Anlæg

Vi udfører jernbaneprojekter for over 5 milliarder om året. Det kræver, at vi hver dag holder tungen lige i munden. Og det gør vores cirka 270 dedikerede medarbejdere heldigvis.

Vi styrer vores store projekter efter PRINCE2, så selvom nogle af os er projektledere, andre byggeledere eller projekteringsledere, arbejder vi ensartet sammen på kryds og tværs.

Over 300 projekter om året

Vi udfører både fornyelses- og anlægsprojekter. Et fornyelsesprojekt kan for eksempel være at udskifte skinner og sveller på en strækning som Valby-Svanemøllen. Mens et anlægsprojekt kan være etablering af en helt ny jernbane mellem for eksempel København og Ringsted.

Vi er organiseret inden for vores fagområder spor, sikring, broer, kørestrøm, stærkstrøm og 3. parts projekter.

Læs om vores projekter

Humanister og ingeniører går hånd i hånd

Vi arbejder sammen om vores store projekter inden for forskellige ansvarsområder. Hos os er de fleste projektledere, projekteringsledere eller byggeledere. Men nogle af os arbejder også med jernbanesikkerhed.

De fleste af os arbejder fra vores hovedkontor i København, men vi har også en hel del medarbejdere i Fredericia og Brøndby. Mange af os er uddannede ingeniører, men vi spænder bredt lige fra el-installatører og bygningskonstruktører over kontoruddannede og humanister. I hverdagen skeler vi ikke til, hvor man kommer fra. Vi er fælles om opgaverne inden for de forskellige fagområder.

Anlæg ledes af anlægsdirektør Steen Neuchs