. TV2/Øst følger de mange projekter i en ny programserie.

20.01.2021
Tog mellem Thisted og Struer

Sådan påvirkes togtrafikken

Togtrafikken påvirkes i forbindelse med udrulningen af det nye signalsystem på strækningerne Langå - Struer - Holstebro i starten af 2021.

18.01.2021

Nyt signalsystem sættes i drift på Farumbanen og Ringbanen

Mandag den 25. januar sætter Banedanmark det nye signalsystem i drift på Farumbanen og Ringbanen. Banedanmark har allerede gode erfaringer med systemet på S-banen. I en periode vil det nye signalsystem påvirke togdriften lokalt på de nye strækninger, men herefter vil det nye system give færre signalfejl og en mere stabil togdrift.

18.01.2021
Signaler rykker ind i førerrummet

Nye signaler til jernbanen mellem Langå, Struer og Holstebro

Ibrugtagningen af det nye signalsystem på den fjerde strækning på Fjernbanen mellem Langå, Struer og Holstebro går nu i gang. Det betyder, at de nye signaler nu kommer helt ind i førerrummet, og Banedanmark har allerede gode erfaringer med systemet i det jyske.

22.12.2020
Banedanmarks ur

Togrejsende påvirkes af svensk grænselukning

De svenske myndigheder har indført indrejseforbud fra Danmark til Sverige frem til og med 22. januar 2021.

16.12.2020

Banedanmark planter ny skov i Holbæk Kommune

Banedanmark har i et unikt samarbejde været med til at plante en ny skov i byen Vipperød.

16.12.2020
Perron ved Aalborg Lufthavn.

Ny bane til Aalborg Lufthavn

Banedanmark har bygget en ny jernbane til Aalborg Lufthavn. Banen og lufthavnsstationen åbnede i december 2020.

14.12.2020
Visualisering af Vinge Station

Ny station åbner i Vinge

Efter lidt over et års byggeri er den nye station nu klar til brug, og S-togene får dermed en ekstra station på strækningen mellem Ølstykke og Frederikssund.

13.12.2020

Jerne Station

Banedanmark har bygget Jerne Station. Stationen, som ligger øst for Esbjerg, åbnede i december 2020.

13.12.2020
Visualisering af Jerne Station

Ny station åbner i Jerne til gavn for pendlere

Borgerne i Esbjergs østlige bydel kan nu tage en ny station i brug.

12.12.2020
Billede af Aalborg Lufthavn Station

Ny bane til Aalborg Lufthavn skal binde landet bedre sammen

Borgerne i Øst- og Nordjylland kan nu tage toget direkte til landets tredjestørste lufthavn.

11.12.2020
trafikinformationsskærm

Nye køreplaner på fjern- og S-banen

Søndag d. 13. december 2020 træder de nye køreplaner i kraft på fjern- og S-banen.

11.12.2020
Esbjerg Station

Krav om mundbind i den kollektive trafik forlænges

Myndighederne har besluttet at forlænge kravet om brug af mundbind i den kollektive trafik frem til d. 1. marts 2021.

10.12.2020
banearbejder

Corona-støtte til leverandører

Banedanmark fremrykker betalinger frem til udgangen af februar

09.12.2020

Nyt signalsystem rulles ud på Farumbanen og Ringbanen

I slutningen af januar tages det nye signalsystem i brug på yderligere to strækninger på S-banen. De første tre måneder vil dog være en indkøringsperiode, hvor det nye system skal justeres til.

07.12.2020
Perron på Gødstrup Station.

Station ved nyt supersygehus åbner til foråret

Gødstrup Station, som Banedanmark opfører tæt på det kommende supersygehus i Gødstrup, bliver taget i brug til i foråret 2021, så den er klar, når sygehuset åbner.

30.11.2020
Glumsø Station - november 2020

Nyrenoveret station klar til Glumsø-borgere

Med en nyistandsat station kan passagererne nu igen stige på toget i Glumsø. Samtidig er banen gjort klar til hurtigere og miljøvenlige el-tog til de større byer.

30.11.2020
Morgentog i Glumsø

Glumsø Station

Banedanmark har i 2020 flyttet og opgraderet Glumsø Station. Den er klar den 30. november 2020.

26.11.2020
Maskine trækker et én kilometer langt kabelrør op til den nye fordelingsstation

Fordelingsstationer skal sætte strøm til fremtidens el-tog

Natten til onsdag den 25. november bugserer Banedanmark et én kilometer langt føringsrør gennem Københavns Havn. Røret skal føre kabler fra H.C. Ørstedsværket til en af seks fordelingsstationer, som skal levere strøm til de nye el-tog, der kommer til at køre på fremtidens grønne jernbane.

25.11.2020
Morgentog i Glumsø

Danmark fik fire nye stationer i 2020

Banedanmark tog fire nye stationer i brug i slutningen af 2020.

20.11.2020
Overkørelse

Kollektiv trafik i Nordjylland helt genåbnet

Begrænsningerne i den kollektive trafik ind og ud af de 7 nordjyske kommuner er nu helt fjernet, og togtrafikken kører normalt igen.

16.11.2020
Tjenestekøreplaner

Kollektiv trafik genoptages i Nordjylland

Fra i dag er det igen muligt at benytte bus, tog og færger i Nordjylland internt imellem de 7 berørte kommuner.

13.11.2020
Visualisering af Vinge Station

Vinge Station

Banedanmark har bygget en ny station i Vinge, som åbnede i december 2020.

05.11.2020
Skinner under bro

Begrænsning af den kollektive trafik i Nordjylland

For at forbygge smittespredning vil den kollektive trafik fra mandag den 9. november til torsdag den 3. december blive begrænset i dele af Nordjylland

04.11.2020
Trappe hejses på plads på Jerne Station.

Der knokles på Jerne Station nat og dag

I december åbner den nye Jerne Station uden for Esbjerg, og der er fuld aktivitet på Banedanmarks byggeplads for at komme i mål med de sidste opgaver.

30.10.2020

Vil du også være med til den digitale omstilling?

28.10.2020
Holdet bag installationen af nyt udstyr i Arrivas togflåde.

Digitale signaler i alle Arriva-tog

Banedanmark har denne måned sat punktum for udrustningen af alle Arrivas togsæt med det nye digitale signalsystem.

21.10.2020
Vandhul

Gode nyheder til frøer og tudser langs banen

Banedanmark har etableret 60 vandhuller langs den nye bane mellem København og Ringsted, for at styrke biodiversiteten til gavn for dyre- og planteliv.

07.10.2020
Køge Bugt Banen set fra Ølby med Køge Nord Station i baggrunden.

Banedanmark gør klar til nyt signalsystem på Køge Bugt-banen

I perioden oktober 2020 - maj 2021 installerer Banedanmark det nye signalsystem på Køge Bugt Banen.

07.10.2020
Banedanmarks logo

Kammeradvokaten: Banedanmark har strammet op

Kammeradvokatens undersøgelse af forhold i Banedanmark er afsluttet

05.10.2020

Kammeradvokatens rapport

Undersøgelse af forholdet mellem visse ansatte hos Banedanmark og private virksomheder

03.10.2020
Oddesundbroen, set på afstand

Tragisk ulykke på Oddesundbroen

En mand afgik i nat ved døden i forbindelse med afslutningen af malerarbejderne på Oddesundbroen.

02.10.2020
Tog gøres klar til det nye signalsystem.

Digitale signaler i førerrummet: Tog nummer 100 står klar

Banedanmark er nået i mål med tog nummer 100, som nu er klar til at køre med det nye signalsystem på fjernbanen.

28.09.2020
Bom og advarselsanlæg i overkørsel

Bedre løsning i overkørsel i Tarm

Overkørslen i Storegade i Tarm skal bygges om, så risikoen for, at cyklister får hjulet i klemme i skinnerne bliver mindre.

24.09.2020
Glumsø Station

Den nye Glumsø Station er snart færdig

Opgraderingen af jernbanen mellem Ringsted og Næstved går nu ind i sin afsluttende fase, og den nye Glumsø er snart klar til at åbne. Det betyder også, at der igen kan køre tog på strækningen med udgangen af november.

22.09.2020
Oddesundbroen

Oddesundbroen spærres om natten mellem den 23.9 og 9.10

Årets malerarbejder på Oddesundbroen kræver, at broen lukkes om natten fra den 23. september til og med den 9. oktober. Udrykningskøretøjer, gående, cyklende og ridende kan dog altid komme over.

21.09.2020
Tog på Lindholm Station

Nu kører togene igen mellem Aalborg og Brønderslev

Togene kører fra i dag, den 21. september, efter længere tids sporarbejde, hvor der er blevet etableret et nyt dobbeltspor nord for Lindholm Station.

15.09.2020
Eksempel på perronskærm i nyt design. Perronskærmen viser hvor på perronen, toget holder

Bedre information til passagererne med nyt skærmdesign

Et nyt skærmdesign bliver nu rullet ud i Østdanmark til skærmene på stationer, hvor der kører fjern- og regionaltog.

14.09.2020
Sporarbejde i tunnel

Ny dansk standard skal styrke jernbanesikkerhed

En ny standard sikrer ensartede og transparente krav til entreprenører om styring af jernbanesikkerheden.

10.09.2020
Jernbane natur

Banedanmark vil hjælpe den vilde natur langs banen

Der skal være mere vild natur langs jernbanen. Derfor er Banedanmark lige nu i gang med at afdække mulighederne for at forbedre levestederne for de truede arter langs det danske jernbanenet.

10.09.2020
Banen i det grønne

Vild natur er sjov natur

Danmark er et af de mest opdyrkede lande i Europa, og det giver mangfoldigheden for dyr og planter hårde odds. Men vild natur er også sjov natur. Læs interviewet med Morten DD.

07.09.2020
Bomanlæg

Toget kan ikke nå at stoppe. Men det kan du.

Tre gange om ugen er der nogen, der er tæt på at blive ramt af et tog i en jernbaneoverkørsel. Nu sætter transportminister Benny Engelbrecht gang i en landsdækkende kampagne, der skal mindske antallet af ulykker og farlige situationer ved jernbaneoverkørsler.

03.09.2020
Transformerstation Andst

Strøm til fremtidens tog

03.09.2020
Transformerstation Esbjerg

Fordelingsstation Vasbygade

31.08.2020
Ny gangbro på Lindholm St. hejses på plads

Gangbro erstatter perronovergang på Lindholm Station

Banedanmark har nedlagt den eksisterende perronovergang på Lindholm Station og erstattet den med en midlertidig gangbro over sporet.

27.08.2020
Ramning af kørestrømsfundamenter om natten

Elektrificering på vej mellem Roskilde og Holbæk

Den 1. september går Banedanmark i gang med at elektrificere strækningen mellem Roskilde og Holbæk. Elektrificeringsarbejdet bliver gennemført i perioden fra den 1. september 2020 til juli 2021 og er planlagt på en måde, så togdriften kan opretholdes i hele anlægsperioden.

26.08.2020

Strøm på banen fra Roskilde til Holbæk

Banedanmark har undersøgt en elektrificering af strækningen fra Roskilde - Kalundborg

25.08.2020
Forsidebillede af Grønt regnskab 2019

Grønt regnskab 2019

Banedanmark arbejder for at vedligeholde, udvikle og fremtidssikre jernbanen. Det er et fokus at arbejde for klima og miljø.

21.08.2020
Rejsende med kollektiv trafik

Husk mundbind eller visir i den kollektive trafik

Fra lørdag den 22. august skal alle rejsende over 12 år i den kollektive trafik, færger og taxi bære mundbind eller visir.

14.08.2020
Etablering af nyt dobbeltspor nord for Lindholm.

Travl sommer på jernbanen

Over sommeren gennemførte Banedanmark en stribe vigtige sporarbejder, der er afgørende for udviklingen af jernbanen.

11.08.2020
Passagerer stiger af tog

Krav om mundbind i kollektiv trafik i seks jyske kommuner

Regeringen har udvidet kravet om at bruge mundbind i den kollektive trafik, så det nu omfatter Aarhus, Silkeborg, Favrskov, Skanderborg, Odder og Horsens Kommune.

10.08.2020
En elev fra Jejsing Friskole viser transportminister Benny Engelbrecht, hvordan man slår græs med en le.

Elever og minister er ude med leen på første skoledag

Elever fra Jejsing Friskole står for naturplejen på en del af den lukkede banestrækning mellem Tinglev og Tønder. For at fremme de unikke plantearter i området slår eleverne græsset med le på gammeldags manér.

05.08.2020
I førerrummet

Nyt udstyr i togene

31.07.2020
Rejsende med kollektiv trafik

Husk mundbind, når der er trængsel

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du bruger mundbind, når du rejser med den kollektive trafik, mens der er trængsel.

30.07.2020
baneoverskæring med signaler

Nyt signalsystem mellem Thisted og Struer

Banedanmarktog det nye signalsystem i brug på strækningen mellem Thisted og Struer i 2020.

30.07.2020
Stopskilt ved Lellinge

Fra analoge signaler til nyt digitalt signalsystem

30.07.2020
førerhusets nye skærmet til nye signaler

Nye digitale signalsystemer til fjernbanen og S-banen

Læs mere om nye signaler til fjernbanen og S-banen

21.07.2020
Oddesundbroen

Malerarbejde kræver kortvarig natspærring af Oddesundbroen

Oddesundbroen spærres for trafik i nattetimerne frem til den 3. august på grund af malerarbejde.

17.07.2020
Sporarbejde

Sommerens sporarbejder står for døren

Skal du med tog resten af sommeren, er det en god ide at tjekke Rejseplanen. Fredag d. 17. juli påbegynder Banedanmark nemlig flere store sporarbejder rundt omkring i landet.

08.07.2020

Banedanmark udskifter de bevægelige brolejer på Jernbanebroen over Limfjorden

Den 82 år gamle jernbanebro over Limfjorden skal have udskiftet bevægelige brolejer.

