Sporfornyelse København-Høje Taastrup

I perioden 2021-2022 gennemførte Banedanmark et større fornyelsesprojekt på Danmarks travleste jernbanestrækning mellem København og Høje Taastrup.

To sæsoner

For at genere togpassagererne mindst muligt blev projektet gennemført i to etaper. Første etape blev udført mellem København og Glostrup i perioden april-november 2021, mens arbejdet på strækningen Glostrup-Høje Taastrup udføres i perioden marts-december 2022.

Hvorfor?

Sporfornyelserne betyder, at der fremover vil opstå langt færre fejl i både spor og sporskifter. Udover øget komfort og større driftssikkerhed er sporfornyelsesprojekterne også en forudsætning for at udnytte den fulde kapacitet, som det kommende nye digitale signalsystem giver mulighed for.

Hvad?

Projektet omfattede blandt andet fornyelse af skinner, sveller, sporkasse, sporskifter samt drænarbejder og kørestrømsarbejder.

København – Høje-Taastrup i tal

  • 31 nye sporskifter
  • Ca. 4,5 km nye skinner/sveller
  • 12 km ny sporkasse 
  • Ca. 18 km ballastrensning
  • Ca. 65.000 m3 nye skærver (ballast)
  • Ca. 14 km fornyet drænsystem (afvanding)Kørelednings- og sikringsarbejder