Nedrevne køreledninger

Sådan får vi køreledningsanlægget op igen efter en nedrivning.

Banedanmark gør en stor forebyggende indsats for at forhindre, at køreledninger rives ned.  Der bliver for eksempel sat roterende reflekser op ved broer for at forhindre, at fugle færdes på ledningerne, togenes strømaftagere bliver overvåget, og hver gang, der er sket en nedrivning, bliver forholdene omkring nedrivningen undersøgt for at finde årsagen. Men nedrevne køreledninger er ikke noget, der helt kan undgås.

Når en køreledning rives ned, vil der ske en kortslutning. Koblingslederen i overvågningscenteret får en alarm og lokaliserer fejlstedet. Indtil koblingslederen har lokaliseret det præcise fejlsted, vil køreledningsanlægget blive forsøgt indkoblet af flere omgange med eventuelle nye kortslutninger som følge.  

Køreledningsanlægget er først spændingsløst og ufarligt efter, at vores kørestrømstekniske personale har sikret området, udkoblet og arbejdsjordet køreledningsanlægget.

Næsten alle uheld med nedrevne køreledninger sker langt fra stationerne.

Det gør vi, når en køreledning rives ned: 

  • Indstiller driften
  • Kontakter fejlretningsmandskabet. Første mand skal være på fejlstedet inden, der er gået en time
  • Første mand ”jorder” køreledningsanlægget
  • Sporet skal ryddes (bortrangering af toget), så vi kan få et arbejdskøretøj ud til stedet og begynde reparationsarbejdet
  • Når arbejdet er færdigt, er det vores trafikale disponering, der vurderer, hvor lang tid det tager at genoprette trafikken

Der er arbejdskøretøjer placeret rundt omkring i landet, så arbejdet kan gå i gang så hurtigt som muligt. Så snart det er muligt, giver Banedanmark en prognose for, hvornår trafikken kan genoptages. Der er tale om et præcisionsarbejde, og arbejdskøretøjerne skal også bruge tid til at komme frem til stedet.

  • I alt er der 430 kilometer jernbane med el på S-banen og 1250 kilometer jernbane med el på Fjernbanen
  • En køreledning på S-banen kan holde 12-15 år på de mest trafikerede afsnit
  • På fjernbanen kan de holde længere tid, da der kører færre eldrevne tog end på S-banen.  Spændingen på fjernbanen er 25.000 volt vekselstrøm, på S-banen er den 1650 volt jævnspænding

 

Værd at vide om banen