07.07.2020

Broer renoveres mellem Nykøbing F og Rødby Færge

Sporret er spærret fra den 17. juli, mens vi renoverer to broer mellem Nykøbing F og Rødby.

05.07.2020
Geder på Lolland

Geder plejer naturen på gammelt baneterræn

Krat skal holdes i skak, så banearealer bevares som levesteder for sjældne arter. Det hjælper geder Banedanmark med på Rødbyhavns gamle godsbaneterræn.

02.07.2020
Luftfoto af arbejdet med at anlægge Ny bane til Aalborg Lufthavn

Sommerens banearbejder nord for Aalborg giver ændringer i tog- og vejtrafikken

Banedanmark arbejder for fuld tryk med den nye bane til Aalborg Lufthavn samt det nye dobbeltspor ved Lindholm Station. Det påvirker togtrafikken, hvorfor Banedanmark fra juli spærrer togtrafikken. Baneprojekterne påvirker også vejtrafikken på Viaduktvej.

02.07.2020
banearbejder

Fuldt tryk på jyske sporarbejder

Udviklingen og fremtidssikringen af jernbanen kan ses og mærkes overalt i landet i disse år. Denne sommer tager Banedanmark et ordentligt ryk på den centrale strækning mellem Fredericia og Brønderslev.

02.07.2020
""

Der er plads til flere i toget, men husk stadig at passe på hinanden

Mange mennesker er i denne tid på vej på sommerferie – også med den kollektive trafik, hvor det fortsat er vigtigt at holde afstand og passe på hinanden.

01.07.2020
Tog på elektrificeret strækning

Første høring om kapacitetsudvidelse af Ringsted Station går i gang

Ringsted er et af Danmarks knudepunkter for jernbanetrafikken, og nu går arbejdet i gang med at finde den rette løsning til, hvordan togene bedst muligt kommer gennem stationen. Alle har mulighed for at komme med input ved den første høring, der sættes i gang den 1. juli.

01.07.2020
Oddesundbroen

Banedanmark maler Oddesundbroen

Banedanmark udfører løbende malerarbejde på Oddesundbroen for at beskytte broens stålkonstruktioner. Næste gang er i perioden fra 30. juni til 30. september. Arbejdet skal gennemføres i sommermånederne for at sikre, at malerarbejdet kan udføres under de bedst mulige forhold.

30.06.2020
banearbejder

Forlænget mulighed for forudbetaling af leverancer

Leverandørers mulighed for forudbetaling af leverancer for op til 1 mio. kr. forlænges til 31. oktober.

25.06.2020
Nyt bomanlæg med digitale højtalere.

Natlig vedligeholdelse og test

Banedanmark arbejder på jernbaneoverkørsler mellem Roskilde og Køge. Det sker om natten sidst i juni 2020.

16.06.2020
Visualisering af Jerne Station

Banedanmark bygger ny station i Jerne ved Esbjerg

Ved udgangen af 2020 kan borgerne i Jerne øst for Esbjerg tage toget fra deres helt egen lokalstation på Esbjerg Nærbane. Fra midten af juni sætter Banedanmark gang i byggeriet af Jerne Station, mens Esbjerg Kommune bygger stationens forplads.

10.06.2020

Køge Nord Station fylder et år

Den 31. maj 2019 indviede HKH Kronprins Frederik Køge Nord Station. Banedanmarks nye station har siden høstet nationale såvel som international anerkendelse for sit design.

02.06.2020
elektrificeret jernbanestrækning

Banedanmark har politianmeldt entreprenør og tidligere ansatte på mistanke om bestikkelse

I forbindelse med Kammeradvokatens undersøgelse af Banedanmark har styrelsen valgt at politianmelde en entreprenør og to tidligere ansatte.

29.05.2020

Direktionen

26.05.2020
Forsiden af Banedanmarks årsrapport 2019

Årsrapport 2019

Læs Banedanmarks årsrapport 2019

18.05.2020
Nyt skærmdesign for perronskærm

Passagerer får bedre information med nyt skærmdesign

Et nyt skærmdesign bliver nu rullet ud til stationer, hvor der kører fjern- og regionaltog.

15.05.2020

Støj fra jernbanen

14.05.2020
Vandhul

Vandhuller langs banen gavner dyr og planter

Banedanmark har etableret en lang række vandhuller langs den nye bane mellem København og Ringsted. Det er godt nyt for frøer og tudser.

14.05.2020
Banen i det grønne

Om Banedanmark

14.05.2020
Perron på Roskilde Station

Flere rejsende i den kollektive transport

Med den yderligere gradvise genåbning af landet forventes flere rejsende i den kollektive transport.

13.05.2020
Birkemus

Banedanmark hjælper birkemusen

Banedanmark har fokus på flora og fauna langs banen. Det gælder fx den sjældne og fredede birkemus, som der bliver taget hensyn til under udrulningen af Signalprogrammet.

12.05.2020
signaler

Stort behov for validatorer


De historisk mange opgaver på jernbanen i disse år, øger efterspørgslen på de sikringstekniske eksperter. Derfor arbejdes der målrettet på at uddanne flere af disse validatorer, der er afgørende for sikkerhedsgodkendelserne på jernbanen.

12.05.2020
Signalprogrammet ERTMS-kort

God fremdrift for Signalprogrammet


Udrulningen af det nye signalsystem følger tidsplanerne, togene bliver udrustet i det rette tempo, og punktligheden er på niveau på de strækninger, der har fået installeret det nye system.

04.05.2020

Udrulningsplan nyt skærmdesign

30.04.2020
Hånd, der holder mobiltelefon med Banedanmarks app Din Station

Se, hvornår toget kører direkte på din mobil

En ny app til togpassagerer giver et nemt og hurtigt overblik over togafgange fra landets stationer.

28.04.2020
Tog og skinner

Togtrafikken på vej tilbage til normalen

I takt med at samfundet gradvist genåbner, vender hverdagen også tilbage på skinnerne efter mange uger med søndagskøreplan.

28.04.2020
Betonelementer Sandbyvej

Tonstunge broelementer løftet på plads ved Glumsø

Mandskabet stod klar, og med assistance fra en kæmpe kran og en mindre hjælpekran blev 43 store betonelementer løftet på plads med millimeterpræcision.

24.04.2020

Søndagslukning af overkørsler mellem Køge og Roskilde

Fem Jernbaneoverkørsler på Lille Syd Banen mellem Køge og Roskilde spærres den 3. maj på grund af test i forbindelse med software-opdatering.

21.04.2020
Sporsænkning

Togene kører igen mellem Roskilde og Holbæk efter arbejder på broer og spor

Seks uger med forberedende arbejder til elektrificering er nu afsluttet mellem Roskilde og Holbæk.

16.04.2020
banearbejder

Corona-støtte til leverandører

Banedanmark understøtter det private erhvervsliv med fremrykning, forudbetaling og medfinansiering, for at holde hjulene i gang under coronakrisen.

13.04.2020
Perron på Roskilde Station

Gradvist flere tog på skinnerne

I forbindelse med, at Danmark åbner gradvist, bliver der også løbende indsat flere tog på såvel fjern- og regionalstrækningerne som på den københavnske S-bane.

07.04.2020
IC tog i åbent landskab

Pressemeddelelse genudsendt ved en fejl

Pressemeddelelse om trafikken over landegrænserne blev "genudsendt" ved en fejl.

07.04.2020
Tog mellem Thisted og Struer

Farvel til de gamle signaler: Thybanen er bragt ind i fremtiden

Det nye signalsystem er nu sat i drift på Thybanen.

07.04.2020
Strækninger med det nye signalsystem

Banedanmarks nye signalsystem udrullet på Thybanen

Med Thybanen er endnu en togstrækning nu taget i brug med det nye signalsystem.

03.04.2020
Næstvedvej i Vordingborg

Næstvedvej i Vordingborg får ny belægning

Broen, der fører Næstvedvej over banen i Vordingborg, blev bygget op sidste år og får nu den endelige belægning

03.04.2020
Arbejde i sporet

Forudbetaling af leverancer for op til 1 million kroner

For at understøtte erhvervslivet under coronakrisen åbner Banedanmark op for forudbetaling af leverandører

03.04.2020
elektrificeret jernbanestrækning

Banedanmark gør klar til grøn elektrificering mellem Aarhus og Fredericia

35 broer skal bygges om mellem Aarhus og Fredericia for at gøre klar til elektrificering af banen.

02.04.2020
Bro over Herlufsholm Allé

Ombygning af bro nord for Næstved

I ugen før påske begynder vi at arbejde på broen over Herlufsholms Allé. De bløde trafikanter kan fortsat komme under banen

01.04.2020
Gravemaskine

Banedanmark medfinansierer corona-faciliteter på byggepladser

Banedanmark udvider corona-tiltag på byggepladser ved at betale en del af ekstraudgifterne til flere mandskabsvogne og ekstra byggepladsfaciliteter.

31.03.2020
Blomster langs jernbanen

10.000 blomsterløg langs banen

Over 10.000 forårsløg er siden 2007 blevet sat langs banenettet. Det er både til glæde for passagerne og for bier og andre insekter. Det er Forstafdelingen hos Banedanmark, der kom på ideen.

31.03.2020
Intercitytog i fart

Togene kører stadig - trods corona-krise

Selvom om corona-krisen har lukket store dele af samfundet ned, er der stadig mange borgere, der skal til og fra arbejde. Banedanmark holder togene i gang.

31.03.2020
elektrificeret jernbanestrækning

Arbejdet på jernbanen mellem Roskilde og Holbæk forlænges med en weekend

Det omfattende arbejde med at sænke sporet fem steder og arbejde på to broer, som i øjeblikket er i fuld gang mellem Roskilde og Holbæk, kommer til at vare to dage længere end beregnet.

27.03.2020

Abonnement bekræftet

27.03.2020
Anne Hougaard Olesen - økonomidirektør

Ny økonomidirektør til Banedanmark

Anne Hougaard Olesen er pr. 1.4 ansat som økonomidirektør i Banedanmark. Hun kommer fra en stilling som vicedirektør for økonomi samme sted og har de seneste fem år stået i spidsen for en omfattende transformation af Banedanmarks økonomistyring.

27.03.2020

Banedanmark bygger ny station i Glumsø

Togpassagerer og naboer kan se frem til en fornyet udgave af Glumsø Station, når stationen i løbet af efteråret vil stå klar efter mange måneders ombygning.

26.03.2020

Intensivt arbejde i Glumsø

En stor del af det arbejde, der skal foregå under spærringen mellem Ringsted og Næstved, finder sted i Glumsø på Sjælland.

25.03.2020
Birkemus

Birkemusen

Vi arbejder målrettet for at bevare fredede dyrearter.

25.03.2020

Artikler

24.03.2020
Tog mellem Thisted og Struer

Det nye signalsystem på vej mellem Hvidbjerg og Struer

23.03.2020
jordarbejde_ved_sporarbejde

Vi arbejder intensivt mellem Ringsted og Næstved

Banedanmarks arbejder med at gøre banen mellem Ringsted og Rødby klar til den kommende Femern-forbindelse og tager i år endnu et kæmpe skridt mellem Ringsted og Næstved.

20.03.2020
Valby Station

S-banen 2020

20.03.2020
Perron på Vojens Station

Fjernbanen 2021

20.03.2020
Perron på Vojens Station

Fjernbanen 2020

20.03.2020
Tog kører gennem landskab

Sporarbejde mellem Ringsted og Næstved fra udgangen af marts

Lørdag den 28. marts sætter Banedanmark gang i sporarbejdet imellem Næstved og Ringsted, som betyder, at togstrækningen vil være spærret i otte måneder frem til udgangen af november.

20.03.2020
Skinnetransport

Sikkerhedshensyn udskyder ombygning af Slagelse Station

Den omfattende ombygning og fornyelse af Slagelse Station udskydes til 2021.

19.03.2020
Sporarbejde

Banedanmark fornyer sporene og gør klar til højere hastighed mellem Hobro og Aalborg

Fra april og frem til udgangen af 2020 udfører Banedanmark en omfattende fornyelse af jernbanen mellem Hobro og Aalborg.

15.03.2020
IC3 tog på Vojens Station

Færre tog over landegrænserne

Der kører stadig tog til både Sverige og Tyskland – der kører bare færre af dem som følge af regeringens beslutning om at indføre restriktioner på rejser ind i landet.

14.03.2020
IC tog i åbent landskab

Togtrafikken begrænses væsentligt ved landets grænser

Regeringen besluttede sent fredag aften at lukke landets grænser for unødvendige rejser. Beslutningen betyder væsentligt reduceret eller forlænget rejsetid på flere strækninger

12.03.2020
Intercitytog i fart

Banedanmark sikrer jernbanedriften under inddæmningen af Corona-pandemi

Banedanmark har sendt de fleste medarbejdere hjem som følge af regeringens strategi for at inddæmme spredningen af Corona-virusset. Samtidig sørger Banedanmark for at sikre jernbanedriften og de store infrastrukturprojekter

10.03.2020
Hurup Station

Det nye signalsystem på vej mellem Bedsted og Hvidbjerg

Banedanmark har i denne uge taget det nye signalsystem i brug på anden del af Thybanen, nemlig mellem Snedsted og Bedsted - og går nu i gang med tredje etape af Thybanen, som frem imod påske får udrullet det nye signalsystem.

06.03.2020
Banedanmarks logo

Banedanmark har bedt Kammeradvokaten undersøge kritisable forhold hos Banedanmark

Banedanmark har politianmeldt en tidligere ansat og en entreprenør for mistanke om bestikkelse.

