Potentialudligning af broer og konstruktioner

ID: TM 67-4

Denne tekniske meddelelse indeholder retningslinjer for, hvorledes nye og eksisterende broer og konstruktioner skal potentialudlignes.
Reglerne i nærværende TM 67-4 er gældende indtil BN1-59-5 er godkendt og idriftsat, idet reglerne vil blive optaget heri.
Tekst der specifikt vedrører eksisterende broer og konstruktioner er indrammet, svarende til typografien i BN1-59.