Aktuelt

Nedlæggelse af usikrede overkørsler

Banedanmark har siden 2009 arbejdet målrettet på at nedlægge eller opgradere de usikrede overkørsler på det statslige jernbanenet. Det vil sige overkørsler, hvor der hverken har automatiske bomme eller advarselsanlæg med blink og klokke. Den type overkørsler hører en anden tid til, hvor tog kørte langsommere og støjede mere.

Vi har nedlagt eller opgraderet omkring 400 overkørsler og med udgangen af 2023 er der blot to usikrede overkørsler tilbage, som venter på at blive  blive opgraderet med bomme og advarselsanlæg. Det sker i 2025, når strækningen mellem Bramming og Tønder, hvor overkørslerne befinder sig, overgår til nyt signalsystem. Overkørslerne har som en yderligere sikring fået ekstra skilte, hvor det tydeligt står, at bilister skal standse helt og orientere sig, inden de kører ud i overkørslen.

Sikkerheden på de danske jernbaner er høj. Ifølge Trafikstyrelsens årlige sikkerhedsrapport for jernbanen ligger Danmark i top 5 blandt de EU-lande med den højeste jernbanesikkerhed. I Banedanmark arbejder vi fokuseret på at sikre, at Danmark fortsat har en af de sikreste jernbaner og hertil hører arbejdet med at nedlægge eller sikre de usikrede overkørsler på det statslige jernbanenet.

 

 

Banedanmark har siden 2009 arbejdet målrettet på at nedlægge eller opgradere de usikrede overkørsler på det statslige jernbanenet. Det vil sige overkørsler, hvor der hverken har automatiske bomme eller advarselsanlæg med blink og klokke. Den type overkørsler hører en anden tid til, hvor tog kørte langsommere og støjede mere.

Vi har nedlagt eller opgraderet omkring 400 overkørsler og med udgangen af 2023 er der blot to usikrede overkørsler tilbage, som venter på at blive  blive opgraderet med bomme og advarselsanlæg. Det sker i 2025, når strækningen mellem Bramming og Tønder, hvor overkørslerne befinder sig, overgår til nyt signalsystem. Overkørslerne har som en yderligere sikring fået ekstra skilte, hvor det tydeligt står, at bilister skal standse helt og orientere sig, inden de kører ud i overkørslen.

Sikkerheden på de danske jernbaner er høj. Ifølge Trafikstyrelsens årlige sikkerhedsrapport for jernbanen ligger Danmark i top 5 blandt de EU-lande med den højeste jernbanesikkerhed. I Banedanmark arbejder vi fokuseret på at sikre, at Danmark fortsat har en af de sikreste jernbaner og hertil hører arbejdet med at nedlægge eller sikre de usikrede overkørsler på det statslige jernbanenet.