03.03.2020
Perron på Roskilde Station

Nu går Banedanmark i gang med spor og broer mellem Roskilde og Holbæk

Nu går Banedanmark i gang med de forberedende arbejder til elektrificering mellem Roskilde og Holbæk. Der ombygges spor og broer, så der er plads til fremtidens kørestrømsanlæg og grøn drift med eltog. Arbejderne vil påvirke togtrafikken i seks uger fra den 4. marts.

02.03.2020
Punktsky

Sådan scanner Banedanmark jernbanen

Det er nu muligt at opmåle jernbanen digitalt, hvilket giver et endnu bedre grundlag for løbende at forbedre jernbanen

28.02.2020
overkørsel på Thybanen

Det nye signalsystem på vej mellem Snedsted og Bedsted

Banedanmark har i denne uge taget det nye signalsystem i brug mellem Thisted og Snedsted – og går nu i gang med næste etape på Thybanen, som i løbet af foråret får det nye signalsystem.

28.02.2020
Forside af publikationen Beslutningsgrundlag Aarhus H

Beslutningsgrundlag Aarhus H

Koncepter for ombygning af Aarhus H.

25.02.2020
Beredskabsvogne

Beredskab Banedanmark

Beredskab Banedanmark fjerner havareret materiel på jernbanen.

21.02.2020

Ny anlægsdirektør i Banedanmark

Peter Jonasson er udpeget som ny anlægsdirektør i Banedanmark

17.02.2020
Adm. direktør Hakon Iversen

Ny administrerende direktør for Banedanmark

Den 1. april 2020 tiltræder Hakon Iversen som administrerende direktør for Banedanmark.

14.02.2020
Nye signaler ml. Thisted og Struer

Tog- og biltrafikken påvirkes etapevis, mens der arbejdes på Thybanen

Vi udskifter bomanlæg mellem Struer og Thisted som led i udrulningen af det nye digitale signalsystem på strækningen.

12.02.2020
Informationsmøde Næstved Arena

Kom og hør om vores arbejde i 2020

Vi fortsætter med offentlige møder om det kommende store arbejde på Ringsted-Femern Banen.

11.02.2020
Nye spor bliver lagt på nye sveller

Vi lægger spor på Falster

Så er vi i gang med at lægge det nye dobbeltspor på Falster

09.02.2020
Væltet træ saves op

Banedanmark er stormklar

Mens stormen raser, har Banedanmark indsat ekstra mandskab til at passe på banen.

22.01.2020
elektrificeret jernbanestrækning

Grøn elektrificering på vej til jernbanen mellem Roskilde og Holbæk

Nu går Banedanmark i gang med at elektrificere jernbanen mellem Roskilde og Holbæk. Senere følger et helt nyt signalsystem.

22.01.2020

Techfirma vinder Banedanmarks crowdsourcing challenge

I skarp konkurrence med 20 andre deltagere har schweiziske SCS vundet førstepræmien i Banedanmarks internationale udfordring af digitale specialister.

09.01.2020

Køreplan 2020

Den nye køreplan på fjern- og regionalbanen trådte i kraft den 15. december 2019.

08.01.2020
Informationsmøde Næstved Arena

Offentlige møder i Glumsø og Nykøbing F

Banedanmark inviterer borgere og pendlere til at høre om året sporspærring mellem Ringsted og Næstved.

20.12.2019
Tog i bevægelse

Nedsat hastighed ved Forlev forlænger rejsetiden

Der køres i øjeblikket med nedsat hastighed ved Forlev vest for Slagelse, hvor sporet har sat sig på grund af blød undergrund.

20.12.2019
Luftfoto Ringsted-Femern Banen

Omfattende fornyelse af Ringsted-Femern Banen fortsætter i 2020

Den omfattende fornyelse af Ringsted-Femern Banen fortsætter i 2020. Læs mere om de kommende arbejder.

18.12.2019

Administrerende direktør for Banedanmark

Stillingen som administrerende direktør for Banedanmark er slået op.

16.12.2019

Banedanmarks forbrug af glyphosat

Banedanmark har genberegnet mængden af anvendt glyphosat i perioden 2009-2018 og fået beregningerne eksternt kvalitetssikret.

16.12.2019
Tog mellem Roskilde og Køge

Nyt signalsystem rulles ud på den første strækning i Østdanmark

Strækningen mellem Roskilde og Køge er nu udrullet med det nye signalsystem.

13.12.2019
Tog gennnem landskab

Køreplanlægning

Sammen med togselskaberne lægger vi de planer, som togtrafikken på det statslige jernbanenet kører efter.

06.12.2019
Jernbane natur

Sådan arbejder Banedanmark for naturen

Banedanmark arbejder målrettet på at fremme naturen og biodiversiteten, mens vi vedligeholder, udvikler og fremtidssikrer jernbanen. I forbindelse med vores projekter på jernbanen, tager vi hensyn til naturen og dyrelivet.

06.12.2019
Passagerer i Nordjylland

Fejl i software til sporskifter forsinker tog mellem Frederikshavn og Lindholm

Fejl i en softwareopdatering fra Thales giver problemer med sporskifterne mellem Frederikshavn og Lindholm. Vi er i fuld gang med at løse fejlen.

03.12.2019
Tidl. administrerende direktør Per Jacobsen

Direktør for Banedanmark fratræder sin stilling

Efter knap fire år på posten, har Banedanmarks direktør valgt at fratræde sin stilling. Per Jacobsen bliver på posten, indtil hans afløser er fundet.

03.12.2019
Ny Thistedvej over banen

Ny Thistedvej åbner for trafik

Den nye Thistedvej er nu åben for trafik henover den kommende bane til Aalborg Lufthavn.

27.11.2019
elektrificeret jernbanestrækning

Forarbejde til elektrificering starter op på Falster

Så er turen kommet til strækningen mellem Orehoved og Nykøbing F, hvor vi nu begynder at gøre klar til elektrificering.

25.11.2019
Sporarbejde i mørket

Når vi arbejder i sporet

Vores arbejder i sporet planlægges i god tid af hensyn til trafikken.

22.11.2019
""

Kom til Åben Skurvogn

Mød os til Åben Skurvogn ved Fjordvang den 26. november kl. 15.30-16.30

20.11.2019

Banedanmark udfordrer digitale specialister

Banedanmark har over 10.000 gamle kort, der skal digitaliseres. Kan kunstig intelligens eller robotics løse problemet?

18.11.2019
Banedanmark gør strækningen mellem Langå og Struer klar til det nye signalsystem.

Natarbejde i Aalborg

Banedanmark fjerner skiltefundamenter i Aalborg. Arbejdet finder sted om natten. Opstart er den 25. november.

13.11.2019
Tog gennnem landskab

IC3-tog får digitalt boost i Langå

Banedanmark fejrede i dag i Langå, at de første seks IC3-tog er klar til at køre med det nye digitale signalsystem, som skal give danskerne flere tog til tiden.

08.11.2019
Grafik, der viser, hvordan det nye signalsystem fungerer

Nyt signalsystem tages i brug på den første strækning i Østdanmark

Strækningen Roskilde-Køge bliver til december den første i Østdanmark, hvor det nye, digitale signalsystem tages i brug. De digitale signaler skal give passagererne flere tog til tiden.

08.11.2019
Markerboard.

Natarbejder mellem Langå og Struer

Banedanmark arbejder om natten mellem Langå og Struer i november og december 2019.

06.11.2019
Trafikinformationsskærm

Skærme til trafikinformation får nyt design

Fra Roskilde til Korsør tester vi netop nu et nyt design på skærmene til stationerne.

30.10.2019
Erstatningsskov i Ishøj

Ny bane skaber plads til ny skov

Vi planter 115 hektar ny skov som erstatning for de træer, vi fældede for at skabe plads til den nye bane mellem København og Ringsted.

29.10.2019
Fjordvang

Mød os til Åben Skurvogn

Mød os til Åben Skurvogn den 1. november kl. 15.30-17.00 på Banedanmarks byggeplads ved Fjordvang, Randers.

28.10.2019
Overkørsel med led

Nedlæggelse af usikrede overkørsler

28.10.2019

Mere overskuelig trafikinformation

Banedanmark indfører i 2020 et helt nyt skærmdesign til trafikinformation

17.10.2019
Skinner

Undersøgelse af forbrug af glyphosat

Banedanmark igangsætter undersøgelse af sit forbrug af glyphosat.

08.10.2019
Udsigten fra Banedanmarks trafiktårn

Kulturnatten: Banedanmark bag kulisserne

Ved du hvordan togtrafikken styres ind og ud af Københavns Hovedbanegård? Har du nogensinde set, hvordan S-togene styres fra Trafiktårnet? Og har du lyst til at slutte din dag af med et glas bobler i 9. sals højde med udsigt over hele København? Så kom til Banedanmarks arrangement på Kulturnatten!


08.10.2019
Ørrildvej 52

Nu begynder vores arbejde ved Ørrildvej

Nu begynder arbejdet med at udskifte broen over banen ved Ørrildvej 52 samt nedlæggelse af broen ved Ørrildvej 43

07.10.2019

Besøg Banedanmark på Kulturnatten

Fredag den 11. oktober kan du igen møde Banedanmark på Kulturnatten i København.

04.10.2019
Perron på Aarhus Hovedbanegård

Pas på vores fælles dagligstue

Det skal være rart og trygt at opholde sig på de danske togstationer.

02.10.2019
Mose ved Astrup

Beslutningsgrundlag ligger klar

Banedanmarks beslutningsgrundlag for Ny bane Hovedgård-Hasselager er overdraget til politisk behandling i Folketinget og offentliggjort sammen med høringsnotatet og den endelige VVM-redegørelse.

02.10.2019
Natarbejde på jernbanen

Natarbejde mellem Næstved og Vordingborg langs banen

Vores store gule spormaskine presser de nye skærver på plads i sporet.

02.10.2019
Hånd der peger kort

Dokumenter

02.10.2019
Mose ved Astrup

Ny bane Hovedgård - Hasselager

Som led i Togfonden DK undersøger Banedanmark en ny jernbanestrækning mellem Hovedgård og Hasselager.

27.09.2019
Sporskiftesliberen

Millimeterpræcist natarbejde på skinnerne

Vi forlænger sporskifternes levetid i de kommende uger.

25.09.2019
""

Når Banedanmark åbner efter et sporarbejde

Inden vi åbner en strækning efter et sporarbejde, gennemgår vi af hensyn til sikkerheden det udførte arbejde.

18.09.2019
elektrificeret strækning

Banedanmark bygger broer om til elektrificeringen af jernbanen

Der skal bygges mange broer om i forbindelse med, at Banedanmark elektrificerer jernbanen mellem Aarhus og Lindholm. På et informationsmøde den 1. oktober vil Banedanmark fortælle om de broer, der skal bygges om i Randers Kommune i 2019 og 2020.

18.09.2019
Ringsted-Femern Banen forsidefoto

Østre Ringvej er gjort klar til fremtidens jernbane

Banedanmark indvier i samarbejde med Næstved Kommune den nye bro på Østre Ringvej i Næstved efter fem måneders ombygning. Det sker på fredag den 20. september.

15.09.2019
Luftfoto af Ringsted-FEmern Banen

Togene kører igen mellem Orehoved og Vordingborg

Passagererne kan igen tage toget mellem Vordingborg og Orehoved, efter at Banedanmark har arbejdet intensivt de seneste fem måneder med at gøre banen klar til fremtiden.

12.09.2019
Den nye Masnedsundbro ved Vordingborg

Et spor på Brovejen i Vordingborg

15. september indsnævrer vi Brovejen til én vejbane

12.09.2019
Sammensat foto af jernbane, tog og medarbejdere

Viadukten på Orevej

I den kommende periode arbejder vi intensivt på at gøre Orevej færdig til åbning for trafik sidst i oktober.

11.09.2019
Usikret overkørsel

Oplysningskampagne om overkørsler

Transportminister Benny Engelbrecht sætter gang i en kampagne med fokus på at øge opmærksomheden hos trafikanterne, når de krydser en overkørsel.

05.09.2019
""

Elektrificeringen fortsætter

Nu fortsætter vi med elektrificering mellem Næstved og Vordingborg

04.09.2019

Togene kører igen mellem Vordingborg og Næstved

Onsdag kører togene igen mellem Vordingborg og Næstved efter fem måneders omfattende fornyelse af strækningen. Dermed er banen et stort skridt videre mod fremtidens jernbane, der sikrer hurtigere og mere miljøvenlige tog til regionen

03.09.2019
Stationsskilt på Kværndrup Station

Banedanmark fornyer perron på Kværndrup Station

Banedanmark er begyndt at bygge ny perron i Kværndrup. Perron 1 får dermed et tiltrængt løft og skal stå klar til december.

02.09.2019
""

Vordingborg-Næstved åbner onsdag morgen

Passagererne må desværre væbne sig med yderligere tålmodighed, mens Banedanmark arbejder på højtryk med at gøre banen klar mellem Næstved og Vordingborg. Forlængelsen skyldes hensynet til jernbanesikkerheden

01.09.2019
Tog kører gennem landskab

Åbningen af Vordingborg-Næstved udskudt med et døgn

Passagererne må væbne sig med lidt mere tålmodighed, inden de kan tage den genåbnede bane i brug. Banedanmark er klar med kaffe mandag morgen.

28.08.2019
""

Stort skridt videre mod fremtidens jernbane

Transportminister Benny Engelbrecht er lørdag i Vordingborg for at markere genåbningen af strækningen Næstved-Vordingborg og sige tak for tålmodigheden til passagererne efter et halvt år med omfattende fornyelse og opgradering af banen

27.08.2019
Banedanmark gør strækningen mellem Langå og Struer klar til det nye signalsystem.

Stationer gøres klar til nyt signalsystem

12 stationer på jernbanestrækningen Langå-Struer gøres klar til det nye signalsystem i efteråret 2019.

