Nu kører flere vestjyske strækninger på digitalt signalsystem

Banedanmark har nu rullet et nyt digitalt signalsystem ud mellem Holstebro og Skjern og Herning-Skjern-Esbjerg.

Banedanmark har nu rullet et nyt digitalt signalsystem ud på strækningerne mellem Holstebro og Skjern og Herning-Skjern-Esbjerg. Opgraderingen vil på sigt give flere tog til tiden og en mere stabil togdrift.

Vestjyske togpassagerer kan se frem til mere stabile togforbindelser og færre forsinkelser. De gamle, analoge signaler på jernbanen fra Esbjerg over Skjern og videre til hhv. Herning og Holstebro er blevet udskiftet med et nyt digitalt signalsystem.

Det vil bl.a. gøre det muligt at afvikle trafikken mere effektivt og rette hurtigere op, når der er forsinkelser.

Udrulningen glæder transportminister Thomas Danielsen:

”Vi er i gang med en massiv, milliardstor investering i det danske jernbanenet, og jeg er godt tilfreds med, at vi nu får en topmoderne bane i Midt- og Vestjylland. Det her er godt nyt for passagerne, der kan se frem til bedre kvalitet og flere tog til tiden,” siger Thomas Danielsen.

Opgraderingen betyder, at de gamle signaler langs sporet forsvinder. De gamle signaler er den største enkeltstående årsag til, at tog bliver forsinket i Danmark. I stedet sendes signalet direkte til lokomotivførerens computerskærm i førerhuset, og samtidig kan togdriften hele tiden følges med stor præcision fra Banedanmarks trafikstyring. Det vil på sigt betyde mere effektiv trafikstyring og færre forsinkelser.

Banedanmark forventer dog, at der i starten vil være ting, der skal justeres i det nye signalsystem, før det kører helt stabilt.

”Det nye signalsystem vil på sigt blive en gevinst for passagererne, som vil opleve færre forsinkelser på grund af signalfejl. I starten kan der dog opstå situationer, hvor vi må bede passagerne om at udvise tålmodighed. Vi ved af erfaring, at der kan være udfordringer i starten, når vi tager et så komplekst system i brug, men vi er sammen med leverandøren klar til at rykke ud og rette op, hvis det skulle ske,” siger direktør for Signalprogrammet i Banedanmark, Kirsten Winther Jørgensen.

Det er Arriva, som kører på strækningerne mellem Esbjerg og Skjern og videre til Herning, mens strækningen mellem Holstebro og Skjern betjenes af Midtjyske Jernbaner. Hos togselskaberne er der stor glæde over opgraderingen.

”Vi er meget taknemmelige over den tålmodighed, som passagererne har udvist. Det er aldrig sjovt, mens det står på, men det er en lille sejr, hver gang det nye signalsystem udrulles på en ny del af jernbanenettet. Det vil med tiden være med til at sikre en mere attraktivt kollektiv transport,” siger Therese Christensen.

”Hos Midtjyske Jernbaner glæder vi os over, at Banedanmark har valgt at investere i en væsentlig fremtidssikring af jernbanenettet i vores område. For os som operatør betyder opgraderingen af signalsystemet, at vi fremover kan køre mere præcist i forhold til vores køreplaner, og det er jo til klar fordel for vores kunder, samtidigt med at det giver vores lokomotivførere et bedre arbejdsmiljø. Det har været lidt besværligt for både kunder og medarbejdere i den periode, hvor implementeringen har stået på, men nu er vi ude på den anden side og har gjort os nogle værdifulde erfaringer," fortæller en tilfreds direktør fra Midtjyske Jernbaner, Martha Vrist.

Det nye signalsystem kan også mærkes af trafikanter på de vestjyske veje. I forbindelse med udrulningen har Banedanmark nemlig opgraderet 73 overkørsler, hvor 24 overkørsler, som før var sikret med lys og lyd, bliver opgraderet med bomanlæg. 23 overkørsler, som før var sikret med halvbomme, er blevet opgraderet til helbomme.

Adskillige strækninger er allerede digitaliseret, og udrulningen mellem Esbjerg og Holstebro og mellem Skjern og Herning er den femte i Jylland. Du kan læse mere om de nye signalsystemer her på Banedanmarks hjemmeside.

Fakta om det nye digitale signalsystem

  • Frem mod 2030 skifter Banedanmark alle de gamle, analoge signaler langs hele Banedanmarks jernbanenet ud med nye signalsystemer – i alt mere end 2.600 kilometer.
  • Det system, Banedanmark udruller, kaldes ERTMS (European Rail Traffic Management System) og bygger på fælleseuropæiske standarder. Det skaber bedre betingelser for togtrafik på tværs af europæiske landegrænser.
  • Med det nye signalsystem bliver togene og skinnerne udrustet med nyt, teknisk udstyr, som kommunikerer i ét samlet system. På den måde giver systemet bl.a. en mere effektiv togdrift og bedre trafikinformation.

Seneste nyt fra Banedanmark