Fjernbanen 2017

Sådan opgør vi punktlighed i 2017
I henhold til vores kontrakt med Transport- og Bygningsministeriet opgør vi kundepunktlighed for DSB, Arriva og DSB S-tog. Kundepunktligheden skal i henhold til Banedanmarks kontrakt være minimum 82,4% for DSB og 93,0% for Arriva. 
 
Vi måler på rettidige ankomster inden for 2:59 minutter og vægter i forhold til antal af passagerer. Det vil sige, at et tog i myldretiden med mange passagerer vægter mere end en afgang med færre passagerer i ydertimerne. Tog aflyst mindre end 72 timer før afgang tæller som forsinket.
 
Der kører flere forskellige togselskaber på den statslige jernbane. Her på siden kan du se kundepunktligheden for DSB og Arriva. 
 
 
Kunde-punktlighed DSB Kundepunktlighed DSB 2017.
(Mål: 82,4 %)
Banedanmarks ansvar
(Max. 7,99 %)
Jernbane-virksomhedens ansvar  Eksterne forhold
 januar  78,9 %  10,6 %   7,2 %  3,2 %
 februar  80,1 %   9,6 %   6,8 %  3,6 %
 marts  78,9 %   9,5 %   8,9  %  2,6 %
 april  82,9 %   6,8 %   6,3 %  4,0 %
 maj  75,4 %  10,5 %   8,2 %  5,9 %
 juni  77,8 %   8,4 %   7,2 %  6,6 %
 juli  83,0 %   6,8 %   6,0 %  4,2 %
 august  77,2 %  10,4 %   7,0 %  5,4 %
 september  79,0 %  9,7 %  7,6 %  3,7 %
 oktober   77,8 %  8,6 %  7,3 %  6,3 %
 november  76,7 %  10,5 %  6,8 %  6,2 %
 december  85,8 %  5,4 %  5,5 %  3,3 %
 
Kunde-punktlighed Arriva 2017  Kundepunktlighed Arriva 2017
(Mål 93,0 %)
Banedanmarks ansvar (max. 4,12 %)  Jernbane-virksomhedens ansvar  Eksterne forhold
 januar  93,1 %  4,8 %  1,8 %   0,4 %
 februar  95,3 %  3,5 %  1,0 %  0,2 %
 marts  96,5 %  2,0 %
 1,2 %  0,3 %
 april  96,9 %  1,8 %
 1,0 %  0,2 %
 maj  95,6 %  2,1 %
 1,8 %  0,5 %
 juni  95,2 %  3,4 %  0,9 %  0,5 %
 juli  94,5 %  4,1 %  1,1 %  0,3 %
 august  92,3 %  4,7 %  2,4 %  0,6 %
 september  93,0 %  3,2 %  1,4 %  2,4 %
 oktober  91,9 %  4,7 %  2,0 %  1,5 %
 november  93,4 %  3,8 %  1,4 %  1,3 %
 december  95,8 %  2,4 %  1,0 %  0,9 %