21.08.2019
Her er et paddehegn ved Køge Å.

Naturen langs med Den nye bane

Banedanmarks mange tiltag på natur- og miljøområdet i og ved Den nye bane København-Ringsted er med til at sikre biodiversiteten langs med strækningen.

13.08.2019
Banen i det grønne

Få overblikket over elektrificeringen

11.07.2019
Dobbeltsporet jernbane

Vi støber bro i Næstved

I næste uge begynder vi at støbe den Nye bro på Østre Ringvej.

09.07.2019
Transportminister Benny Engelbrecht bliver introduceret til det nye signalsystem på S-banen

Transportministeren på tur i S-tog med nyt signalsystem

Det nye signalsystem skal fremtidssikre S-banen og give flere tog til tiden.

08.07.2019
Tog på den nye bane København-Ringsted

Flere tog på ny bane mellem København og Ringsted

Fra 8. juli er trafikken på den nye bane udvidet med et ekstra tog, så der nu kan køre to tog i timen. Samtidig sættes hastigheden op.

04.07.2019

Strømpillerne på Lillebæltsbroen har fået et løft

Fem år med en særdeles kompliceret renovering af strømpillerne på Lillebæltsbroen er ovre.

04.07.2019
Der skal strøm til banens mange tekniske komponenter så som sporskiftevarme, der holder sporskifterne fri for is om vinteren.

Nye signaler mellem Langå og Struer

Banedanmark forbereder strækningen Langå-Struer til det nye signalsystem i sommeren 2019.

01.07.2019
Transportminister Benny Engelbrecht introduceres til det nye signalsystem i Arrivas tog

Minister begejstret for nyt signalsystem i Midt- og Vestjylland

Benny Engelbrecht var med da Banedanmark og Arriva fejrede, at Arrivas tog er klar til nye signaler

01.07.2019
S-tog ved Københavns Hovedbanegård.

Nye signaler til central strækning

Vi installerer nye signaler på S-banestrækningen mellem Ryparken og Østerport.

28.06.2019
Kran

Spor- og skinnearbejde Næstved-Vordingborg

28.06.2019
jernbanespor

Varme skinner

Når temperaturen stiger, kan skinnerne udvide sig i varmen.

20.06.2019
usikret overkørsel med tog

Havarikommissionens rapport om ulykke i Sig

Rapport fra Havarikommissionen konkluderer, at ulykken i Sig, der kostede to mennesker livet, skete fordi minibussens chauffør ikke – eller ikke i tilstrækkelig grad – orienterede sig om kommende tog inden passage af sporet. Banedanmark arbejder på at få de resterende overkørsler nedlagt så hurtigt som muligt.

17.06.2019
Rejsning af master

Sådan elektrificerer vi jernbanen

14.06.2019
elektrificeret jernbanestrækning

Informationsmøde om jernbaneprojekter i Favrskov

I de kommende år forbedrer og fornyer Banedanmark hovedstrækningen mellem Aarhus og Aalborg på en række områder. Det betyder, at der frem til 2021 er en del større projekter i Favrskov Kommune.

13.06.2019
bro ved dalkærvej

Broen ved Dalkærvej indvies med taler og rød snor

En ny og højere bro på Dalkærvej i Klarskov nord for Vordingborg skal indvies, så broen er klar til fremtidens el-tog.


13.06.2019
Intercitytog i fart

Så kører togene igen efter den normale køreplan mellem Ringsted og Korsør

Banedanmark har siden den 23. marts fornyet dele af sporet på den meget trafikerede jernbanestrækning mellem Ringsted og Korsør. Arbejdet er ovre, og nu kører togene igen efter den normale køreplan.

11.06.2019
elektrificeret jernbanestrækning

Kom til informationsmøde om store jernbaneprojekter i Favrskov

07.06.2019
Hasbjergvej maj 2019

Vi river broen på Hasbjergvej ned

De kommende måneder skal trafik over banen I Sværdborg køre over Klarskov

04.06.2019
trafiktårnets mange digitale skærme

Nyheder04.06.2019

Nyt digitalt signalsystem giver flere S-tog til tiden

Banedanmarks nye digitale signalsystem på S-banen er netop sat i drift mellem Jægersborg-Klampenborg og Svanemøllen-Ryparken.


04.06.2019
pram

Omlæsning af sten ved Masnedsundbroen

Fra midt i juni begynder der at ankomme en række skibe fra Norge, cirka 10 skibe i alt

29.05.2019
Køge Nord Station

Danmark har fået sin første højhastighedsbane

Fredag d. 31. maj indviede H.K.H. Kronprinsen Danmarks første højhastighedsbane mellem København og Ringsted.

28.05.2019
nabo

Besigtigelsesforretninger og ekspropriationer

23.05.2019
luftfoto af Lundby april 2019

Vi løfter gangbro ind på Lundby Station

Stor kran I arbejde I Lundby lørdag den 25.5.

07.05.2019
Billede af forsiden af Grønt regnskab 2018

Grønt regnskab 2018

Banedanmark arbejder for at vedligeholde, udvikle og fremtidssikre jernbanen. Det er et fokus at arbejde for klima og miljø.

03.05.2019
Tegning af Køge Nord Station

Indvielse af Den nye bane København-Ringsted

Den 31. maj 2019 skrives der danmarkshistorie, når H.K.H. Kronprins Frederik indvier Danmarks første højhastighedsbane.

29.04.2019

Østre Ringvej gøres klar til fremtidens el-tog

Broen på Østre Ringvej gøres klar til udbygningen af Ringsted-Femern Banen

26.04.2019
Bom og advarselsanlæg i overkørsel

Nyt signalsystem mellem Roskilde og Køge udskydes

Banedanmark har valgt at udskyde driften af et nyt signalsystem på strækningen Roskilde-Køge fra maj 2019 til forventeligt 4. kvartal 2019.

10.04.2019

Billeder og film

10.04.2019
Køge Nord Station visualisering

Køge Nord Station

Køge Nord Station et knudepunkt for mange sjællandske rejsende

01.04.2019
baby i barnevogn

Fast Track til børnefamilier

Banedanmark vil gerne forbedre forholdene for småbørnsforældre. Derfor indfører vi nu et ”Fast Track”til barnevogne på perronerne.

29.03.2019
Kurveudretning Glumsø

Banedanmark forbedrer og fremtidssikrer banen mellem Ringsted og Nykøbing F

Banedanmark går i aften i gang med en historisk, stor fornyelse og ombygning af banen på Sydsjælland og Falster

29.03.2019
Jordkørsel Ring Syd

Arbejde og tung trafik ved Ring og Remkolde

Store mængder jord og andre materialer bliver kørt væk over de kommende måneder

25.03.2019
Banedanmarks ur

Sommertid - vintertid

Sådan fungerer stationsurene.

22.03.2019
strømaftager på el-tog

Succesfuld test af kørestrømsanlægget mellem Køge Nord og Næstved

Et testtog har med succes brugt de seneste nætter på at teste det nye kørestrømsanlæg mellem Køge Nord og Næstved. Anlægget er nu færdigt, og næste opgave er nu selve Næstved Station.

21.03.2019
Spunsarbejde i Randers

Betonfundamenter til kørestrøm bankes i jorden ved Næstved

Cirka 300 betonfundamenter skal i jorden i forbindelse med elektrificeringen af jernbanen.

21.03.2019
Banedanmarks ur

Fjernbanen 2019

Se hvor punktlige togene er

21.03.2019

S-banen 2019

Se punktligheden for S-banen

18.03.2019
Vi sætter hætte over de gamle signaler

Nyt signalsystem mellem Roskilde-Køge

Banedanmark tog det nye signalsystem mellem Køge og Næstved i brug i 2021

18.03.2019
Forside af Årsrapport 2018

Årsrapport 2018

Læs Banedanmarks årsrapport 2018

15.03.2019
Luftfoto fra Lundby

Arbejde i Lundby

Vi gør klar til arbejdet hen over sommeren i Lundby

14.03.2019
Luftfoto fra Vordingborg

Arbejde i Vordingborg

Flere arbejder starter op I Vordingborg

05.03.2019

Internettet i DSB's fjern- og regionaltog får et markant løft

Banedanmark gennemfører sammen med togoperatørerne, Teleindustrien og mobilselskaberne projektet "Internet i Tog", som skal gøre toget til en fuldt funktionsdygtig arbejdsplads, og en væsentlig del af projektet er opsætningen af signalforstærkere, såkaldte repeatere, i DSB's fjern- og regionaltog 

04.03.2019
bronedrivning

Sporarbejde og togbusser på Ringsted-Femern Banen

01.03.2019
elektrificeret jernbanestrækning

Test af det nye kørestrømsanlæg mellem Køge Nord og Næstved

Det nye kørestrømsanlæg mellem Køge Nord og Næstved er nu klar til at blive testet. Det sker i en række nætter i de kommende uger. Når vi tester med tog om natten betyder det, at perronovergange og overkørsler vil være lukkede.

01.03.2019
sporombygningstoget

Travle tider på de sjællandske spor

Banedanmark er i gang med at forny og udvikle jernbanen på Sjælland i historisk stor stil. Fordelene venter lige om hjørnet, men der kommer en tid med udfordringer for passagererne.

27.02.2019
Aalborg Lufthavn set fra luften.

Nu begynder byggeriet af den nye bane til Aalborg Lufthavn

Byggeriet af den nye bane til Aalborg Lufthavn går nu for alvor i gang. Banen forventes indviet ved udgangen af 2020.

23.01.2019

Få dateret dine gamle fund på Vordingborg Bibliotek

Femern A/S, Vejdirektoratet og Banedanmark er gået sammen om at åbne en ny udstilling på Vordingborg Bibliotek

23.01.2019
enkeltsporet strækning

Ny bane til Billund

Banedanmark undersøger en ny jernbaneforbindelse til Billund.

18.01.2019
FORST beskaering

Forberedende arbejder nord for Vordingborg

Nu begynder de forberedende arbejder til sporarbejde nord for Vordingborg

17.01.2019

Dokumenter

16.01.2019
mand der peger

VVM-høring

Hele materialet til VVM-høringen er nu offentliggjort

16.01.2019
Udgravning af jord til mastefundamenter ved sugning

Elektrificering på Næstved Station

Vi begynder elektrificeringen af Ringsted-Femern Banen på Næstved Station

14.01.2019

VVM høring

10.01.2019
Intercitytog i fart

Lyntogene vender tilbage mellem Aarhus og Aalborg

Den 4. februar lysner det for togpassagererne, der rejser mellem Aarhus og Aalborg. Lyntogene som har været aflyst siden 9. december, indsættes igen på strækningen sammen med de normale IC-afgange.

09.01.2019
Ramning af kørestrømsfundamenter

Nu går vi i gang med at forbedre jernbanen mellem Roskilde og Kalundborg

Nu tages de første skridt mod elektrificeringen af Nordvestbanen. Første besigtigelsesmøde er på torsdag, og inden for de kommende år bliver strækningen fra Roskilde over Holbæk til Kalundborg elektrificeret og udstyret med det nye signalsystem. Samtidig bliver sporet mellem Holbæk og Kalundborg renoveret.

08.01.2019

Øjeblikkelig implementering af påbud

Banedanmark oplyser følgende i forbindelse med Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsens påbud

04.01.2019
De gamle signaler har fået hætte på

Baggrundsmateriale

Her finder du blandt andet baggrundsrapporten og beslutningsgrundlaget for Signalprogrammet.

04.01.2019
Valmuer langs jernbanen

Elektrificering Roskilde-Kalundborg

Vi elektrificerer jernbanen mellem Roskilde og Holbæk.

03.01.2019

Vindmålinger fra Storebælt 2.1.2019

03.01.2019
vestbroen i solnedgang

Ulykke på Storebæltsbroen

Storebæltsbroen åbner for togtrafik med reduceret drift torsdag kl. 10

02.01.2019

Togene kører igen over Storebælt i morgen klokken 10

Arbejdet med at gøre sporet klar efter togulykken tidligere på dagen er så omfangsrigt, at togene først kommer til at køre over Storebælt igen i morgen klokken 10.

19.12.2018
enkeltsporet strækning

Beslutningsgrundlag

Banedanmark har afleveret det VVM-beslutningsgrundlag for en ny bane til Billund, som forligskredsen bag Togfonden bestilte i 2014.

19.12.2018
Medarbejder fra  beredskab banedanmark

Infrastruktur

12.12.2018

Ny service hjælper dig rundt på din station – dinstation.dk

Banedanmark lancerer i dag en ny service, som skal give passagerer og pendlere en hjælpende hånd til at finde rundt på stationen

11.12.2018
Luftfoto af Masnedsund og Masnedø

Ny viadukt i Vordingborg

Ny viadukt i Vordingborg giver trafikale omlægninger

29.11.2018
Ringsted-Femern Banen forsidefoto

Omkørsel for trafikken på Gåbense Strandvej

en eksisterende jernbanebro over Gåbense Strandvej bredere, så den kan bære tre spor mod de to, der er i dag.

29.11.2018
Kran Vordingborg

Arbejde ved Brovejen i Vordingborg

I den kommende periode etableres et nyt stistykke langs Brovejen til bløde trafikanter

28.11.2018
Den kommende Kalundborg Øst station

Indvielse af Danmarks nye togstation, Biotekbyen Kalundborg Øst

Lørdag den 8. december får Biotekbyen Kalundborg og Nordvestbanen en ny togstation, Biotekbyen Kalundborg Øst. Stationen får tog en gang i timen, og på forpladsen er der arealer til cykelparkering, en buslomme og en parkeringsplads til cirka 100 biler.

21.11.2018
tog passerer Hobro Station

Vi tester og tager sikringsanlægget mellem Langå og Hobro i brug

Banedanmark er i gang med at teste det sikringsanlæg, der er blevet udskiftet i forbindelse med sporombygningen mellem Langå og Hobro.

