Spørgsmål og svar

Her finder du ofte stillede spørgsmål og svar til trafiklederuddannelsen.  Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har flere spørgsmål til ansøgning, optagelse, uddannelsen og jobbet som trafikleder.

Få svar på dine spørgsmål om uddannelsen og jobbet

Banedanmarks trafikledere er hjertet af jernbanedriften. De har ansvaret for at overvåge og styre togtrafikken sikkert og præcist, så passagerer- og godstog på kommer frem til tiden. Hvis der opstår problemer i togtrafikken, skal trafiklederne gribe hurtigt ind og sørge for, at trafikken afvikles bedst muligt - det kræver både overblik, ro og til tider is i maven. Det er altså trafiklederen, der træffer de vigtige beslutninger, der sikrer, at togene kører til tiden og med høj sikkerhed. 
Som trafikleder arbejder du i 3-holdsskift – Fjernstyringscentralerne er bemandet 24/7, 365 dage om året, og du skal derfor være indstillet på at dine arbejdsdage også falder i weekender, på helligdage og fx Juleaften. 

Mødetiderne varierer lidt på de forskellige tjenestesteder, men et eksempel kunne være dette:  

Morgenvagt, kl. 6-14 

Eftermiddagsvagt, kl. 14-22 

Nattevagt, kl. 22-6 
Læs mere mere om at søge ind på uddannelsen. 
Nej, Banedanmark afholder udgifter til uddannelsen.
Ja, du skal til en optagelsesprøve – læs mere om optagelsesprøverne. 

Ja, vi stiller krav til ansøgernes helbred. Du skal kunne helbredsgodkendes hos Trafikstyrelsen.

Du må bl.a. ikke bruge briller eller linser med en styrke, der overskrider +5/-6, og du må ikke være farveblind.

Du kan læse mere om øvrige krav og helbredsgodkendelser på Trafikstyrelsens hjemmeside.

Du skal være fyldt 18 år for at blive optaget på uddannelsen.

Vi stiller ikke krav om et bestemt gennemsnit, men du skal have gennemført og bestået folkeskolens 9. klasse med minimum et 4-tal i matematik. 

Ansøgere der ikke er uddannet i det danske skolesystem:

  • skal fremvise dokumentation for tilsvarende uddannelse og resultat i matematik.
  • skal fremvise dokumentation for bestået Prøve i Dansk 3 (PD3).

Læs mere under  ”Uddannelse.”

Ja, du får løn under uddannelsen. Lønnen på grunduddannelsen udgør cirka 26.000 kr. pr. måned, hvis du ansættes i hovedstaden og cirka 25.000 kr. pr. måned, hvis du ansættes i provinsen. Derudover kommer eventuel pension. 

Hvis du tager overbygningsmodulet, modtager du et løntillæg på 2.175,92 kr. pr. måned i den resterende del af din uddannelse.  

Uddannelsen:

På grunduddannelsen til de nye signalsystemer, forekommer der meget få rejsedage, da simulatortræning, teoriundervisning og praktik alt sammen foregår på dit kommende tjenestested. Der kan dog arrangeres enkelte dagsture ud i sporet eller lignende. 

På grunduddannelsen til de ældre signalsystemer, forekommer en del rejseaktivitet. Teoriundervisningen foregår i København mens simulatortræning hovedsageligt foregår i Fredericia. Derudover er der kortere praktikperioder, hvor det kan være nødvendigt at overnatte i nærheden af praktikstedet.  

Den længste praktikperiode strækker sig over 12 arbejdsdage og foregår på en af følgende stationer: Odense, Ringsted, Fredericia, København.  

Jobbet: 

Efter endt uddannelse fastansættes du på det ansøgte og aftalte tjenestested. Og der kan forekomme ganske få rejsedage om året i forbindelse med efteruddannelse og faglige møder.  

Derudover er du medbestemmende i forhold til antallet af rejsedage – de kan fx forekomme i forbindelse med afløsning på et andet tjenestested eller sidemandsoplæring af nye trafikelever. 

Grunduddannelsen varer ca. 6 måneder. 

Hvis du uddannes til vores nye signalsystemer og regelsættet OR (Operationelle Regler), kan du efter endt grunduddannelse varetage jobbet som Trafikleder  

Hvis du i stedet uddanner dig til det ældre signalsystem og reglerne i SR (Sikkerhedsreglement af 1975), skal du efter grunduddannelsen gennemføre et overbygningsmodul, der hovedsageligt består af praktisk træning, på dit kommende tjenestested.  

At arbejde i de ældre signalsystemer er mere komplekst og kræver en højere grad af selvstændighed. Overbygningsuddannelsen varer cirka 3 måneder. 

Teoriundervisningen foregår som hovedregel i dagtimerne og i hverdagene.
Du kan i et vist omfang være medbestemmende. 

Vi bruger optagelsesprøven og særligt den personlige samtale til at matche kandidater og uddannelsesretninger optimalt. Det gør vi i samarbejde med den enkelte ansøger. 
Ja, hvis du består uddannelsen, er du garanteret fastansættelse som trafikleder.
Vi holder informationsmøder, både med fysisk fremmøde og online via Teams. 

Læs mere om informationsmøderne og find aktuelle tidspunkter i stillingsopslaget. 

Lønnen som færdiguddannet trafikleder ligger på ca. 30.000 kr. pr. måned afhængigt af dit tjenestested. Beløbet er et cirka beløb, da lønnen indeholder varierende tillæg for fx nat -og weekendvagter. Der tillægges pension til din løn.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til trafikelev@bane.dk.