Afsluttet

Sporfornyelse Nyborg-Odense

I 2023 har Banedanmark gennemført et stort fornyelsesprojekt på strækningen mellem Nyborg og Odense. Det sker som et led i fornyelse af sporene flere forskellige steder på den travle jernbanestrækning mellem Nyborg og Odense

 

Som led i det løbende vedligehold af jernbaneinfrastrukturen har Banedanmark i 2023 fornyet sporene mellem Nyborg og Odense.  Banedanmark udførte arbejdet fra februar til oktober 2023.  Vi  har fornyet både skinner, sveller, sporskifter og ballasten, som er skærverne i sporet.  Derudover er der blevet udrettet kurver udført sporsænkninger under en række broer.
 

Fornyelsen af sporet mellem Nyborg og Odense var en nødvendig del af den løbende vedligeholdelse af den travle jernbanestrækning og betyder, at der fremover vil opstå langt færre fejl i både spor og sporskifter, hvilket giver øget komfort og større driftssikkerhed på jernbanen. Samtidig er strækningen blevet opgraderet til højere hastigheder, så det bliver muligt for togene at køre hurtigere i fremtiden. 

Sporfornyelsesprojekterne er desuden en forudsætning for at udnytte den fulde kapacitet, som det kommende nye digitale signalsystem giver mulighed for.

Banedanmark fornyer og opgraderer sporene

I 2023 har Banedanmark gennemført et stort fornyelsesprojekt på strækningen mellem Nyborg og Odense. Det sker som et led i fornyelse af sporene flere forskellige steder på den travle jernbanestrækning mellem Nyborg og Odense

 

Som led i det løbende vedligehold af jernbaneinfrastrukturen har Banedanmark i 2023 fornyet sporene mellem Nyborg og Odense.  Banedanmark udførte arbejdet fra februar til oktober 2023.  Vi  har fornyet både skinner, sveller, sporskifter og ballasten, som er skærverne i sporet.  Derudover er der blevet udrettet kurver udført sporsænkninger under en række broer.
 

Fornyelsen af sporet mellem Nyborg og Odense var en nødvendig del af den løbende vedligeholdelse af den travle jernbanestrækning og betyder, at der fremover vil opstå langt færre fejl i både spor og sporskifter, hvilket giver øget komfort og større driftssikkerhed på jernbanen. Samtidig er strækningen blevet opgraderet til højere hastigheder, så det bliver muligt for togene at køre hurtigere i fremtiden. 

Sporfornyelsesprojekterne er desuden en forudsætning for at udnytte den fulde kapacitet, som det kommende nye digitale signalsystem giver mulighed for.