21.11.2018
Åben Udgravning

Åben Udgravning ved Hammer

Kom og se den arkæologiske udgravning onsdag den 28. november.

19.11.2018
Randers19112018

Så ruller trafikken igen på Viborgvej

16.11.2018
Engvejen Roskilde-Kalundborg

Broer

16.11.2018
Dobbeltspor

Tinghøjvej ved Vordingborg lukker midlertidigt

Et stykke af Tinghøjvej lukker frem tiljanuar 2019

15.11.2018

Banedanmark indtager nyt domicil på Kalvebod Brygge

I 17 år har Banedanmark haft sit hovedkontor på Amerika Plads på Østerbro, som førhen var Nordisk Fjers hovedkontor. Men om få uger flytter Banedanmark ind et nybygget domicil på Kalvebod Brygge sammen med fire andre styrelser.

15.11.2018
Rampen ved Næstved1

Arbejde ved Næstved Station

Flere forskellige arbejder starter nu op på Næstved Station

09.11.2018
Perron på Vojens Station

Filmoptagelser og uddeling af materiale

Se retningslinjerne for filmoptagelser og uddeling af materialer

08.11.2018
Visualisering af Rampen i Næstved

Rampen i Næstved åbner med fest

Fredag den 9. november fejrer vi, at Rampen I Næstved igen åbner.

07.11.2018
Midlertidig omlæggelse af Viborgvej nu færdig

Spærring af Viborgvej i forbindelse med omlægning

Vi spærrer Viborgvej fra 13.-19. november for at omlægge den til dens permanente placering.

07.11.2018
Mast i landskab

Passagererne kan se frem til bedre internet i togene

02.11.2018
sporrammer

Nye spor og højere hastighed mellem Aarhus og Langå

23.10.2018
Perron S-banen

Banedanmark tester nyt signalsystem på S-banen i weekenden

Banedanmark tester mellem Hillerød & Svanemøllen og Ryparken & Klampenborg den 28.-29. oktober. Derfor indsættes der togbusser.

22.10.2018
""

Første strækning med det nye signalsystem i drift

Togene i Nordjylland kører her til morgen som de første i Danmark med det nye digitale signalsystem ERTMS.

12.10.2018
Parkboulevarden

Omlægning af Viborgvej

Fra den 13.-19. november omlægger vi Viborgvej til dens fremtidige forløb.

12.10.2018
""

Højhastighedsfræseren

Forebygger revner i skinnerne

11.10.2018
Broarbejde på Parkboulevarden i Randers

Nu åbner broerne på Parkboulevarden og Viborgvej igen

Siden slutningen af januar har Banedanmark været i gang med at ombygge broerne på Viborgvej og Parkboulevarden i Randers. Nu er de to gamle buebroer revet ned og erstattet af nye broer, der har den nødvendige frihøjde til det kommende kørestrømsanlæg.

09.10.2018
Svejsearbejde

Banedanmark udskifter defekt sporskifte i Snoghøj i efterårsferien

I efterårsferien udskifter vi et defekt sporskifte i Snoghøj ved Fredericia.

08.10.2018
""

Strøm og sikkerhed

Der er strøm på køreledningerne - også når toget holder stille.

05.10.2018
Sct. Clemensvej nord for Vordingborg

Banedanmark forbereder banen til elektrificering

Banedanmark skal over to weekender i oktober rive flere broer ned mellem Næstved og Nykøbing F. som forberedelse til den kommende elektrificering af banen, hvilket betyder, at der indsættes busser under arbejdet

03.10.2018
Præstøvej syd for Næstved

Fundamenter til støjskærm syd for Næstved

I weekenden 5.-8. oktober etablerer vi fundamenter til støjskærm syd for Næstved Station.

01.10.2018
FORST beskaering

Vi gør klar til støjskærm nord for Næstved Station

For at give plads til støjskærm og kommende elektrificering fjerner vi bevoksning i et bælte langs sporene nord for Næstved Station.

28.09.2018
Trafikstyringsmedarbejdere for S-Banen på deres nye arbejdsplads, Trafiktårnet Øst

Svejsning og champagne på Kulturnatten

27.09.2018
Bronedrivning Ravnstrupvej kran ved spor

Broen på Englebjergvej lukkes

Den eksisterende bro på Englebjergvej uden for Næstved rives ned.

27.09.2018
Jordkørsel Ring Syd

Tung trafik med jordkørsel i Sværdborg

Transport af store mængder jord til broen på Hasbjergvej i Sværdborg.

27.09.2018
Luftfoto af Masnedsundbroen

Midlertidig lukning af Orevej

25.09.2018
Luftfoto af Lundby

Bro i Lundby indvies med taler og løb


Banedanmark har færdiggjort arbejdet med at bygge den nye bro over jernbanen på Kaj Lykkes vej i Lundby lidt nord for Vordingborg for at gøre plads til kørestrømsanlæg, når strækningen bliver elektrificeret i 2023

24.09.2018
Kørestrømsanlæg

Eldriftsservitut

Her kan du læse selve eldriftsservitutten

21.09.2018
trækning af køretråd

Nu kommer køreledningerne op mellem Køge Nord og Næstved

Fundamenterne er i jorden, kørestrømsmasterne er ved at blive rejst, og nu begynder vi at sætte køretråden op i masterne mellem Køge Nord og Næstved.

17.09.2018
enkeltsporet strækning

Supplerende VVM-høring om Ny bane til Billund

Der er undersøgt seks mulige justeringer i projektet, som nu sendes i en supplerende høring.

17.09.2018

Supplerende VVM

13.09.2018
Dobbeltsporet jernbane

Broen på Dalkærvej syd for Lundby rives ned

For at gøre plads til det nye kørestrømsanlæg i forbindelse med elektrificeringen af banen, skal den eksisterende bro rives ned og erstattes af en højere bro

11.09.2018
Kvinde går ind i elevator på jernbanestation

Banedanmark renoverer elevatorer på Aalborg Vestby Station

I efteråret og frem til sommeren 2019 sætter Banedanmark 28 elevatorer i stand på 13 stationer rundt omkring i landet. Den 24. september begynder totalrenoveringen af elevatorerne på spor 1 og 2 på Aalborg Vestby Station for at sikre, at de også i fremtiden kan sørge for, at man som passager kan komme fra perron til perron.

05.09.2018
Den nye Masnedsundbro ved Vordingborg

Se Ringsted-Femern Banen fra luften

Luftfotos fra august 2018

31.08.2018
Luftfoto af linjeføringen

Lukning af Sct. Clemensvej

Sct. Clemensvej nord for Vordingborg spærres i forbindelse med broarbejde

30.08.2018
Den kommende Kalundborg Øst station

Nu begynder byggeriet af Kalundborg Øst Station

Kalundborg Øst Station åbner den 9. december og kommer til at ligge tæt på Novo Nordisk, det nærliggende industrikvarter og rådhuset

30.08.2018
FORST beskaering

Banedanmark fjerner bevoksning i Næstved

Banedanmark gør klar til støjskærme og elektrificering ved Næstved

29.08.2018
Overkørsel i Sig

Overkørsler ved Sig bliver nedlagt

Banedanmark nedlægger inden for de kommende uger to usikrede overkørsler i Sig, mens en tredje får vejbump for at skærpe trafikanternes opmærksomhed.

29.08.2018

Banedanmark river broer ned som forberedelse til elektrificering

Fra fredag den 31. august til og med søndag den 2. september river Banedanmark flere broer ned mellem Næstved og Nykøbing Falster som forberedelse til den kommende elektrificering af banen

28.08.2018
Dobbeltsporet jernbane

Broindvielse i Lundby

Indvielse af broen i Lundby lørdag den 29. september kl. 13.

27.08.2018

Omkørsel ved Gåbensevej

Vi har allerede etableret byggeplads i området og selve arbejdet ved broen opstarter i uge 35

27.08.2018
Ringsted-Femern Banen - hus tæt på banen

Flaarupvej på Lolland spærres

Mandag d. 27. august lukker vi vejen og gule vejskilte leder trafikken til omkørsels-veje.

27.08.2018
Skinner Ring Syd

Viaduktvej i Ring lukkes

Viaduktvej i Ring spærres i forbindelse med broarbejde

27.08.2018
Tog passerer hobro

Togene kører igen mellem Langå og Hobro

Banedanmark har haft travlt på den 45 km lange jernbanestrækning mellem Langå og Hobro i løbet af sommeren. Togene og passagerer kan i dag vende tilbage til en fornyet og forbedret jernbane.

27.08.2018
S-tog ved Frederikssund

S-togene kører igen på Frederikssundsbanen

Mandag morgen kører S-togene igen mellem Valby og Frederikssund efter 12 ugers gennemgribende renovering på strækningen

21.08.2018

Kom til åben udgravning og se fortidslevn ved Nykøbing Falster

Banedanmark er i fuld gang med at gøre banen mellem Ringsted og Holeby klar til fremtiden. Men inden selve anlægsarbejderne går i gang og de første skinner, sveller og skærver lægges til det nye 2. spor mellem Vordingborg og Nykøbing F, får arkæologer fra Museum Lolland-Falster mulighed for at gå på opdagelse i fortiden17.08.2018

Central bro rives ned i Næstved

Banedanmark skal fra den 31. august om aftenen til og med mandag morgen rive Rampen ned, der leder vejen over jernbanen midt i Næstved. Den 100 år gamle bro er for lav til, at der kan hænge kørestrømsanlæg under broen

16.08.2018
Kvinde går ind i elevator på jernbanestation

Banedanmark renoverer elevatorer på Støvring Station

16.08.2018
Rampen bro i næstved

Rampen i Næstved rives ned

Vi går i gang med det forberedende arbejde mandag d. 27. august kl. 6:00, hvor vi lukker for al trafik på Rampen

13.08.2018
Sporarbejde Ringsted Station

Kystbanen klar til tiden

Mandag morgen den 13. august åbnede Kystbanen igen efter seks uger med omfattende fornyelsesarbejder.

10.08.2018
Bom og advarselsanlæg i overkørsel

Sikrede overkørsler tages i brug på Thybanen i de kommende uger

Ni overkørsler på Thybanen er nu opgraderet med et sikringsanlæg og klar til at blive taget i brug

09.08.2018
oprydningsarbejde efter storm

Stormen kommer til at aflyse tog i Jylland fra morgenstunden

Aflysninger og reduceret drift i primært Vestjylland fra fredag morgen

03.08.2018
Jordkørsel Ring Syd

Trafik fra lastbiler ved Ring og Bårse på Sydsjælland

Jordtransporterne starter den 13. august og kommer til at tage 4-6 uger.

03.08.2018

Nyt spor og nyt underlag lagt på Frederikssundsbanen

Med tre en halv uge tilbage af den store fornyelse af Frederikssundsbanen, og forventer Banedanmark stadig at åbne strækningen til tiden, så togene igen kan køre fra den 27. august. om morgenen

03.08.2018

Sporjustering på Lolland og Falster

I ugen fra den 13. til den 19. august justerer vi spor en række steder på Lolland og Falster

30.07.2018

10.000 tons tung bro samlet færdig over Masnedsund

Søndag formiddag blev arbejdet med at samle den nye, dobbeltsporede jernbanebro over Masnedsund planmæssigt afsluttet, da Banedanmarks entreprenør monterede den sidste brodrager til den nye bro.

20.07.2018
Viborgvej_rammedepæleogspuns

Ramning og vibrering er nu afsluttet

Ramningen af betonpæle og nedvibrering af spunsplader er nu overstået på både Parkboulevarden og Viborgvej.

13.07.2018

1100 tons tunge broelementer ankommet til Vordingborg

Byggeriet af den nye, dobbeltsporede jernbanebro ved Masnedsund går ind i næste fase, når Banedanmark og deres entreprenør om kort tid går i gang med selve montagen af broen

13.07.2018

Fuld fart på fornyelsen af Frederikssundsbanen

Første juni kørte S-togene på Frederikssundsbanen i garagen for sidste gang over en længere periode, og blev erstattet af gule entreprenørmaskiner og en masse folk i orange tøj

11.07.2018
Pram med broelementer ved Storstrømsbroen

Broelementer på vej til Masnedsund

Sidste flydepram med broelementer ankommer fra Polen.

05.07.2018
""

Vi reducerer CO2-udledningen fra jernbanen

04.07.2018
Visualisering af pramme med broelementer og flydekran i Masnedsund

Sådan bygger vi Masnedsundbroen

Snart begynder vi at montere den nye jernbanebro over Masnedsund

02.07.2018
Testleder ved signalprogrammet. Anders Christensen

De sidste test mellem Frederikshavn og Lindholm

Kom med på testtoget i Nordjylland

27.06.2018
sporombygningstoget

Højtryk på sporarbejde og broarbejde

Sporombygningen mellem Langå og Hobro og broarbejderne ved Randers går ind i den fase, hvor det er nødvendigt at spærre hele sporet.

22.06.2018
Tog på København H

Fortsat tekniske udfordringer med Banedanmarks trafikinformationssystemer

Der vil fredag eftermiddag fortsat være problemer med retvisende information på infoskærme, automatiske højttalerudkald og Rejseplanen vil ikke være fuldt opdateret

21.06.2018
Grønt Regnskab 2017 - forside

Grønt Regnskab 2017

Banedanmark arbejder for at vedligeholde, udvikle og fremtidssikre jernbanen. Det er et fokus at arbejde for klima og miljø.

21.06.2018
Overkørsel med led

Sådan udarbejder Banedanmark sit løsningsforslag

21.06.2018
Usikret overkørsel på afstand

Besigtigelsesforretning

21.06.2018
Tilgroet overkørsel

Ekspropriationsforretning

20.06.2018
Midlertidig omlæggelse af Viborgvej nu færdig

Sommerens arbejder på broerne i Randers - Viborgvej og Parkboulevarden

20.06.2018
Visualisering af pramme med broelementer og flydekran i Masnedsund

Kajen ved Masnedsund afspærret

Af hensyn til sikkerheden afspærrer vi kajen ved Masnedsund og et større område af selve sundet.

