Sporfornyelse København-Høje Taastrup

I perioden 2021-2022 gennemfører Banedanmark et større fornyelsesprojekt på Danmarks travleste jernbanestrækning mellem København og Høje Taastrup. Projektet gik i gang i april 2021. 


To sæsoner

For at genere pendlerne mindst muligt er projektet opdelt i to etaper. Første etape blev udført mellem København og Glostrup i perioden april-november 2021, mens arbejdet på strækningen Glostrup-Høje Taastrup udføres i perioden marts-december 2022.

Hvorfor?

Formålet med projektet er at kunne opretholde det nuværende trafikomfang, da det ellers vil være nødvendigt med hastighedsnedsættelser og reduceret drift på strækningen. 

Hvad?

Projektet omfatter blandt andet fornyelse af skinner, sveller, sporkasse, sporskifter samt drænarbejder og kørestrømsarbejder.

Hvornår?

  • Første etape mellem København og Glostrup blev udført i perioden april–november 2021. 
  • Anden etape mellem Glostrup og Høje-Taastrup udføres i perioden 1. marts – 1. december 2022.

Perioderne er vejledende.

For dig som passager

Som togpassager vil du i forbindelse med sporfornyelsesprojektet kunne opleve perioder med nedsat hastighed og reduceret drift på strækningen samt lejlighedsvise spærringer på nærmeste S-banespor. Vi spærrer banen i sommerperioden for at genere pendlerne mindst muligt.

Husk, at planlægge din rejse på www.rejseplanen.dk


For dig som nabo

Mens Banedanmark fornyer sporene, kan du opleve perioder med nat- og døgnarbejde på skinnerne. I forbindelse med arbejdet kan du også opleve støj og vibrationer fra skinnekørende entreprenørmaskiner, og du kan også opleve mere tung trafik til og fra vores logistikpladser. Nederst på siden, kan du få information om arbejderne i dit nabolag.

Borgerkommunikation

August 2022: Orientering om arbejder i efteråret 2022
April 2022: Orientering om årets arbejder i 2022
April 2021: Orientering om årets arbejder i 2021 

 

Områder og perioder med sporarbejde

Banedanmark arbejder på sporene i København V og Valby i perioden medio april til ultimo august 2021.

Udover diverse spor- og afvandingsarbejder skal Banedanmark i dette område også udføre bro- og tunnelarbejder

Bro- og tunnelarbejder

• Fornyelse af gangtunnel på Valby Station (anlægsperiode april-maj 2021) 
• Fornyelse af jernbanebroer over Vigerslevvej (anlægsperiode juli-august 2021)

Perioderne er vejledende.

 

Banedanmark arbejder på sporene Hvidovre og Glostrup i perioden ultimo august til primo november 2021.

Banedanmark udfører primært  spor- og afvandingsarbejder.

Perioden er vejledende.

 

Banedanmark arbejder på sporene mellem Glostrup og Høje-Taastrup i perioden medio maj til december 2022.

Banedanmark udfører primært  spor- og afvandingsarbejder.

Perioden er vejledende.

 

Oversigt over sporfornyelsesprojektet og projektets byggepladser

Nyt fra projektet

København - Høje Taastrup

31
sporskifter
Nye sporskifter
65.000 
M3
Nye skærver
12
km
Nye sporkasser