VVM-redegørelse

Banedanmark har udarbejdet en VVM-redegørelse, som beskriver projektet og dets virkning på omgivelserne. VVM-redegørelsen danner grundlag for høringen, der løber fra d. 3. maj til d. 2. juli 2017.

VVM-redegørelsen bygger på en miljøvurderingsrapport, hvor projektets konsekvenser og påvirkninger af omgivelserne er blevet undersøgt.