19.06.2018
Banedanmarks logo

Banedanmark er dybt berørt af ulykke i Sig

Tirsdag eftermiddag omkring kl. 13 skete der en ulykke i en overkørsel nord for Sig tæt ved Varde i Sydjylland. Her kørte et tog ind i en minibus i en usikret overkørsel. Politiet har oplyst, at de to personer i køretøjet er afgået ved døden

12.06.2018
""

Her arbejder vi til sommer

Banedanmark udfører mange anlægsaktiviteter i sommermånederne.

12.06.2018
Grøn kornmark

Besigtigelsesforretninger

11.06.2018

Banedanmark afslutter omfattende broarbejder på Lolland

Mandag morgen kører togene igen mellem Nykøbing F. og Rødby Færge efter 11 ugers omfattende broarbejder på Lolland

05.06.2018
nedrivning af bro

Stor ombygning af Ringsted-Femern Banen slutter i dag

Tirsdag morgen kører togene igen mellem Nykøbing F. og Orehoved efter ti ugers gennemgribende opgradering og klargøring af banen, så den er klar til fremtiden og de kommende års anlægsaktiviteter

01.06.2018
Brodække Viborgvej

Viborgvej lukket i nogle få dage

Viborgvej lukker mellem 7. og 11. juni, da vejen midlertidigt skal omlægges.

01.06.2018
Egøjevej  - nedrivning

Arealplaner

01.06.2018
""

Travl sommer på banen

Banedanmark skal henover sommermånederne fremtidssikre banen en lang række steder for at sikre en stabil drift og en velfungerende bane til gavn for passagererne

31.05.2018
Ledelinjer opsat på Snekkersten Station

Synshandicappede får lettere ved at tage toget

30.05.2018
IC3 tog på Vojens Station

Udgifter og løsning for en Billund-bane er stadig under afklaring

DR Trekanten har i dag bragt en artikel om prisen for en ny bane til Billund. Det sker på baggrund af et rapportudkast, som er blevet udleveret til en borger i forbindelse med en aktindsigtsanmodning. Rapporten er et arbejdsdokument, som fortsat er under udarbejdelse. Der er altså på ingen måde tale om et udtryk for den endelige pris eller løsning for en ny bane til Billund.

25.05.2018
elektrificeret jernbanestrækning

Mødereferater

23.05.2018

Vi gør Frederikssunds- banen klar til fremtiden

Den 40 km lange strækning mellem Valby og Frederikssund er efterhånden så slidt, at det er nødvendigt at udskifte spor, sveller, flere broer og kørestrøm for at sikre banen til fremtiden

16.05.2018
S-tog

Banedanmark arbejder fra Valby til Frederikssund i pinsen

I pinsen fortsætter Banedanmark med at forny strækningen mellem Valby og Frederikssund

07.05.2018
Sporarbejde

Fornyelse fortsætter i Kristi himmelfartsferien

Arbejdet med at forny S-togsstrækningen mellem Valby og Frederikssund fortsætter i Kristi himmelfartsferien

07.05.2018
IC3 tog på Vojens Station

Test af trafikinformation på skærme og højttalere

Banedanmark tester af vores kommende trafikinformationssystem TRIS (TRafikInformationsSystem) til fjern- og regionaltog.

07.05.2018

Første strækning med Danmarks nye signalsystem giver færre forsinkelser

Banedanmark har færdiggjort installationen af det nye signalsystem på den første strækning i Danmark.

04.05.2018

Præsentation fra møde i Næstved vedrørende eldriftsservitut den 3. maj 2018

04.05.2018
Luftfoto af Masnedsundbroen april 2018

Intensivt arbejde ved Masnedsund

Fuld fart på arbejdet ved Masnedsundbroen

04.05.2018

Arbejde ved Nr. Alslev

Stort skærvelager ved Nr. Alslev

04.05.2018
""

Banedanmark gør Kystbanen klar til fremtiden

I sommeren 2018 udfører vi anden og sidste etape af den omfattende fornyelse af spor og broer på Kystbanen.

04.05.2018
Naboer i dialog med S-tog i baggrunden

Støjhandlingsplan i høring

Støjhandlingsplanen 2018 er i offentlig høring. Læs om den her og send os dine kommentarer til den inden 29. juni 2018.

03.05.2018

Midt- og vestjyder er first movers

Der er ikke mange passager i Midt- og Vestjylland, som ved det. Men de er de første i Danmark, som kører med Danmarks nye signalsystem.

26.04.2018
Ramning af mastefundamenter

Nu går vi i gang med at elektrificere mellem Køge Nord og Næstved

Den 11. maj begynder Banedanmark at lægge mastefundamenter ud mellem Køge Nord og Næstved. Elektrificeringen af strækningen er færdig i begyndelsen af 2019.

25.04.2018

Arbejdet på Frederikssundsbanen fortsætter i Store Bededagsferien

Den står på nye kørestrømsmaster, udlægning af skinner, afvanding og sikring af kabler, når Banedanmark i Store Bededagsferien, fra den 26. april om aftenen til og med den 29. april, fortsætter det omfattende arbejde med at forny S-banen mellem Valby og Frederikssund

24.04.2018
Gangbro Langå Station

Gangbro og nye elevatorer er klar til brug på Langå Station

Den nye gangbro og de nye elevatorer, der forbedrer adgangsforholdene på Langå Station står nu klar til brug

16.04.2018

Samarbejde om digital transformation i anlægsbranchen

To af landets største bygherrer, Banedanmark og Vejdirektoratet, har netop indgået et 5-årigt samarbejde om den digitale transformation i anlægsbranchen.

01.04.2018
Som et forsøg indfører Banedanmark nærværszoner på Østerport.

Banedanmark indfører nærværszoner

28.03.2018
Luftfoto af Masnedsundbroen

Borgmestre åbner ny udstilling om de store byggeprojekter

Borgere, virksomheder og besøgende til Vordingborg og Lolland-Falster vil opleve en historisk byggeaktivitet i regionen, når en række store infrastrukturprojekter for alvor går i gang frem mod 2030. Det drejer sig om projekter med en samlet investering på 67 mia. kr. til glæde for pendlere, virksomheder og turisme

26.03.2018
maskiner Eskilstrup station

Fornyelsen mellem Orehoved og Rødby er i fuld gang

Fredag aften gik arbejdet i gang på strækningen mellem Orehoved på Falster og Rødby på Lolland, hvor Banedanmark over de kommende ti uger skal udføre omfattende broarbejder, kurveudretning af sporet opgradering af Eskilstrup Station

23.03.2018
Visualisering ved Lindholm Å

Forberedelserne til Ny bane til Aalborg Lufthavn går i gang

En en kilometer lang og seks meter høj sandvold er første skridt på vej mod en ny bane til Aalborg Lufthavn.

22.03.2018
Sporarbejdere i dialog med nabo til banen

Nye fiberkabler

Frem mod 2026 udskifter og omlægger vi fiberkablerne på en lang række togstrækninger i Danmark. Fiberkablerne bliver brugt til alt fra signalgivning til transport af diverse data.

20.03.2018
Jordkørsel Ring Syd

Sporspærring og sporarbejde marts 2018

Omfattende arbejder på 21 broer, forberedelse af jordfundament til et ekstra spor og opgradering af Eskilstrup Station

15.03.2018
elektrificeret jernbanestrækning

Om projektet

15.03.2018
Medarbejder på byggeplads

Kvalitet & Sikkerhed

Vi arbejder på at fastholde og forbedre Banedanmarks jernbanesikkerhed. Vi er et støtteområde, som hjælper hele organisationen med at holde styr på sikkerheden og overholde gældende lovgivning på området. Vi udformer de trafikale regler, og vi sætter rammer for de mange store og små ændringer, der hele tiden foretages i vores infrastruktur.

15.03.2018
S-tog

Fornyelsen af Frederikssundbanen sikrer tog til tiden

I påsken går Banedanmark i gang med en stor fornyelse af S-togsstrækningen mellem Valby og Frederikssund

14.03.2018

Banedanmark udfører omfattende broarbejder på Falster og Lolland

Banedanmark udfører omfattende broarbejder på Falster og Lolland
Den 23. marts om aftenen går Banedanmark i gang med ti ugers gennemgribende ombygning af strækningen mellem Orehoved og Rødby Færge som led i opgraderingen af Ringsted-Femern Banen, den 115 km lange strækning mellem Ringsted og Rødby

Når arbejdet udføres, vil tog i hele perioden være erstattet af busser

08.03.2018
Forside til Årsrapport 2017

Årsrapport 2017

07.03.2018
Tog på København H

Strejke kan standse togtrafikken i Danmark

Banedanmark har her til morgen orienteret jernbanevirksomhederne om, at en eventuel strejke vil betyde, at togtrafikken i Danmark kan blive indstillet

05.03.2018
Viborgvej

Vibrering og ramning af spuns ved Viborgvej

Læs mere om spunsarbejdet ved Viborgved

23.02.2018
sporrammer

Ombygningen af Hobro Station går nu i gang

Fra den 1. marts til midten af april begynder sporarbejdet på Hobro Station, hvor arbejdet begynder i den sydlige ende.

16.02.2018
enkeltsporet strækning

Ny bane til Billund: Referater fra borgermøder

Oplæg og referater fra borgermøderne i Billund og Jelling er klar

16.02.2018
Visualisering Hovedgård-Hasselager

Ny bane Hovedgård-Hasselager: Referater og oplæg fra borgermøder

Referater og oplæg fra borgermøderne om Ny bane Hovedgård-Hasselager er offentliggjort

09.02.2018
Kørestrømsanlægget mellem Esbjerg og Lunderskov

Nu begynder arbejdet med at udskifte broen, der fører Viborgvej over banen

Anlægsarbejdet på Viborgvej kommer til at foregå i perioden fra den 30. januar 2018 til slutningen af maj 2019.


08.02.2018
Elektrificeret strækning Esbjerg-Lunderskov

Nu begynder arbejdet med at udskifte to centrale broer i Randers

For at gøre plads til det kommende kørestrømsanlæg går Banedanmark nu i gang med at udskifte broerne ved Parkboulevarden og Viborgvej.

07.02.2018
IC3 tog på Vojens Station

Fjernbanen 2018

Se, hvor punktlige togene er på fjernbanen

07.02.2018
S-tog

S-banen 2018

Se, hvor punktlige togene er på S-banen

01.02.2018
Visualisering Hovedgård-Hasselager

Supplerende borgermøde om Ny bane Hovedgård-Hasselager

Borgermøde i Odder den 1. februar klokken 19

31.01.2018
Billund

Borgermøder

31.01.2018
Solbjerg

Borgermøder

25.01.2018

Nyt vejanlæg og ny bro åbner centralt i Vordingborg

Fredag den 26. januar åbner og indvier Banedanmark og Vordingborg Kommune en helt ny bro og et helt nyt vejanlæg centralt i Vordingborg med taler, broløb og pølser til borgerne

24.01.2018
maskiner Eskilstrup station

Spunsarbejde i weekenden ved Eskilstrup Station

I forbindelse med vores arbejde ved Eskilstrup Station skal vores entreprenør nu til at lave pæleramning.

24.01.2018
Billede af skinnesvejsning

Leverandørers brug af Banedanmark logo, navn og case

24.01.2018
Visualisering Hovedgård-Hasselager

Borgermøde i Odder Kommune

19.01.2018
Fjernbanen set fra lokomotivførerens vinkel

Gamle pressemeddelelser og nyheder blev genudsendt

Teknisk fejl gjorde, at der blev genudsendt pressemeddelelser fra sidste år

19.01.2018
Luftfoto af Masnedsundbroen

Øget aktivitet i Vordingborg

Vi skruer nu op for arbejdet omkring Masnedsundbroen

15.01.2018
enkeltsporet jernbane

Nu er der mulighed for at komme med input til Ny bane til Billund

Banedanmark er i gang med at undersøge en ny jernbaneforbindelse til Billund og holder derfor to borgermøder

11.01.2018
Projekt billede

Ny bane til Billund er nu i høring

Høringen løber fra d. 11 januar til d. 11 marts 2018.

08.01.2018
sporrammer

Sporombygning og nye broer på jernbanen i Østjylland

Den 45 kilometer lange jernbane mellem Langå og Hobro er slidt ned og gennemgår derfor en stor renovering i 2018, hvor også stationerne i Randers og Hobro samt to store broer i Randers skal ombygges.

22.12.2017
Luftfoto af Lundby

Banedanmark opgraderer fire broer til elektrificering på Sydsjælland

Der er fuld gang i opgraderingen af Ringsted-Femern Banen, den 115 km lange strækning fra Ringsted til Holeby. Banedanmark skal forhøje, udvide, forny eller ombygge mere end 100 broer på hele strækningen for at gøre plads til kørestrømsanlæg til den kommende elektrificering af jernbanen

19.12.2017
Luftfoto af Lov Landevej

Vi fjerner broer

Vi fjerner flere broer i de to første weekender af januar.

19.12.2017
Visualisering af Ny Næstvedvej

Vi fjerner bro i Vordingborg

Den 5. januar begynder vi at fjerne broen, der fører Næstvedvej over banen i Vordingborg.

18.12.2017
Trafikale Regler

Vi bygger ny bro i Ring

Efter nytår begynder vi at bygge ny bro på Viaduktvej i Ring.

18.12.2017
Luftfoto af Lundby

Start på ny bro i Lundby

Vi fjerner broen på Kai Lykkesvej/Lundbyvej I begyndelsen af januar og begynder at bygge en ny bro op.

14.12.2017
Masnedsundbroen set fra Masnedø

Start på arbejde på Masnedø

I den kommende tid anbringer vi betonpæle på Masnedø.

