TC 2024-07

Banedanmark, Trafikal Sikkerhed udsender nyt trafikcirkulære 2024-07, gældende på strækninger under regelsættet SR og med gyldighed fra den 01.02.2024 - indtil videre.

TC 2024-07 omhandler:
Storebæltsforbindelsen. Minimumskrav for opretholdelsen af toggangen.

Se TC 2024-07

 

Med venlig hilsen

Trafikal Sikkerhed

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Lumbyesvej 34
7000 Fredericia
T: +45 8234 0000
trafikaleregler@bane.dk
www.banedanmark.dk