Birkemusen

Et af Danmarks mest sjældne pattedyr

Birkemusen, der er et af Danmarks mest sjældne pattedyr, lever kun to steder i Danmark. Den er karakteriseret ved den sorte stribe på ryggen. Da musen er en fredet dyreart, har vi en særlig forpligtelse til at beskytte den efter EU's naturbeskyttelsesdirektiver. Jernbanens unikke miljø er også hjemsted for den særlige dyreart.

I Banedanmark gør vi en målrettet indsats for at bevare sjældne arter og for biodiversiteten, og derfor indgår en sådan kortlægningen i de vigtige miljøvurderinger, der går forud for vores anlægsprojekter, også kaldet VVM-undersøgelser. VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet.

Birkemusen lever tæt på Thybanen

Et af de steder, den sjældne lille mus lever, er, omkring det vestlige Limfjordsområde. I forbindelse med udrulningen af det nye signalsystem på Thybanen omlagde vi vores arbejde, da vores undersøgelser viste, at birkemusen kunne vise sig at leve i området, hvor vi skulle grave kabler ned.

Birkemusens levevis gav os et lille vindue på en månedstid at udføre arbejdet i – kun i september. Vi udsatte vores arbejde for at tage hensyn til såvel unger som overvintringsområder. Musen lever ofte og går i hi i græs og mos, men i september måned er der ikke unger i rederne, og de voksne dyr er ikke gået i redene for at overvintre. Overvintringsrederne bruger de også til at føde og opfostre ungerne i.

Vores forundersøgelser og indsats for biodiversiteten er afgørende for arters overlevelse. Deres levevilkår må ikke forriges. For denne mus er dens udbredelse, også på verdensplan, meget fragmenteret og tab af levesteder er vurderet til at være den største trussel for arten, både i udlandet og herhjemme.

Opdag mere om naturen langs med jernbanen

nyheder fra den grønne bane