14.12.2017
S-tog Bilspebjerg

Alt for mange leger med livet og krydser sporet, hvor de ikke må

11.12.2017
Bro ved Køge Nord bliver sat på plads

140 tons tunge broelementer hejses på plads over Køge Bugt Motorvejen


Arbejdet med Køge Nord Stations gangbro går ind i næste fase, når vi fra fredag den 15. december og frem til mandag den 18. december hejser stationsbroens næste broelementer på plads henover Køge Bugt Motorvejen

08.12.2017

Nyheder

08.12.2017
Visualisering Hovedgård-Hasselager

Ny bane Hovedgård-Hasselager er nu i høring

Projektets VVM-redegørelse sendes nu i offentlig høring

07.12.2017

Ny bane mellem Hovedgård og Hasselager i høring


Rejsetiden mellem Odense og Aarhus skal reduceres. Dette skal blandt andet ske ved, at der skal anlægges en helt ny bane mellem Hovedgård og Hasselager

07.12.2017

Film af linjeføringerne

05.12.2017
Dobbeltspor

Ringsted-Femern Banen får 920 mio. kr. i EU-støtte

EU-Kommissionen har tildelt 920 mio. kr. i EU-støtte til opgraderingen af Ringsted-Femern Banen

29.11.2017
Kran Vordingborg

Orevej spærres for vejtrafik i en kortere periode

Flytningen af kablerne betyder, at Orevej vil være lukket for vejtrafik i en kortere periode fra mandag d. 4/12

29.11.2017

Færre forsinkede tog som følge af løvfald

Løvfaldssæsonen er ovre, og i år blev markant færre tog forsinket i forhold til sidste år

16.11.2017

Broen på Kærstrupvej lukkes en periode

De indledende arbejder er allerede så små gået i gang, og fra på mandag den 20. november lukkes broen

15.11.2017
Passagerer stiger af tog

Banedanmark præsenterer plan for sammenhængende og fremtidssikret togtransport

13.11.2017
Banedanmarks ur

Fjernbanen 2016

13.11.2017
Banedanmarks ur

S-banen 2016

27.10.2017

Nyheder

Kom til åben skurvogn i uge 44. Her kan du møde byggeledelsen og høre mere om vores arbejde ved Fjordvang.

27.10.2017
Sporarbejdere i dialog med nabo til banen

Nabo til arbejdet

27.10.2017
Sporarbejdere i dialog med nabo til banen

Nabo til arbejdet

27.10.2017
""

Forberedelser til elektrificeringen

27.10.2017
Køge Nord Station visualisering

Broløft ved Køge Nord Station udsat på grund af kraftig vind

Planlagt broløft ved Køge Nord Station udsættes. DMI varsler kraftig vind.

27.10.2017
M4-broen i Ishøj.

Trafikken på Den nye bane København-Ringsted

Banedanmark arbejder på en løsning, som gør det muligt relativt hurtigt at køre flere end ét tog i timen på Den nye bane København-Ringsted.

26.10.2017
Spunsarbejde ved masnedsundbroen okt. 2017

Øget aktivitet ved Masnedsundbroen

Arbejdet ved Masnedsundbroen fortsætter den kommende periode, hvor vi etablerer støttevægge i forbindelse med dæmningen op til broen.

25.10.2017
Banedanmarks ur

Hvad så, vintertid?

25.10.2017
Billede af Aarhus H. set fra sporene

Beslutningsgrundlag for Aarhus H er offentliggjort

25.10.2017
Pige i tog

Høringsproces

Oversigt over høringerne for Elektrificering Roskilde - Kalundborg

24.10.2017
Luftfoto af arbejdet ved Havrebjergvej

Vi river bro på Havrebjergvej ned

Broen, som ligger syd for Ringsted, bliver fjernet i kommende weekend

24.10.2017
Støjmåling Masnedsundbro

Banedanmark måler støj ved Masnedsund

Banedanmark skal som led i den omfattende opgradering af Ringsted-Femern Banen – den 115 km lange strækning mellem Ringsted og Holeby - bygge en ny, dobbeltsporet jernbanebro over Masnedsund ved siden af den eksisterende bro

24.10.2017
Køge Nord Station

100 tons tungt broelement til Køge Nord Station

Det bliver stort, tungt og spektakulært

24.10.2017
Tegning af det spærrede område

Masnedsund lukker for sejlads

Masnedsund lukker for sejlads med små fartøjer som joller og kajakker.

18.10.2017

Mål- og resultatplan

17.10.2017
Eskilstrup station set fra oven i august 2017

Barslund A/S starter op i Eskilstrup

Arbejdet på Eskilstrup Station går ind i ny fase

05.10.2017
prøveboring

Banedanmark går på kabeljagt

Natten til mandag begynder vi prøveboringer på strækningen mellem Køge Nord og Næstved for at finde den præcise beliggenhed af kablerne langs banen.

26.09.2017
S-togs styres fra Trafiktårn Øst

Mød os på Kulturnatten

25.09.2017

Storstrømsbroen 80 år

Storstrømsbroens sidste runde fødselsdag

22.09.2017

Perronflytning Herlev Station

Banedanmark har undersøgt en forbedring af Herlev St. Projektet skal flytte perronen ved Herlev Station, så den bliver forbundet med den nye Letbane Ring 3.

22.09.2017
Dobbeltsporet, elektrificeret bane

Hastighedsopgradering Ringsted - Odense

Banedanmark har udarbejdet et beslutningsgrundlag vedrørende en hastighedsopgradering mellem Ringsted og Odense. Arbejdet omfattede en undersøgelse af, hvad det vil kræve at reducere rejsetiden mellem København og Odense til en time i forhold til dagens rejsetid på en time og et kvarter. Undersøgelserne er en del af den politiske aftale om en Grøn Transportpolitik fra 2009.

21.09.2017
nedrivning af bro

Banedanmark bruger weekenden på at rive broer ned

Broerne ved Bomosevej lidt uden for Næstved og Ty Hastrupvej ved Haslev er begge omkring 100 år gamle og er for lave til, at der kan sættes kørestrømsanlæg op under dem.

19.09.2017
Svejsning i mørket

Pressekontakt

18.09.2017
Godstog

55 mio. kr. i støtte til nyt signaludstyr i godslokomotiver

Som led i udrulningen af de nye signalsystemer på den danske fjernbane får jernbanevirksomhederne mulighed for at få delvis kompensation på op til 50 pct. af Banedanmark i forbindelse med investeringer i nyt signaludstyr til godslokomotiver

15.09.2017

Sporet åbnet mellem Ry og Skanderborg

Dæmningsskredet mellem Skanderborg og Ry, der opstod som følge af det kraftige regnvejr torsdag aften, er i løbet af fredag og natten til lørdag blevet repareret, så der igen kan køre tog mellem Ry og Skanderborg fra lørdag morgen

14.09.2017
skinneudveksling

Sporet gøres klar til vinteren

I 10 weekender hen over efteråret sørger Banedanmark for, at sporet mellem Fredericia og Aarhus bliver klar til de udfordringer, som vinteren kan give.

07.09.2017
Rampen i Næstved

Færdsel på byggepladsen ved Rampen

FARLIG FÆRDSEL AF SKOLEELEVER PÅ BYGGEPLADSEN VED RAMPEN I NÆSTVED

07.09.2017
S-tog

Nye spor mellem Valby og Frederikssund i 2018


I påsken 2018 går Banedanmark i gang med en omfattende fornyelse af S-togsstrækningen mellem Valby og Frederikssund. Mens Banedanmark arbejder, vil togene blive erstattet af busser

05.09.2017
jernbanespor

Sporet 

Sådan er sporet opbygget - læs mere om skærver, ballast og skinner.

05.09.2017

Omkørsel ved broen på Lov Landevej

Vi lukker for trafikken over den eksisterende bro og tilslutter den nye bro

05.09.2017
Skinner Ring Syd

Broen på Havrebjergvej nord for Næstved lukkes

Den nye bro skal tilsluttes det eksisterende vejanlæg

31.08.2017
Valmuer langs jernbanen

Publikationer

29.08.2017
Pige i tog

Høringsproces

29.08.2017
Billede af S-banetog

Hastighedsopgradering S-banen

Banedanmark er i gang med en forundersøgelse af mulighederne for hastighedsopgradering på S-banenetværket.

29.08.2017

Nyt vendespor ved Carlsberg Station

Banedanmark undersøger et vendespor ved den nye Carlsberg Station

28.08.2017
S-tog ved station

Sporfornyelse på S-banen er afsluttet

Den omfattende fornyelse af S-banen mellem Valby og Svanemøllen er mandag morgen planmæssigt afsluttet

23.08.2017
Jordarbejde Holmager

Natarbejde ved Masnedsundbroen

Geotekniske boringer og flytning af spildevandsledning ved Masnedsundbroen

18.08.2017
Brønd fra udgravningen i Ring

Kom og se en arkæologisk udgravning

17.08.2017
Trafikstyringsmedarbejdere for S-Banen på deres nye arbejdsplads, Trafiktårnet Øst

I går nat flyttede Trafikstyring af S-tog ind i Trafiktårnet Øst

Fra november 2017 og frem til sommeren 2018 installerer vi et nyt, moderne signalsystem på S-banen mellem Farum og Ryparken.

03.08.2017
Elektrificeret strækning Esbjerg-Lunderskov

Så er der strøm på banen mellem Esbjerg og Lunderskov 

I dag blev den elektrificerede strækning mellem Esbjerg og Lunderskov indviet

27.07.2017
""

Fjernbanen

Nyt fælles europæisk signalsystem til fjernbanen

21.07.2017
borgermøde Næstved

Sådan kommunikerer vi med borgere og naboer

Sådan kommunikerer vi omkring vores baneprojekter

20.07.2017

Prøveramning ved Masnedsundbroen

Forud for arbejdet med at afstive jorden tester vi metoderne.

17.07.2017
S-tog ved station

Sidste etape med trafikale ændringer på S-banen går i gang i dag

Den omfattende fornyelse af S-banen mellem Valby og Svanemøllen går ind i den sidste etape med trafikal påvirkning af togtrafikken, når Banedanmark fra i dag og frem til den 27. august lægger nye skinner og sveller på det sydligere spor på S-banen mellem Valby og København H inklusiv spor 9 og 10 på Københavns Hovedbanegård

17.07.2017
Perronarbejde Eskilstrup

Broarbejde ved Flintingevej på Lolland

Vi udvider broen over Flintingevej/Møllevej

12.07.2017

Ny bro til Rampen i Næstved

Vi bygger en ny bro over banen lidt nord for den nuværende.

10.07.2017
Passager med cykel på station

Fjernbanen 2017

10.07.2017
Ur på S-togsperron

S-banen 2017

06.07.2017
Pige i tog

Høringsproces

28.06.2017
""

Trafikinformation

26.06.2017

Fremrykket ekspropriation

Lær mere om reglerne for fremrykket ekspropriation

26.06.2017
S-tog ved station

S-banen får nye skinner mellem Østerport og Svanemøllen

Banedanmark skal som led i den samlede sporfornyelse af S-banestrækningen mellem Valby og Svanemøllen forny S-togssporene mellem Østerport og Svanemøllen. Arbejdet går i gang sent fredag aften og varer til natten efter den 16. juli.

23.06.2017

VVM redegørelse og fagnotater

23.06.2017
Pige i tog

Høringsproces

22.06.2017
Humlebille

Banen skåner den sjældne og vilde natur

22.06.2017
Forside Ny hjemmeside

Velkommen til vores nye hjemmeside

21.06.2017
Overkørsel grusvej

Hvordan foregår det?

20.06.2017
Trafikmedarbejder

Markant milepæl for Signalprogrammet

Endnu et skridt på vejen til at totaludskifte det forældede danske signalanlæg på både S-banen og fjernbanen blev taget i Kristi Himmelfartsferien.

13.06.2017

Se hvad andre siger om os

08.06.2017
Valmuer langs jernbanen

Miljøredegørelse

08.06.2017
Valmuer langs jernbanen

Publikationer

07.06.2017

Publikationer

06.06.2017
Fiberkabler

Snart skal fiberkablerne ligge uden for sporet

06.06.2017
Ringsted-Femrn Banen - arbejde ved Eskilstrup

Høj aktivitet på Ringsted-Femern Banen

06.06.2017
Medarbejder der taler med sine kollegaer

Direktionssekretariatet

06.06.2017

Anlæg

06.06.2017

Banedanmark har undersøgt muligheden for at elektrificere jernbanen mellem Roskilde og Kalundborg

Banedanmark har siden 2015 undersøgt, hvad der skal til for at elektrificere jernbanen mellem Roskilde og Kalundborg og giver alle interesserede mulighed for at høre mere om projektet

05.06.2017

Hegn langs banen

05.06.2017

Find projekter nær dig

04.06.2017

Sikker e-post

04.06.2017
""

Mangelfuld trafikinformation på stationer

04.06.2017

Støjhenvendelser

04.06.2017
Kontormedarbejder

Kundeinformation

Information om køb og leje af varer og ydelser

04.06.2017

Masteleje

02.06.2017

VVM-redegørelse

02.06.2017

Film om projektet

02.06.2017
Trafikstyringsmedarbejder

Trafik

02.06.2017
rekruttering

Ressourcedivisionen

02.06.2017
Sporarbejdere i dialog med nabo til banen

Kommunikation

01.06.2017
Skinnefræser

Fræsetoget

Tonsvis af jern fræses væk

01.06.2017
Skinnefræseren

Aktuelle kørsler

Skinnefræseren kører rundt om i landet i løbet af vinteren og foråret.

