Nedlæggelse af usikrede overkørsler

Banedanmark har siden 2009 arbejdet målrettet på at nedlægge eller opgradere de usikrede overkørsler på det statslige jernbanenet. Det vil sige overkørsler, hvor der hverken har automatiske bomme eller advarselsanlæg med blink og klokke. Den type overkørsler hører en anden tid til, hvor tog kørte langsommere og støjede mere.

Vi har nedlagt eller opgraderet omkring 400 overkørsler og med udgangen af 2020 var der blot 7 usikrede overkørsler tilbage, som venter på enten at blive nedlagt eller blive opgraderet med bomme og advarselsanlæg. Disse overkørsler, der bliver nedlagt efterhånden som strækningerne overgår til det nye signalsystem, har som en yderligere sikring fået ekstra skilte, hvor det tydeligt står, at bilister skal standse helt og orientere sig, inden de kører ud i overkørslen.

Overkørslerne ligger på strækningerne Skanderborg-Skjern, Bramming-Tønder og Esbjerg-Struer. De vil blive nedlagt eller opgraderet inden for de kommende år. Det er kun lodsejere med en tinglyst ret til at benytte disse overkørsler, samt dem, der har et ærinde hos lodsejeren, der kan benytte overkørslerne. 

Sikkerheden på de danske jernbaner er høj. Ifølge Trafikstyrelsens årlige sikkerhedsrapport for jernbanen ligger Danmark i top 5 blandt de EU-lande med den højeste jernbanesikkerhed. I Banedanmark arbejder vi fokuseret på at sikre, at Danmark fortsat har en af de sikreste jernbaner og hertil hører arbejdet med at nedlægge eller sikre de usikrede overkørsler på det statslige jernbanenet.