Høj sommeraktivitet i banesporet

Mens de fleste holder sommerferie, arbejder Banedanmark på en række store projekter på jernbanen.

Mens de fleste  holder sommerferie, arbejder Banedanmark på en række store projekter på jernbanen. Generelt vedligehold, udrulning af nye signalsystemer og forberedelser til klimavenlige el-tog medfører i perioder sporspærringer og reducereret trafik på banen fra foråret og til slutningen af august.

Hensynet til de tusindvis af daglige pendlere, der benytter jernbanen, betyder, at Banedanmark har fuldt fokus på at gennemføre en lang række anlægsopgaver i sommermånederne. Det betyder, at spærringer og reduceret trafik rammer færre passagerer, end hvis arbejdet blev gennemført udenfor feriesæsonen. Arbejdet i sporet er koordineret med jernbaneoperatørerne, der sikrer, at der indsættes togbusser, og at trafikken afvikles så optimalt som muligt – omstændighederne taget i betragtning.

Til gengæld kan de daglige pendlere se frem til at komme retur til en forbedret jernbane med bedre trafikinformation og mere komfort, så jernbanen også fremover vil være et attraktivt transportvalg til gavn for klima, trængsel og mobilitet.

Sporfornyelse på stærkt trafikeret strækning

Strækningen mellem Roskilde og Ringsted er en af de mest benyttede strækninger på Sjælland. Det er derfor tid til et omfattende sporfornyelsesprojekt, hvor godt 57 km skinner og sveller udskiftes, ligesom der vil blive renset ballast, udvidet dæmninger og arbejdet på grøfter. Projektet starter i år og forventes afsluttet i 2023. Det store arbejde betyder, at der vil være reduceret trafik på strækningen i løbet af forårsweekenderne og i de første to uger af juli, mens toget vil blive erstattet af togbusser fra den 16. juli til 8. august.

Læs mere om sporfornyelsen mellem Roskilde og Ringsted.

Tilsvarende vil de sjællandske togpassagerer også blive berørt af sporarbejde på strækningen mellem København og Høje Taastrup. Her begyndte Banedanmark allerede sidste sommer på et omfattende sporfornyelsesprojekt, som færdiggøres i år. Det betyder, at strækningen er helt spærret for fjerntog i uge 27, 28 og 29, mens der er reduceret trafik mellem Glostrup og Høje Taastrup i maj og juni samt i august og september. Dette projekt omfatter blandt andet udskiftning af mere end 30 sporskifter, nye skærver og fornyet drænsystem.

Læs mere om sporarbejdet mellem København og Høje Taastup.

104 kilometer forberedende elektrificeringsarbejde

Strækningen mellem Fredericia og Aarhus er ved at blive forberedt til eltog. Her skal i alt 34 broer enten ombygges eller erstattes af nye broer, eller sporene under broerne skal sænkes. Arbejdet er nødvendigt, så der er plads til at trække kørestrøm til fremtidens el-tog. Parallelt med broarbejderne vil Banedanmark arbejde med ramning og fundering på strækningen, så der næste år kan rejses master og trækkes køreledninger. En stor del af arbejdet foregår om natten, så passagerne kun i begrænset omfang vil opleve trafikale ændringer på strækningen.

Læs mere om elektrificeringen mellem Fredericia og Aarhus.


Endnu en strækning bliver digitaliseret

I maj måned ibrugtager Banedanmark digitale signaler på endnu en strækning. Denne gang er det passagererne mellem Holstebro og Skanderborg via Herning og Holstebro til Vejle via Herning. Implementeringen foregår i etaper, hvor første etape starter i maj. Banedanmark forventer, at strækningerne er fuldt ud digitaliserede i midten af august.

På strækningen skal 88 overkørsler digitaliseres. Det betyder omkørsler i korte perioder for øvrige trafikanter, mens togpassagerne vil blive mindre påvirket af arbejdet. I de korte perioder, hvor der er spærringer på etaperne, indsætter Arriva togbusser, så rejsen kan gennemføres som planlagt.

Læs mere om nyt signalsystem mellem Holstebro og Vejle samt Herning og Skanderborg.

Nye spor i det midtjyske

Strækningen mellem Aarhus og Langå er også en af de stærkt trafikerede strækninger, som står på listen over sommerens indsatser.

Arbejdet omfatter blandt andet udskiftning af 85 kilometer spor og sveller, 70 kilometer ballast og udskiftning af 11 skiftespor.

Banedanmark påbegyndte arbejdet allerede i april, og strækningen har derfor været lukket i påsken og i nogle af de kommende forårsweekender. I sommerperioden vil der være tidsrum, hvor Banedanmark vil arbejde i et af sporene på den dobbeltsporede strækning, hvilket betyder, at trafikken vil blive afviklet med reduceret kapacitet.

Det omfangsrige opgraderingsprojekt forventes at være færdigt i efteråret 2022, hvor passagerne kan se frem til mere stabil togdrift med færre forsinkelser som følge af signalfejl.

Læs mere om projektet mellem Aarhus og Langå.

Store projekter i det vestjyske

Sporfornyelse og ændret sporlayout på Struer Station betyder, at trafikken gennem Struer vil blive afviklet med brug af togbusser i en periode på en måned fra start juli til start august. I den periode vil der blive indsat togbusser på de tre strækninger, der går gennem Struer.

Det store sporfornyelsesprojekt på Struer Station betyder, at trafikken gennem Struer fremover vil kunne afvikles mere fleksibelt, og passagererne vil opleve flere tog til tiden. Banedanmark benytter spærringen til også at renovere jernbanebroen over Bredgade, så trafikanterne i en kortere periode må køre en omvej, når de skal fra Struer midtby til havneområdet.

Læs mere om sporfornyelsen af Struer Station.

Samtidig er Banedanmark i gang med et større vedligeholdelsesprojekt på Oddesundbroen, hvor både skinner og sveller skiftes, og selve brokonstruktionen afrenses og overfladebehandles. Arbejdet er omfangsrigt og strækker sig over en periode fra starten af maj til slutningen af september. I den periode vil Arriva indsætte togbusser mellem Struer og Thisted, så pendlere og andre passagerer fortsat kan benytte offentlig transport til og fra Thy.

Læs mere om vedligeholdelsesprojektet på Oddesundsbroen.

Historisk stor projektportefølje

En ny station ved Favrholm mellem Allerød og Hillerød, den sidste udrulning af det nye signalsystem på S-banen og sporombygning mellem Holbæk og Kalundborg er også projekter, som Banedanmark gennemfører i disse år. De historisk mange anlægsprojekter medvirker alle til at opgradere vores fælles jernbane til en moderne effektiv og attraktiv jernbane, som binder Danmark sammen og dermed understøtter behovet for øget mobilitet uden at skabe øget trængsel på vejene.

Tjek Rejseplanen

Det høje aktivitetsniveau i sommermånederne har indflydelse på både rejsetider og frekvens, men da alle projekterne er planlagt i tæt koordination med jernbaneoperatørerne, vil de rejsende altid kunne finde opdateret information om afgange og ankomster på Rejseplanen.dk, som også indeholder informationer om, hvornår et tog er erstattet af en togbus.