Langskinneregler

Langskinneregler  14 sider  (Juli 2013)

Langskinneregler 1978 indeholder regler for langskinnespor vedrørende definition, anvendelse, sporkonstruktion, sporlægning, sammensvejsning med sporskifter og vedligeholdelse. Regler, der løbende aflyses i takt med udgivelsen af nye banenormer, vises ved overstregning.