Løvfald

Når bladene falder af træerne om efteråret, så er det nødvendigt med en ekstra indsats for at sikre, at togene kører til tiden. Det tager nemlig længere tid for togene at komme op og ned i fart, når de blade, der falder ned på skinnerne, bliver kørt sammen til en klæbrig masse.

Hvornår er der løvfald?

Løvfaldsperioden strækker sig fra begyndelsen af oktober og omkring en seks-syv uger frem. Hård blæst og frost betyder, at bladende falder hurtigt, og det giver en kort løvfaldsperiode. Omvendt giver et stille og lunt efterår en længere løvfaldsperiode.

Normalt er det i slutningen af oktober og i begyndelsen af november, at løvfaldet er kraftigst.

Løvfald og punktlighed

En høj punktlighed er i fokus på jernbanen - det gælder også i løvfaldsperioden.

I 2021 kom jernbanen godt gennem løvfaldssæsonen. 79.891 passagerer på fjernbanen blev forsinket mere end tre minutter grund af løvfald. Det er det bedste resultat, siden Banedanmark begyndte at registrere et tog som forsinket efter tre minutter. 

2021 var dog et særligt år, da der var færre passagerer end normalt i togene som følge af Corona-pandemien. Der var dog flere passagerer med end i 2020 - og færre passagerer blev forsinkede. 

På S-banen, hvor der måles på togenes punktlighed, var tallet også lavt: Her blev blot 39 tog forsinket mere end tre minutter.

Banedanmark har i løvfaldsperioden fokus på de steder i landet, hvor glatte og fedtede skinner traditionelt giver udfordringer, og der, hvor passagertog skal overhale godstog. Når togene har fuld trækkraft og fået slebet hjul, så har vi forudsætningerne for, at togtrafikken kommer godt gennem løvfaldsperioden.

Vi har et godt samarbejde med de jernbanevirksomheder, der kører på banen. Det er med til at sikre en høj punktlighed i løvfaldsperioden.

  • Trafikstyringspersonale og lokomotivførere samarbejder tæt, så informationer om løvfald kommer ud til lokomotivførerne, og de får mulighed for at køre efter forholdene.
  • Der er lagt planer for, hvordan trafikken skal køre, hvis løvfaldet giver store udfordringer for togdriften.
  • Banedanmark har sørget for at nedbringe antallet af hastighedsnedsættelser de steder, der traditionelt set er påvirket af løvfald. Et lavt antal hastighedsnedsættelser giver bedre muligheder for at holde køreplanen
  • Togene er eftersete, har fået slebet hjul og kører med fyldte sandkasser, så de lettere kan komme op og ned i fart.