S-banens returstrømssystem, retningslinier for montage af returstropper

ID: TM 03

TM 03 25.07.2006  16 sider  (Juli 2006)

Denne Tekniske meddelelse omhandler kun S-banens returstrømssystem udført i sporanlæg med traditionelle sporisolationer samt anlæg med stødløse sporisolationer (FTGS-sporisolationer).

Depotspor og større depotområder indgår også i returstrømssystemet, men de i denne Tekniske meddelelse angivne antal returstropper gælder ikke for disse områder, idet antallet skal beregnes, afhængig af antal spor og hvordan sporene forløber samt antal S-tog, der kan opstilles.