Ansøgning og optagelse

Send os en ansøgning til uddannelsen til trafikleder

Vi har det helt rigtige job til dig, der: 

 • er god til at holde koncentrationen og bevare overblikket i en foranderlig hverdag.
 • kan følge anvisninger fra andre, på en passende måde og uden at udfordre deres autoritet.
 • formår at holde følelser under kontrol i vanskelige situationer.
 • kan vurdere en situation og tage et valg, også når det har væsentlige konsekvenser for togtrafikken og skal gå hurtigt.
 • udviser hurtig forståelse for ny information og formår at omsætte viden til praksis. 

I 2024 kan du søge ind og begynde januar og august:

 • Der er ansøgningsfrist i oktober for uddannelsesstart i januar.
 • Der er ansøgningsfrist i april for uddannelsesstart i august.

Du modtager en bekræftelse fra os umiddelbart efter modtagelsen af din ansøgning. 

Senest  10 hverdage efter ansøgningsfristen hører du fra os med information om, hvorvidt du er udvalgt til at deltage i optagelsesprøvens første del. 

Uddannelseskrav

Vores Trafikledere kommer med vidt forskellige baggrunde - kan du klare optagelsesprøverne, er du egnet til jobbet. 
Der er dog en række generelle krav, du skal leve op til og kunne dokumentere:

Ansøgere der ikke er uddannet i det danske skolesystem:

 • skal fremvise dokumentation for tilsvarende uddannelse og resultat i matematik.
 • skal fremvise dokumentation for bestået Prøve i Dansk 3 (PD3).

Optagelsesprøverne

Du kan søge om optagelse på trafiklederuddannelsen to gange årligt. Optagelsesprøverne holder vi cirka otte uger forud for uddannelsesstart på lokationer, der er centralt beliggende i København, Ringsted og/eller Fredericia.

Hvis du har sendt en motiveret ansøgning og i øvrigt opfylder de generelle uddannelseskrav, vil du blive inviteret til optagelsesprøvens første del.

Første del – den faglige
Optagelsesprøvens første del foregår henover en hel dag, hvor alle ansøgere testes på forskellig vis.  Du skal igennem:

 • Skriftlig prøve
 • Trafikøvelse

Du skal bestå optagelsesprøvens første del for at gå videre til anden og sidste del. 

Anden del – en personlig samtale
Når vi har set alle ansøgere til optagelsesprøvens første del, sammenholder vi resultaterne og inviterer de bedste kandidater til optagelsesprøvens anden del, som er en personlig samtale.

Ved den personlige samtale vil vi gerne høre meget mere om dig,  og  hvad  der har motiveret dig til at søge trafiklederuddannelsen. Vi kan stille opfølgende spørgsmål om din præstation ved optagelsesprøvens første del, og vi er i øvrigt interesserede i at høre, hvordan du har forholdt dig til vilkårene for uddannelsen og jobbet. Det er blandt andet arbejdstiderne, lønnen og ansvaret, der følger med opgaverne som trafikleder. 

Antallet af kandidater der inviteres til en personlig samtale afhænger både af ansøgerfeltets samlede resultater, og hvor mange trafikledere, vi skal ansætte på det givne tidspunkt. 

Som hovedregel, vil vi gerne se alle relevante ansøgere til optagelsesprøvens første del. Til optagelsesprøvens anden del inviterer vi cirka dobbelt så mange ansøgere, som vi ønsker at ansætte.

Mød Rikke - trafikleder hos Banedanmark