Banenaturens hemmelige verden

Opdag banenaturens hemmelige verden

Langs den danske jernbane gemmer sig en hemmelig verden af sjældne plante og -dyrearter, som stortrives langs spor og sveller. Banenaturen er guf for de sjældne arter, som man ikke finder andre steder i Danmark.

Jernbanen spiller en vigtig rolle i spredningen og udviklingen af biodiversitet i Danmark. Banen snor sig gennem hele landet som en grøn korridor, hvor dyr og planter kan spredes.  Derfor arbejder Banedanmark for at skabe de bedst mulige betingelser for dyre- og plantelivet langs jernbanen.

 


Kapløb blandt arterne. Når Banedanmark opgraderer og fremtidssikrer jernbanen, sørger vi samtidig for at passe på naturen langs banen. Jernbaneterrænernes skov, krat og grusarealer er guf for sjældne plante- og dyrearter. Særligt de nedlagte baneterræner har et helt unikt klima, som man ikke ser mange andre steder i Danmark. Se med og find ud af, hvordan de lysåbne områder langs banen er med til skabe naturlig variation og øget biodiversitet.

Menneskeskabt natur. Et ruderat er et naturområde, som er opstået på baggrund af menneskelig indblanding. Det er med andre ord menneskeskabt natur. Et eksempel på dette er nedlagte baneterræner, sporarealer og stationsområder med en tør og næringsfattig jordbund og sparsom bevoksning, som af samme grund er enestående levesteder for især varmeelskende planter og smådyr. Se med og lær mere om, hvordan ruderater er med til at øge biodiversiteten i den danske natur.

Den grønne bane på tværs af Danmark. Den danske jernbane strækker sig gennem hele landet som en grøn korridor, hvor mange arter kan spredes og trives. Det er denne sammenhængende natur, som er med til at skabe høj biodiversitet langs hele banen. Se med og lær mere om den grønne korridor på tværs af Danmark.

Nyheder fra den grønne bane