VVM-høring

Projektets anden offentlige høring løber fra den 7. december til den 18. februar 2018.

Udgangspunktet for høringen er en VVM-redegørelse.  VVM-redegørelsen kan findes nedenfor.

Alle henvendelser i høringsperioden vil blive registreret, bearbejdet og offentliggjort med navn og adresse, med mindre andet ønskes.

I høringsperioden bliver der afholdt tre borgermøder langs strækningen. Til borgermøderne er det muligt at høre om projektet og påvirkningerne i de enkelte kommuner. Borgermøderne bliver alle afholdt i tidsrummet kl. 19-21 (dørene åbnes kl. 18.30). Det er bl.a muligt at se sin egen matrikel på kort og snakke med Banedanmarks folk. 

Fagnotater

Filnavn Download
Affald og ressourcer
Anlægsbeskrivelse
Arealbehov
Befolkning og menneskers sundhed
Elektromagnetisme
Emissioner
Grundvand og drikkevand
Jord og jordforurening
Klimatilpasning
Kulturhistoriske og rekreative interesser
Landskab og visuelle forhold
Natur og overfladevand
Planforhold
Støj og vibrationer
Trafikale forhold

bilag til fagnotater

Filnavn Download
Bilag, Fagnotat arealbehov
Bilag, Fagnotat Natur og overfladevand
Bilag 1, Støj og Vibrationer, Støjkort
Bilag 2, Støj og Vibrationer, Støjkort
Bilag, Visualisering, Vestlig linjeføring
Bilag, Visualisering, Central linjeføring
Bilag, Visualisering, Østlig linjeføring
Bilag, Visualisering, Hovedforslag af den sydlige del af strækningen
Bilag, Visualisering, Sydøstligt alternativ

Yderlige Bilag

Filnavn Download
Alternativ placering af Aarhus H
Screening af udflytning af Århus H