01.06.2017

Støjgener og information om kørsler

01.06.2017
Balise

Nyt udstyr i sporet

01.06.2017
High Speed Grinder

Højhastighedssliberen (High Speed Grinder)

Skinneslibning i højt tempo

01.06.2017
CBTC s-tog

Kompleks overgang til det nye signalsystem CBTC

01.06.2017

Moderne trafikstyring

To nye trafiktårne har afløst de 13 eksisterende kommandoposter og fjernstyringscentraler

01.06.2017

Fordele ved nyt digitalt signalsystem på fjernbanen

De nye signalsystemer vil medføre færre forsinkelser og give mulighed for højere hastighed og flere tog

01.06.2017
cbtc s-banen

S-banen

Banedanmark har udskiftet alle signalanlæg på S-banen. Arbejdet var færdigt i 2022.

31.05.2017

Energimærker

30.05.2017

Nyt fra Banedanmark

29.05.2017

Nu kommer der elevatorer på Langå Station

I næste uge går Banedanmark i gang med at forberede byggeriet af en gangbro med to elevatorer på Langå Station. Byggeriet ventes færdigt, så elevatorerne kan sættes i drift inden udgangen af 2017.

29.05.2017
Skinner

Reduceret køreplan på S-banen frem til fredag aften

Under Kristi himmelfartsferien har Banedanmark foretaget sporarbejde på en af Danmarks mest befærdede strækninger, S-togsstrækningen mellem Valby Station og København H. Det er nødvendigt for at sikre en stabil og robust togdrift i fremtiden.

28.05.2017
Svejsning i Boulevardtunnelen

Sporarbejdet mellem Valby og København H forlænges til tirsdag morgen

Banedanmark er i gang med at forny de slidte spor på Danmarks mest befærdede strækning, S-togsstrækningen mellem Valby Station og Svanemøllen Station. Her er skinnerne meget slidte og sporets tilstand er meget dårlig. Sporarbejdet forlænges til tirsdag morgen

24.05.2017
Kran Vordingborg

Vejændringer Åsø Bygade

Vi arbejder fortsat med at anlægge den nye banestrækning ind mod Glumsø.

24.05.2017

Nyt fra projektet

23.05.2017

Togbusser erstatter S-tog over fem dage mellem Hillerød og Gentofte

Banedanmark skal over fem dage inkl. Kristi himmelfartsferien udføre den afsluttende integration af S-banens nye signalsystem, CBTC, på Hillerød Station

22.05.2017

Publikationer

17.05.2017
Medarbejder på kontor

Ledige stillinger

15.05.2017
Kørestrømsmedarbejder

Det tilbyder vi

15.05.2017
Job og karriere

At arbejde i Banedanmark

15.05.2017
Kontorelev

Bliv kontorelev i Banedanmark

Kom med holdet

11.05.2017
Sporarbejde Odense

Høring om nedlæggelse af Tønder-Tinglev banen

De knapt 27 kilometer jernbane, der ligger parallelt med den dansk-tyske grænse er i dårlig stand. Der har ikke kørt tog siden 2002, og hvis togdriften skal genoptages, vil det være nødvendigt med en sporombygning på størstedelen af strækningen

11.05.2017
Kort over Valby-Svanemøllen med arbejdspladser

Fornyelse af sporet mellem København H og Valby giver ændringer på S-banen

Sporarbejdet mellem Valby og Svanemøllen vil give ændringer på alle S-togslinjer, dog kun i perioden fra den 11. maj til natten efter den 29. maj, hvor togene igen vil køre efter den normale køreplan

10.05.2017
Sporarbejde på Nørreport

Fornyelse af sporet mellem København H og Valby giver ændringer på S-banen

Sporarbejdet mellem Valby og Svanemøllen vil give ændringer på alle S-togslinjer, dog kun i perioden fra den 11. maj til natten efter den 29. maj, hvor togene igen vil køre efter den normale køreplan.

08.05.2017
maskiner Eskilstrup station

Aktiviteter i Eskilstrup

Gennem Eskilstrup og syd for byen retter vi de skarpe kurver ud og ombygger stationen

05.05.2017

Strækninger vi elektrificerer

05.05.2017

Elektrificeringsprogrammet

02.05.2017
Dobbeltsporet, elektrificeret bane

Hastighedsopgradering Hobro - Aalborg (supplerende VVM)

Banedanmark har undersøgt en hastighedsopgradering op til 200 km/t på strækningen Hobro - Aalborg.

01.05.2017

Påvirkninger langs banen

01.05.2017

Kommende baneprojekter

Her finder du de projekter, som Banedanmark er ved at undersøge.

24.04.2017
Hvidovretunnellen  - april 2017

Om Den nye bane

I perioden 2010-2019 anlagde Banedanmark en dobbeltsporet, elektrificeret højhastighedsjernbane mellem København og Ringsted over Køge.

24.04.2017

Presse

24.04.2017

Tilladelse til foto- og filmoptagelser

24.04.2017
Overkørelse

Pressebilleder

24.04.2017
Broindskub

Broindskub

Banedanmark bygger broer, og skubber dem på plads.

24.04.2017
Efterår på banen

Løvfald

Sådan arbejder vi sammen med togselskaberne, så togene også kører til tiden, når det er løvfaldssæson.

24.04.2017
Overkørelse

Når du skal krydse jernbanen

Sådan krydser du banen.

24.04.2017
Svejsning i mørket

Skinnebrud

Vi gør et stort forebyggende arbejde for at forhindre skinnebrud.

24.04.2017
kørestrømsarbejde

Nedrevne køreledninger

Sådan får vi køreledningsanlægget op igen efter en nedrivning.

24.04.2017
Tog igennem vinterlandskabet

Sne og frost i sporet

Skulle vinteren komme, er vi klar.

24.04.2017
""

Derfor sliber Banedanmark skinnerne

Skinnerne bliver slebet, høvlet og fræset - med forskellige formål.

24.04.2017

Værd at vide om banen

Jernbanen er en stor del af hverdagen for mange borgere, og det har derfor stor betydning for mange, hvad der foregår på banen, og hvorfor det sker. På disse sider samler vi en masse information omkring de mange ting der sker på banen. Her kan du blandt andet få indblik i, hvorfor vi sliber skinnerne. Du kan også dykke endnu længere ned med de spændende maskiner, der bruges til at holde skinnerne og sporskifterne ved lige. Vi fortæller om opbygningen af sporet, hvordan vejret påvirker banen, og hvordan du sikrest kan krydse banen. Du kan også her finde oplysninger om sommertid / vintertid og viden om hvorfor Banedanmark laver sporspærringer, bygger nye stationer og broer.
Der kommer løbende nye temaer, hvor du kan få mere viden om banen.

11.04.2017
Foto af elevator

Banedanmark udskifter elevatorer på Skørping og Svenstrup stationer

Imens elevatorerne bliver udskiftet, vil de være ude af drift i ca. fire til seks uger. Udskiftningen af elevatorerne er planlagt således, at de er forskudt af hinanden, så den overordnede drift af elevatorerne i videst muligt omfang opretholdes undervejs for at minimere generne for brugerne

10.04.2017
Svejsning i Boulevardtunnelen

Banedanmark arbejder på S-banen i påsken - ingen S-togstrafik mellem København H og Østerport

Første etape begynder i påsken, hvor Banedanmark lægger nye skinner og sveller mellem København H og Østerport. Det betyder, at der ikke kører S-tog mellem København H og Østerport fra og med onsdag den 12. april og til og med den 17. april.

31.03.2017
""

Abonnement

29.03.2017
Jan Erik Schneider-Tilli, udviklingsdirektør

Royalt besøg i Banedanmarks trafikstyringscenter på Kalvebod Brygge

Den belgiske kong Philippe, ledsaget af Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik, var onsdag eftermiddag på officielt besøg i Banedanmarks trafikstyringscentral - Trafiktårnet Øst - det 41 meter høje tårn ved Dybbølsbro i København.

28.03.2017

Baneprojekter

Oversigt over aktuelle og kommende baneprojekter

27.03.2017

Job og karriere

27.03.2017
Bropakke 1

Oddesundbroen skal males

Som en del af det nødvendige vedligehold af Oddesundbroen skal broklappen afrenses og males her i foråret. Arbejdet begynder den 1. april og varer frem til 21. maj

24.03.2017
De gamle signaler har fået hætte på

Svar vedrørende Signalprogrammet

Fagbladet Ingeniøren har de seneste uger bragt en række artikler vedrørende det nye signalsystem, som skal udrulles på hele det danske jernbanenet

17.03.2017
Jordkørsel Ring Syd

Omfattende anlægsarbejder udføres i påsken mellem Ringsted og Nykøbing F.

I påskedagene fra fredag den 7. april om aftenen til natten efter mandag den 17. april skal Banedanmark udføre omfattende anlægsarbejder på hele strækningen mellem Ringsted og Nykøbing F.

15.03.2017

Strøm på banen mellem Esbjerg og Lunderskov

Banedanmark har nået næste store milepæl i arbejdet med at elektrificere den 57 km lange strækning mellem Esbjerg Lunderskov - den første strækning, der skal elektrificeres, i flere år på det statslige jernbanenet

10.03.2017

Cookies & Apps

10.03.2017

Kontakt

09.03.2017
Østerbrogade kran

Banedanmark afslutter første broetape på Ringsted-Femern Banen

Banedanmark har rundet den første store milepæl i opgraderingen af Ringsted-Femern Banen, den 115 km lange strækning mellem Ringsted og Holeby

08.03.2017
Ny Masnedsundbro

Vi arbejder ved Masnedsundbroen

Banedanmarks entreprenør Per Aarsleff A/S er nu ved at være klar til første fase i byggeriet af en ny bro over Masnedsund.

07.03.2017
Luftfoto af Niveaufri udfletning i Valby

Banedanmark indgår kontrakt med Per Aarsleff A/S, der skal bygge niveaufri udfletning i Valby

Med en pris på 113 millioner kr. bliver det Per Aarsleff A/S, der skal bygge den niveaufri udfletning mellem Ny Ellebjerg Station og Vigerslev Alle Station i Valby

07.03.2017

Test af jernbanens nye signalsystem mellem Frederikshavn og Kvissel

I weekenden den 11.-12. marts begynder Banedanmarks Signalprogram at teste jernbanens nye signalsystem, ERTMS, på strækningen mellem Kvissel og Frederikshavn. Det nye signalsystem skal erstatte jernbanens nedslidte signalsystemer og vil på sigt nedbringe antallet af signalfejl og give flere tog til tiden

01.03.2017
Skinner

Banedanmark sætter ind mod kabeltyve

Umiddelbart ligner det et helt almindeligt kabel, magen til dem, der visse steder stadig ligger ude i sporet på S-banen. Men hvis der lyses med ultraviolet lys mod kablet, lyser en kemisk væske op, der indeholder en unik kode, som afslører, at kablet tilhører Banedanmark

28.02.2017
Luftfoto af linjeføringen

Broarbejder i Næstved Kommune

28.02.2017
Ny gangbro over jernbanen

Banedanmark indgår kontrakt med Barslund A/S

Det bliver Barslund A/S, der skal ombygge og opgradere seks stationer på Ringsted-Femern Banen. Stationsentreprisen er et led i den samlede opgradering af Ringsted-Femern Banen forud for åbningen af kyst-kyst forbindelsen til Tyskland

23.02.2017
Skinner

Sne giver færre tog fredag morgen

På baggrund af de seneste prognoser fra DMI har Banedanmark i samarbejde med togoperatørerne truffet beslutning om at reducere antallet af tog på dele af fjernbanen fra tidligt fredag morgen og indtil ca. kl. 10

16.02.2017
Billede af kørende tog

Borger

Information til borgere fra Banedanmark

08.02.2017
Ringsted Station. Foto: Banedanmark

Banedanmark afslutter sporlægningen på Danmarks første højhastighedsjernbane

Onsdag den 8. februar 2017 kunne Banedanmarks sporlægningsentreprenør lægge de sidste skinner på den nye højhastighedsjernbane mellem København og Ringsted over Køge

31.01.2017

Vellykket test af nyt signalsystem på Hillerød Station

I weekenden den 28.-29. januar lavede Banedanmarks Signalprogram en vellykket test på Hillerød Station. Testen skulle vise, om det var lykkedes at integrere S-banens nye signalsystem, CBTC, med Lokaltogs signalsystem

27.01.2017

Banedanmark på Facebook

Banedanmark er nu også til stede på Danmarks største sociale medie Facebook. I denne uge åbnede Banedanmark sin første officielle Facebook-side og er dermed at finde på hele fem sociale platforme

25.01.2017

Opfølgning på Rigsrevisionens kritik af Signalprogrammet

Banedanmark har i dag modtaget Rigsrevisionens beretning til Statsrevisorerne, hvor der rejses kritik af styringen af Signalprogrammet. Signalprogrammet står for udskiftningen af jernbanens gamle signalsystemer

18.01.2017
Grønt Regnskab 2016

Grønt Regnskab 2016

18.01.2017
Årsrapport 2016

Årsrapport 2016

13.01.2017

Nyt signalsystem ændrer S-togskøreplan mellem Jægersborg og Hillerød

Når køreplanen for S-banen i 2017 træder i kraft den 30. januar, vil det være med længere køretider på strækningen mellem Hillerød og Jægersborg, end i den først offentliggjorte køreplan. Øvrige strækninger berøres ikke

02.01.2017
Ringsted Station april 2017

Omfattende opgradering af Ringsted Station starter første weekend i januar

Banedanmark skal i løbet af januar og februar udføre første del af en af Danmarks største stationsombygninger, når Ringsted Station gøres klar til den nye højhastighedsjernbane mellem København og Ringsted

16.12.2016

Forside | Banedanmark

10.09.2015
Forside på folder om ekspropriation

Jernbanen og ekspropriation

Ekspropriationer ved anlægsarbejder

01.01.2014
Forside til folder om arkæologi

Arkæologi på banen

Arkæologiske undersøgelser ved anlægsarbejder