Nu bliver sporene på Danmarks travleste fjernbane rustet til fremtiden

For at kunne sikre fremtidens tog til tiden igangsætter Banedanmark 17. april en større fornyelse af sporene på strækningen mellem København og Høje Taastrup.

Banedanmark igangsætter nu en sporfornyelse på Danmarks travleste fjernbanestrækning mellem København og Høje Taastrup. Arbejdet vil i fremtiden bidrage til at sikre flere tog til tiden. Fornyelsen strækker sig over to år for at genere pendlere mindst muligt.

Det er afgørende, at den danske jernbane holdes i god stand, så passagererne kan have glæde af en sikker og effektiv togtrafik. Derfor igangsætter Banedanmark 17. april et stort arbejde med at forny sporene på fjernbanen mellem København og Høje Taastrup.

København-Høje Taastrup er en del af Danmarks ældste jernbane, Vestbanen, og har derudover æren af at være Danmarks travleste fjernbanestrækning.

Og netop derfor er sporfornyelsen nødvendig. Med dette projekt vil Banedanmark nemlig sørge for at ruste sporene til fremtidens grønne og klimavenlige jernbane.

Nedslidte spor skal udskiftes

Helt konkret består arbejdet af at udskifte og forny slidte skinner, sporskifter og sveller på strækningen. Herudover forbedres underbygningen, og afvandingssystemet renoveres.

Fornyelsen af sporene vil betyde, at der fremover vil opstå langt færre fejl i både spor og sporskifter. Udover den øgede komfort og forbedrede drift er fornyelsen også en forudsætning for at udnytte den fulde kapacitet, som det kommende nye signalsystem på strækningen giver mulighed for.

"Strækningen mellem København og Høje Taastrup er en hjørnesten i Hovedstadsområdets infrastruktur. Derfor er denne fornyelse af sporene også en nødvendig indsats, da vi hermed er med til at sikre, at pendlere og andre togpassagerer kan se frem til en mere effektiv og stabil drift. Samtidig er projektet afgørende, når det kommer til at fremtidssikre infrastrukturen og bidrage til tog til tiden på den grønne jernbane," siger projektdirektør Klaus Studstrup Jørgensen.

Arbejdet opdeles i to faser

Projektet sker i en tid, hvor der foregår en historisk fornyelse og udbygning af jernbanen på Sjælland.

Udover etableringen af højhastighedsbanen mellem København og Ringsted, som blev indviet i 2019, er Banedanmark i øjeblikket i fuld gang med at udrulle det nye signalsystem og elektrificere på flere strækninger samt at anlægge Ringsted-Femern Banen.

Og kigger man på den aktuelle sporfornyelse, er der heller ikke tale om noget lille projekt. Helt konkret indebærer arbejdet på strækningen blandt andet fornyelse af skinner, sveller, sporkasse, sporskifter og dræn samt en række afledte kørestrømsarbejder.

Projektet vil blive opdelt i to faser, som løber over to år. Arbejdet med første fase mellem København og Glostrup går i gang 17. april 2021 og forventes færdiggjort 7. november 2021. Den anden og sidste fase mellem Glostrup og Høje Taastrup udføres i 2022.

Hensyn til pendlere

Det er vigtigt for Banedanmark at genere togtrafikken mindst muligt under sporfornyelsen. Netop derfor er projektet tilrettelagt, så det løber over to år. Mens sporene bliver fornyet, vil pendlere og naboer løbende bliver holdt opdateret om arbejdet.

"Da der er tale om et trafikalt knudepunkt, vil vi under arbejdet løbende holde borgerne orienteret om, hvornår de skal være opmærksomme på ændring i køreplaner. Samtidig har vi af hensyn til samme borgere prioriteret at holde perioderne med EM i fodbold og Roskilde Festival fri for spærringer," siger Klaus Studstrup Jørgensen.

Borgerne vil desuden blive orienteret i god tid om omkørsler, natarbejde og støj, som i perioder vil opstå under projektet. Under første fase vil der løbende forekomme delspærringer, mens der totalspærres i weekenden 23.-25. juli 2021 på fjern og S-tog.

Fakta om projektet:

  • Et jernbanespor består grundlæggende af fem dele: Skinner, sveller, skærver, grus og råjord
  • Strækningen København-Høje Taastrup er cirka 20 kilometer lang
  • Der skal udskiftes cirka 4,5 kilometer skinner og sveller
  • Der skal udskiftes 32 sporskifter
  • Der skal lægges omkring 65.000 kubikmeter nye skærver (sten under sporet)
  • Sporfornyelsen vil betyde, at hastighedsnedsættelser forårsaget af nedslidte spor elimineres
  • Projektet styrker banen til fremtiden ved at medføre færre fejl i sporet samt færre omkostninger til vedligehold

Kontaktinformation

For yderligere informationer kan journalister kontakte Banedanmark presse 
på telefon 8234 1313 eller mail: presse@bane.dk. 

Seneste nyt fra Banedanmark